Archív mediNEWS (MEDIKOM)

V tomto archíve nájdete všetky čísla časopisu mediNEWS (MEDIKOM) vydané v rokoch 2007-2019.

Časopis mediNEWS vychádzal už od roku 2002. Naša spoločnosť Edukafarm v roku 2011 v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou vytvorila nový projekt pre lekárov, ktorý spojil odborný časopis mediNEWS s legislatívnou časťou komorového časopisu SLK do jedného spoločného periodika pod novým názvom MEDIKOM.

MediNEWS sa stal od roku 2011 súčasťou nového komorového časopisu MEDIKOM ako odborná časť tohto časopisu a bol distribuovaný všetkým lekárom na Slovensku. Vychádzal 4-krát do roka, v náklade 20 000 ks pre všetkých lekárov na Slovensku. Spolupráca so Slovenskou lekárskou komorou skončila v roku 2019.

Časopis bol polytematický s prehľadne a zrozumiteľne spracovanými informáciami z oblasti farmakoterapie a klinickej praxe. Okrem poznatkov zameraných na Rx liečivá, prinášal aj kvalitne spracované informácie z oblasti OTC prípravkov, čím získaval ojedinelé postavenie na trhu odborných periodík. Zaujímavé boli pre lekárov aj zhrňujúce články písané uznávanými odborníkmi v danej oblasti zo Slovenska i Čiech. Nižšie máte k dispozícii v pdf jednotlivé články z odbornej časti časopisu mediNEWS a zároveň aj kompletné vydanie MEDIKOM.

Časopis sa od roku 2019 nevydáva.