Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST - Inkontinencia

AD TEST - Inkontinencia

Vážené zdravotné sestry, prinášame vám najnovší AD TEST pripravený z odbornej prednášky Mgr. Jakuba Belana na tému:"Inkontinencia". Autor vo svojej prednáške predstaví túto tému, pozrie sa na príčiny vzniku inkontinencie, určenia stupňa tohto problému, cvikov na posilnenie svalov panvového dna a možností ako pomôcť pacientovi s týmto problémom. Túto prednášku si môžete naštudovať on-line v šudijnom materiály alebo na tomto odkaze: Odborná prednáška - Inkontinencia AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a je evidovaný pod interným číslom 012021EDU. AD TEST je možné vyplniť od 1.5.2021 - 31.10.2021. Zoznam otázok nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Emócie sú ako návšteva, ale ktoré vpustiť...

AD TEST - Emócie sú ako návšteva, ale ktoré vpustiť...

Prinášame Vám najnovší AD TEST pripravený z odbornej prednášky lektora pána Mgr. Romana Kurnického na tému:"Emócie sú ako návšteva, ale ktoré vpustiť...". Túto prednášku si môžete on-line v šudijnom materiály alebo na tomto odkaze: Videoprednáška. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a je určený zdravotným sestrám - najmä zdravotným sestrám v riadiacej funkcii. AD Test je evidovaný pod číslom 042020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 14.12.2020 - 13.6.2021. Zoznam otázok nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Vitamín C a funkcia imunitného systému

AD TEST - Vitamín C a funkcia imunitného systému

Prinášame Vám nový AD Test s názvom: Vitamín C a funkcia imunitného systému, ktorý pozostáva z otázok k odbornému článku s rovnomenným názvom. Autori tohto článku MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. a PharmDr. Lucie Kotlářová podrobnejšie mapujú vplyv vitamínu C a jeho funkciu na imunitný systém človeka. V článku autori preberú úlohu vitamínu C pri antiinfekčnej imunite, alergiách, nádorových ochoreniach, ale budú sa venovať aj možností detekcie jeho deficitu a suplementácie. V závere Vás oboznámia s reálnymi výsledkami testovaní hladín vitamínu C u pacientov v Čechách a na Slovensku. Prajeme Vám príjemné čítanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy

AD TEST - Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy

Prinášame Vám nový AD Test s názvom: Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy, ktorý pozostáva z otázok k odbornému článku s rovnomenným názvom. Autorom tohto článku je MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. v ktorom podrobne rozoberá štúdiu intraartrikulárnej aplikácie hydrolyzovaného kolagénu v liečbe gonartrózy. Študijný materiál nájdete priložený pri AD Teste alebo ho nájdete na nasledovnom odkaze študijný materiál. AD TEST je akreditovaný na komore SLK a evidovaný pod číslom aktivity DB920AD. Odborným organizátorom AD Testu je SLK. AD Test je možné vyplniť od 25.2.2021 do 24.8.2021 a nájdete ho spolu s otázkami dostupný v sekcii E-LEARNING. Otázky AD Testy nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Dekubity- účinná liečba preležanín - určený pre lekárov

AD TEST - Dekubity- účinná liečba preležanín - určený pre lekárov

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Dekubity - účinná liečba preležanín" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 11.11.2020. Týmto odborným podujatím nás previedol MUDr. Tomáš Kopal - moderátor webináru. So svojou témou: Dekubity predstavujú závažný problém - ošetrovanie rán podľa EPUAP vystúpila PhDr. Beáta Grešš Halászová, ďalej sme sa pozreli na Multidisciplinárny prístup k liečbe dekubitov s MUDr. Barbarou Mrázovou. Svoj pohľad angiológa na liečbu dekubitov nám predstavil MUDr. Marek Šumaj a o Manažmente exsudátu podľa platného dokumentu WUWHS nás oboznámil MUDr. Tomáš Kopal. AD TEST je akreditovaný v komore SLK a evidovaný pod číslom vzdelávacej aktivity DB779AD. AD TEST je možné vyplniť od 25.11.2020 - 24.5.2021. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►