Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Online seminár - Farmakoterapia artrózy - nové možnosti

Online seminár - Farmakoterapia artrózy - nové možnosti

ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o. v spolupráci s EDUKAFARM, SLK a pod záštitou prof. MUDr. Tomáša Trča, CSc., MBA, pozýva lekárov na odborné podujatie "okrúhly stôl" v online podobe s názvom: Farmakoterapia artrózy - nové možnosti konaného dňa 23.2.2022 od 16:00 hod. Viac informácií k podujatiu nájdete v priloženej pozvánke.  Tešíme sa na Vašu účasť na tomto online podujatí. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Stómia II. - určený pre zdravotné sestry

AD TEST - Stómia II. - určený pre zdravotné sestry

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s partnerom vzdelávacej aktivity spoločnosťou HARTMANN- RICO Vám prináša najnovší AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Stómia od A po Z II.diel" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 18.11.2021. Odborný program pozostával z 2 tém. Prvou témou: Stómia včera a dnes nás previedla Mgr. Stanislava Kocová. Druhou témou bola Pooperačná starostlivosť o pacienta so stómiou, prepustenie a následná starostlivosť v domácom prostredí prednášajúcej Mgr. Adriany Símovej. Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze Stómia od A po Z II.diel - záznam a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU.  AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a evidovaný pod interným číslom vzdelávacej aktivity 072021EDU, platný od 1.12.2021 - 31.5.2022. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Protiinfekčná imunita a možnosti jej ovplyvnenia

AD TEST - Protiinfekčná imunita a možnosti jej ovplyvnenia

Spoločnosť EDUKFARM vám prináša nový AD test s názvom: Protiinfekčná imunita a možnosti jej ovplyvnenia.  Bol vytvorený z tém online podujatia s rovnomenným názvom a je platný od 9.11.2021 - 8.5.2022. AD test je evidovaný v kalendári vzdelávacích aktivít komory SLK pod číslom DC098AD.  Študijným materiálom sú témy Farmakologické a farmakoekonomické aspekty vitamínu c, ktorými nás previedla PharmDr. Lucie Kotlářová a téma s názvom Protiinfekčná imunita a problematika znížených hladín vitamínu C u detí, ktorú nám odprednášala MUDr. Lenka Spodniaková, PhD. Otázky a študijný materiál nájdete v AD teste. Prajeme vám príjemné vzdelávanie.          
ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Panvové dno - edukačný materiál - určený pre zdravotné sestry

AD TEST - Panvové dno - edukačný materiál - určený pre zdravotné sestry

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s partnerom vzdelávacej aktivity spoločnosťou HARTMANN- RICO Vám prináša najnovší AD TEST pripravený z obsahu odbornej prednášky fyzioterapeutky Mgr. Henriety Jablonskej s názvom: "Panvové dno - edukačný materiál". Prednášku pani magistry nájdete priloženú v študijnom materiály a rovnako aj na tomto linku: Odborná prednáška - Panvové dno - edukačný materiál . Otázky AD Testu nájdete TU.  AD Test je akreditovaný v komore SK SaPA a platný od 18.11.2021 do 18.5.2022. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Podtlaková terapia v liečbe akútnych a chronických rán - určený pre zdravotné sestry

AD TEST - Podtlaková terapia v liečbe akútnych a chronických rán  - určený pre zdravotné sestry

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s partnerom vzdelávacej aktivity spoločnosťou HARTMANN- RICO Vám prináša najnovší AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Podtlaková terapia v liečbe akútnych a chronických rán" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 3.11.2021. Odborný program pozostával zo 4 tém. Prvou témou SSI - Infekcia v chirurgickej rane nás previedla doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. Tému Základy používania podtlakovej terapie nám predstavil MUDr. Jozef Ulianko, PhD. Ďalšiu tému NPWT v liečbe devastačného poranenia pre Seat belt syndróme nám odprednášal MUDr. Igor Keher a odborný program uzavrel MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD. s jeho témou: NPWT v liečbe inventekovanej perforácie ľavého colon. Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Záznam z podujatia: Podtlaková terapia v liečbe akútnych a chronických rán  a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU.  AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a evidovaný pod interným číslom vzdelávacej aktivity 052021EDU, platný od 17.11.2021 - 16.5.2022. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►