Kongresy a akreditované semináre

Edukafarm predstavuje v súčasnej dobe na poli vzdelávania zdravotníkov lídra, ktorý prináša do kľudných vôd konvenčnej edukácie nové trendy. Významná je priekopnícka forma akreditovaných vzdelávacích seminárov, organicky prepojujúcich praktických lekárov (ako poskytovateľov primárnej starostlivosti) a lekárnikov. Edukafarm má dlhodobé skúsenosti v predávaní odborných informácií z oblasti medicíny a farmácie, pretože pracuje so špičkovými odborníkmi z rôznych odborov medicíny a farmakológie. K šíreniu odborných informácií využíva hneď niekoľko spôsobov.

Akreditované semináre, organizované po celej republike, sú zamerané na špeciálne klinické problémy z oblasti používania preskripčných a voľne predajných liečiv (výživových doplnkov). Ročne je takto organizovaných cca 50 odborných seminárov.

Semináre sú organizované v spolupráci so špičkovými odborníkmi, lekárskymi a farmaceutickými fakultami, doškoľovacími inštitúciami a predovšetkým v spolupráci s profesnými komorami (SLK, SLeKSK MTP a SK SaPA), ktoré za kontinuálne vzdelávanie zo zákona zodpovedajú a s nimi sú vzdelávacie zámery pravidelne konzultované (akreditované akcie).

Odborný program pozostáva z aktuálnych poznatkov a skúseností z klinickej praxe a farmakoterapie v rámci vybranej témy. Prednášky, ktoré prezentujú uznávaní odborníci, sú spracované v Seminárnych zborníkoch, ktoré dostáva každý účastník pri registrácii. Účasť na podvečerných odborných seminároch nie je spoplatňovaná.

Organizujeme pravidelné akreditované série seminárov pre farmaceutov (LEGE ARTIS Lekáreň 2019), lekárov (Aesculap, Inped) a semináre organizované na kľúč.

 

SEMINÁRE PRE FARMACEUTOV A LABORANTOV :

 

„LEGE ARTIS - LEKÁREŇ 2019"

 • určené pre farmaceutov a laborantov
 • akreditované vzdelávanie farmaceutov a laborantov (spolupráca so SLeK a SK MTP)   
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom farmiNEWS
 • AD test z obsahu prednášok (pripravujeme)  

 

Termíny pre II.polrok 2019 : 

LEGE ARTIS III. - Lekáreň 2019

 • 11.9.2019    Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 12.9.2019    Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2
 • 17.9.2019    Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2
 • 18.9.2019    Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

LEGE ARTIS IV. - Lekáreň 2019

 • pripravujeme

 

 

SEMINÁRE PRE LEKÁROV :

 

„AESCULAP"

 • určené pre všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie
 • akreditované vzdelávanie doktorov (spolupráca so SLK)  
 • AD test z obsahu prednášok
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom MEDIKOM SLK
 • ( možnosť spracovania výstupov z prednášok ) 

Termíny pre II.polrok 2019

 • 25.09.2019   Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 26.09.2019   Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2
 • 02.10.2019   Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9
 • 03.10.2019   Trenčín, Hotel Elizabeth, Ul. Gen. M.R. Štefánika 2

 

 

 

„INPED"

 • určené pre pediatrov, ORL, imunológov, alergológov a ďalšie špecializácie
 • akreditované vzdelávanie (spolupráca so SLK)  
 • AD test z obsahu prednášok
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom MEDIKOM SLK

( možnosť spracovania výstupov z prednášok)

Termíny pre II.polrok 2019

 • pripravujeme

 


„PAIN"

 • určené pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie
 • akreditované vzdelávanie (spolupráca so SLK)  
 • AD test z obsahu prednášok
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom MEDIKOM SLK
 • ( možnosť spracovania výstupov z prednášok)

Termíny pre I.polrok 2019

 • 06.03.2019   Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 19.03.2019   Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2
 • 20.03.2019   Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9
 • 26.03.2019   Trenčín, Hotel Elizabeth, Ul. Gen. M.R. Štefánika 2

 

 

 

 

 

„SEMINÁRE NA KĽÚČ"

 • akreditované semináre organizované pre jednu spoločnosť
 • vzdelávacie semináre pre lekárov, farmaceutov, farmaceutických laborantov, zdravotné sestry a pôrodné asistentky (v spolupráci so SLK, SLeKSK MTP a SK SaPA )
 • semináre popoludní počas pracovného dňa alebo počas víkendov
 • semináre pre danú cieľovú skupinu organizované tzv. na kľúč v hlavných regiónoch SR (poprípade v zahraničí)
 • kalkulácia robená na mieru spoločnosti

Spolupráca zahŕňa:

 • akreditáciu seminára a pridelenie kreditov (SLK, SLeKSK MTP a SK SaPA )
 • zaistenie prednášajúcich
 • príprava prednášok a odborného programu
 • zaistenie účasti podľa danej cieľovej skupiny
 • príprava a tlač pozvánok a seminárneho zborníka – sylabus
 • zabezpečenie miesta konania, občerstvenia, techniky...
 • a ďalšie požiadavky spoločnosti