Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST - Starostlivosť o kožu inkontinentného pacienta

AD TEST - Starostlivosť o kožu inkontinentného pacienta

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z odbornej prednášky pána primára Tomáša Kopala na tému:"Starostlivosť o kožu inkontinentného klienta". Táto prednáška odznela na on-line semináry pod názvom: Manažment starostlivosti o klienta v ZSS dňa 29.6.2020. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a evidovaný pod číslom 012020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 30.6.2020 - 29.12.2020. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU. Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Ako prežiť krízu

AD TEST - Ako prežiť krízu

Prinášame Vám AD TEST pripravený z odbornej prednášky lektorky pani Adely Makovinskej na tému:"Zvládanie krízových situácií z pohľadu psychológa". Táto prednáška odznela na on-line semináry pod názvom: Manažment starostlivosti o klienta v ZSS dňa 29.6.2020. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a je určený zdravotným sestrám - najmä zdravotným sestrám v riadiacej funkcii. AD Test je evidovaný pod číslom 022020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 7.7.2020 - 6.1.2021. Zoznam otázok nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Ako ovplyvniť hladinu histamínu telu vlastnou látkou

Ako ovplyvniť hladinu histamínu telu vlastnou látkou

Vedeli ste, že vitamín C ovplyvňuje hladinu histamínu v organizme?  Histamín hrá dôležitú úlohu pri vývoji symptómov u alergických, infekčných, a iných ochoreniach. Uvoľňuje sa z bazofilov a žírnych buniek do obehu, pri naviazaní antigénu na imunoglobulín E a tiež vplyvom alergického zápalu. Prispieva k rozvoju alergických príznakov ako je dušnosť, opuch, zvýšená sekrécia slizníc atď. Zvýšenú hladinu histamínu majú však aj pacienti trpiaci na histamínovú intoleranciu.  

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Unikátne vlastnosti nebivololu z pohľadu kardiológa

Unikátne vlastnosti nebivololu z pohľadu kardiológa

Unikátne postavenie nebivololu je dané jeho dvojakým pôsobením. Jednak účinkuje ako betablokátor, jednak vyvoláva  vazodilatáciu  prostredníctvom účinkov oxidu dusíka (NO). Nebivolol stimuluje adrenergné beta-3 receptory, nasleduje aktivácia endoteliálnej syntézy a uvoľňovania NO. Uvoľnenie NO vyvolá periférnu vazodilatáciu, zvýši poddajnosť myokardu a inhibuje účinok nadmernej sympatikovej stimulácie myokardu. Preto nielenže znižuje periférnu rezistenciu a zvyšuje tepový objem, ale aj zlepšuje diastolickú funkciu myokardu. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Spoločnosť EDUKAFARM si Vám dovoľuje priblížiť nové poznatky vo forme klinickej štúdie z oblasti liečby bolesti dolnej časti chrbta. Táto klinická štúdia bola  publikovaná v časopise Physiological Research v apríli 2019. Bolesť dolnej časti chrbta (Low back pain - LBP) predstavuje dôležitú podskupinu vertebrogénnej bolesti s odhadovanou prevalenciou okolo 80 %. Lokálne pôsobiaci injekčný kolagén určený na lokálnu aplikáciu nedávno rozšíril obmedzené možností liečby LBP.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►