Informácie o spracúvaní osobných údajov. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných udajov zo strany spoločnosti  EDUKAFARM, s.r.o. - organizačná zložka, Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len dotknutá osoba ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). ČÍTAŤ ĎALEJ ►