Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Vitamín C a funkcia imunitného systému

Vitamín C a funkcia imunitného systému

Vitálna dôležitosť vitamínu C pre ľudský organizmus je už dlhý čas dokázaným faktom. Napriek tomu vedecký výskum odhaľuje stále nové detaily rôznorodých úloh, ktoré vitamín C zohráva v komplexe fyziologických funkcií, potrebných na udržanie homeostázy. Známe je jeho antioxidačné pôsobenie v ochrane tkanív a orgánov pred oxidačným stresom a chronickým zápalom. S tým súvisí jeho rola v prevencii radu ochorení, v ktorých vzniku hrá úlohu chronický zápal. Vitamín C hrá komplexnú rolu vo funkcii všetkých systémov vrátane imunitného, kde ovplyvňuje celý rad faktorov. Dôležitá je úloha kyseliny askorbovej ako kofaktoru pri biosyntéze kolagénu a radu látok zo skupiny hormónov, neurotransmiterov. Novšie bola odhalená úloha vitamínu C ako významného faktoru ovplyvňujúceho expresiu génov a epigenetiku. Stále podrobnejšie je mapovaná úloha vitamínu C vo fungovaní imunitného systému. Práve tejto téme je venovaný článok, ktorý bol publikovaný v roku 2017 v časopise Nutrients.1. V nasledujúcom texte zhŕňame základné fakty k tejto problematike. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Úloha kolagénových derivátov v liečbe osteoartrózy a regenerácii kĺbovej chrupavky: systematický prehľad

Úloha kolagénových derivátov v liečbe osteoartrózy a regenerácii kĺbovej chrupavky: systematický prehľad

Osteoartróza (OA) je ochorenie, v ktorého etiopatogenéze zohráva významnú úlohu nedostatočná regenerácia kĺbovej chrupavky. V súčasnosti používané liečivá (napríklad kortikosteroidy, nesteroidné antireumatiká) v rôznej miere ovplyvňujú symptómy tohto ochorenia, ale nemajú účinky, ktoré by modifikovali chorobu (disease modifying). Navyše ich bezpečnostný profil je problematický. Preto sa v ostatných rokoch výskum zameral na hľadanie alternatívnych terapeutických možností. K nim patrí aj aplikácia kolagénu alebo jeho derivátov. V časopise Rheumatology and Therapy bol publikovaný prehľadový článok, ktorý uvádza výsledky doterajšieho výskumu účinnosti a bezpečnosti kolagénu a jeho derivátov v liečbe osteoartrózy. (1) ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhovor s prof. MUDr. habil. Pavlom Dufekom: Česká ortopédia patrí k najlepším v Európe

Rozhovor s prof. MUDr. habil. Pavlom Dufekom: Česká ortopédia patrí k najlepším v Európe

V stopách svojho otca sa vydal renomovaný ortopéd prof. MUDr. habil Pavel Dufek, ktorý po štúdiu na Masarykovej univerzite pôsobil na Ortopedickej klinike brnianskej fakultnej nemocnice. Od 80. rokov minulé ho storočia žije a pracuje v Nemecku. Od roku 1995 je spojený s klinikou Schön Klinik Neustadt v severnom Nemecku, ktorú v rokoch 1995 až 2018 viedol. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Ako ovplyvniť hladinu histamínu telu vlastnou látkou

Ako ovplyvniť hladinu histamínu telu vlastnou látkou

Vedeli ste, že vitamín C ovplyvňuje hladinu histamínu v organizme?  Histamín hrá dôležitú úlohu pri vývoji symptómov u alergických, infekčných, a iných ochoreniach. Uvoľňuje sa z bazofilov a žírnych buniek do obehu, pri naviazaní antigénu na imunoglobulín E a tiež vplyvom alergického zápalu. Prispieva k rozvoju alergických príznakov ako je dušnosť, opuch, zvýšená sekrécia slizníc atď. Zvýšenú hladinu histamínu majú však aj pacienti trpiaci na histamínovú intoleranciu.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Leni Complex Collagene - profil prípravku

Leni Complex Collagene - profil prípravku

Jedným zo zásadných etiopatogenetických procesov u pacientov s osteoartrózou je nedostatočná syntéza kolagénu v kĺbových chrupavkách. So stúpajúcim vekom začne prevažovať degradácia kolagénu v extracelulárnej matrix nad jeho novotvorbou. Preto majú v liečbe artrózy svoje miesto prípravky s obsahom kolagénu a látok stimulujúcich jeho tvorbu. Kombinovaný preparát tohoto typu predstavuje prípravok Leni Complex Collagene. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Spoločnosť EDUKAFARM si Vám dovoľuje priblížiť nové poznatky vo forme klinickej štúdie z oblasti liečby bolesti dolnej časti chrbta. Táto klinická štúdia bola  publikovaná v časopise Physiological Research v apríli 2019. Bolesť dolnej časti chrbta (Low back pain - LBP) predstavuje dôležitú podskupinu vertebrogénnej bolesti s odhadovanou prevalenciou okolo 80 %. Lokálne pôsobiaci injekčný kolagén určený na lokálnu aplikáciu nedávno rozšíril obmedzené možností liečby LBP. ČÍTAŤ ĎALEJ ►