Archív Lekáreň a lieky

V tomto archíve nájdete všetky čísla časopisu Lekáreň a lieky vydané v rokoch 2007-2016.

Časopis bol určený širokej verejnosti. Zoznamoval čitateľov s oblasťami lekárenskej starostlivosti i s medicínskymi témami zrozumiteľnou a popisnou formou. Časopis sa od roku 2016 nevydáva.

Vychádzal 3x ročne v náklade 65.000 výtlačkov a bol distribuovaný zadarmo do všetkých lekární na Slovensku a vkladaný od roku 2010 aj do časopisu Eurotelevízia pre 15 tisíc predplatiteľov.