Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Online seminár - Význam podtlakovej terapie v hojení rán

Online seminár - Význam podtlakovej terapie v hojení rán

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s odborným organizátorom SLK a komorou SK SaPA srdečne pozýva lekárov a zdravotné sestry na on-line vzdelávacie podujatie s názvom: Význam podtlakovej terapie v hojení rán. Podujatie je primárne určené lekárom a zdravotným sestrám pracujúcich v oblastiach ako chirurgia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, angiológia, dermatovenerológia traumatológia. Pozvánku na podujatie nájdete tu: PozvánkaVeríme, že Vás naše témy zaujmú a tešíme sa na Vašu účasť na online podujatí.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Stómia od A po Z - určený pre lekárov

AD TEST - Stómia od A po Z - určený pre lekárov

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Stómia od A po Z" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 2.6.2021. Odborný program pozostával zo 4 tém. Prvou témou s názvom: Infekčné komplikácie po operáciách pre karcinóm hrubého čreva a konečníka nás previedol prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH. Tému Komplikácie  pri stómii nám predstavila PhDr. Zuzana Sedlárová. Ďalšiu tému Stomický pacient - predpisovanie stomických pomôcok nám odprednášala pani Eva Beňová a odborný program uzavrel JUDr. Ivan Humenik, PhD. s jeho témou: Na pomedzí práva a psychológie: Rizikové oblasti komunikácie medzi lekárom a pacientom a ich právne následky. Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze Záznam z podujatia: Stómia od A po Z  a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU. AD TEST je evidovaný pod číslom vzdelávacej aktivity DC030AD SLK a platný od 14.6.2021 - 13.12.2021. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.          ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy

AD TEST - Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy

Prinášame Vám nový AD Test s názvom: Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy, ktorý pozostáva z otázok k odbornému článku s rovnomenným názvom. Autorom tohto článku je MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. v ktorom podrobne rozoberá štúdiu intraartrikulárnej aplikácie hydrolyzovaného kolagénu v liečbe gonartrózy. Študijný materiál nájdete priložený pri AD Teste alebo ho nájdete na nasledovnom odkaze študijný materiál. AD TEST je akreditovaný na komore SLK a evidovaný pod číslom aktivity DB920AD. Odborným organizátorom AD Testu je SLK. AD Test je možné vyplniť od 25.2.2021 do 24.8.2021 a nájdete ho spolu s otázkami dostupný v sekcii E-LEARNING. Otázky AD Testy nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán - určený pre lekárov

AD TEST - Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán - určený pre lekárov

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 26.5.2021. Týmto odborným podujatím nás previedol doc. MUDr. Marek Čambal, PhD - moderátor webináru a odborný garant podujatia. Tému Manažment exsudátu podľa platného dokumentu WUWHS Vám predstavil MUDr. Tomáš Kopal. Druhou témou nášho podujatia bola Kazuistika – Manažment exsudujúcej rany autorov MUDr. Pavla Čintalu a MUDr. Mariána Rošáka MPH. Prednášku na tému Silikónové absorpčné krytie – vred predkolenia si pre Vás pripravil MUDr. Yan Mykyta a finálnou témou bolo: Využitie superabsorpčných krytí v praxi Mgr. Jany RoškovejAD TEST je akreditovaný v komore SLK a evidovaný pod číslom vzdelávacej aktivity DC014AD. AD TEST je možné vyplniť od 2.6.2021 - 1.12.2021. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU.  Želáme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Stómia - určený pre zdravotné sestry

AD TEST - Stómia - určený pre zdravotné sestry

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Stómia od A po Z" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 2.6.2021. Odborný program pozostával zo 4 tém. Prvou témou s názvom: Infekčné komplikácie po operáciách pre karcinóm hrubého čreva a konečníka nás previedol prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH. Tému Komplikácie  pri stómii nám predstavila PhDr. Zuzana Sedlárová. Ďalšiu tému Stomický pacient - predpisovanie stomických pomôcok nám odprednášala pani Eva Beňová a odborný program uzavrel JUDr. Ivan Humenik, PhD. s jeho témou: Na pomedzí práva a psychológie: Rizikové oblasti komunikácie medzi lekárom a pacientom a ich právne následky. Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze Záznam z podujatia: Stómia od A po Z  a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU.  AD TEST je evidovaný pod interným číslom 032021EDU vzdelávacej aktivity a platný od 14.6.2021 - 13.12.2021. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►