Archív farmiNEWS

V tomto archíve nájdete všetky čísla časopisu farmiNEWS vydané v rokoch 2009-2019.

Časopis farmiNEWS vychádza v náklade 2.200 ks, 3x ročne. Je distribuovaný zadarmo na adresy všetkých lekární na Slovensku (vrátane nemocničných a poliklinických). Získal si u lekárnikov obľubu pre svoju zrozumiteľnosť a zaujímavé rubriky, či ankety.

Časopis je zameraný vždy na jednu nosnú tému (problematiku ochorenia) a ďalej je doplnený polytematickými článkami, ktoré sú aktuálne v danom období vydania. Okrem nových poznatkov zameraných na Rx liečivá, prináša aj kvalitne spracované informácie z oblasti OTC prípravkov, čím získava ojedinelé postavenie na trhu odborných periodík.