Periodiká

Lekáreň a lieky

Časopis bol určený širokej verejnosti. Zoznamoval čitateľov s oblasťami lekárenskej starostlivosti i s medicínskymi témami zrozumiteľnou a popisnou formou. Časopis sa od roku 2016 nevydáva.

Vychádzal 3x ročne v náklade 65.000 výtlačkov a bol distribuovaný zadarmo do všetkých lekární na Slovensku a vkladaný od roku 2010 aj do časopisu Eurotelevízia pre 15 tisíc predplatiteľov.

 

farmiNEWS

Časopis farmiNEWS vychádzal v náklade 2.200 ks, 3x ročne. Bol distribuovaný zadarmo na adresy všetkých lekární na Slovensku (vrátane nemocničných a poliklinických). Získal si u lekárnikov obľubu pre svoju zrozumiteľnosť a zaujímavé rubriky, či ankety.

Časopis bol zameraný vždy na jednu nosnú tému (problematiku ochorenia) a ďalej bol doplnený polytematickými článkami, ktoré boli aktuálne v danom období vydania. Okrem nových poznatkov zameraných na Rx liečivá, prinášal aj kvalitne spracované informácie z oblasti OTC prípravkov, čím získaval ojedinelé postavenie na trhu odborných periodík. Časopis sa od roku 2019 nevydáva.

 

mediNEWS (MEDIKOM)

Časopis mediNEWS vychádzal už od roku 2002. Naša spoločnosť Edukafarm v roku 2011 v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou vytvorila nový projekt pre lekárov, ktorý spojil odborný časopis mediNEWS s legislatívnou časťou komorového časopisu SLK do jedného spoločného periodika pod novým názvom MEDIKOM.

MediNEWS sa stal od roku 2011 súčasťou nového komorového časopisu MEDIKOM ako odborná časť tohto časopisu a bol distribuovaný všetkým lekárom na Slovensku. Vychádzal 4-krát do roka, v náklade 20 000 ks pre všetkých lekárov na Slovensku. Spolupráca so Slovenskou lekárskou komorou skončila v roku 2019.

Časopis bol polytematický s prehľadne a zrozumiteľne spracovanými informáciami z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe. Okrem poznatkov zameraných na Rx liečivá, prinášal aj kvalitne spracované informácie z oblasti OTC prípravkov, čím získaval ojedinelé postavenie na trhu odborných periodík. Zaujímavé boli pre lekárov aj zhrňujúce články písané uznávanými odborníkmi v danej oblasti zo Slovenska i Čiech. Nižšie máte k dispozícii v pdf jednotlivé články z odbornej časti časopisu mediNEWS a zároveň aj kompletné vydanie MEDIKOM.

Časopis sa od roku 2019 nevydáva.