Archív farmiNEWS

V tomto archíve nájdete všetky čísla časopisu farmiNEWS vydané v rokoch 2009-2019.

Časopis farmiNEWS vychádzal v náklade 2.200 ks, 3x ročne. Bol distribuovaný zadarmo na adresy všetkých lekární na Slovensku (vrátane nemocničných a poliklinických). Získal si u lekárnikov obľubu pre svoju zrozumiteľnosť a zaujímavé rubriky, či ankety.

Časopis bol zameraný vždy na jednu nosnú tému (problematiku ochorenia) a ďalej bol doplnený polytematickými článkami, ktoré boli aktuálne v danom období vydania. Okrem nových poznatkov zameraných na Rx liečivá, prinášal aj kvalitne spracované informácie z oblasti OTC prípravkov, čím získaval ojedinelé postavenie na trhu odborných periodík. Časopis sa od roku 2019 nevydáva.