Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Spoločnosť EDUKAFARM si Vám dovoľuje priblížiť nové poznatky vo forme klinickej štúdie z oblasti liečby bolesti dolnej časti chrbta. Táto klinická štúdia bola  publikovaná v časopise Physiological Research v apríli 2019. Bolesť dolnej časti chrbta (Low back pain - LBP) predstavuje dôležitú podskupinu vertebrogénnej bolesti s odhadovanou prevalenciou okolo 80 %. Lokálne pôsobiaci injekčný kolagén určený na lokálnu aplikáciu nedávno rozšíril obmedzené možností liečby LBP. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Ako stanoviť hladinu vitamínu C v organizme

Ako stanoviť hladinu vitamínu C v organizme

Iste ste si neraz kládli otázku, akú dávku vitamínu C odporučiť Vášmu pacientovi. Dávka by mala zohľadňovať individuálne potreby každého pacienta a hladinu vitamínu C v jeho organizme. Tá sa môže líšiť na základe veku, zdravotného stavu, životného štýlu, psychického a fyzického zaťaženia a podobne. Existuje možnosť rýchlo a jednoducho zistiť  hladinu vitamínu C v organizme pomocou zafarbenia diagnostických prúžkov v moči. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Vitamín C a funkcia imunitného systému

Vitamín C a funkcia imunitného systému

Vitálna dôležitosť vitamínu C pre ľudský organizmus je už dlhý čas dokázaným faktom. Napriek tomu vedecký výskum odhaľuje stále nové detaily rôznorodých úloh, ktoré vitamín C zohráva v komplexe fyziologických funkcií, potrebných na udržanie homeostázy. Známe je jeho antioxidačné pôsobenie v ochrane tkanív a orgánov pred oxidačným stresom a chronickým zápalom. S tým súvisí jeho rola v prevencii radu ochorení, v ktorých vzniku hrá úlohu chronický zápal. Vitamín C hrá komplexnú rolu vo funkcii všetkých systémov vrátane imunitného, kde ovplyvňuje celý rad faktorov. Dôležitá je úloha kyseliny askorbovej ako kofaktoru pri biosyntéze kolagénu a radu látok zo skupiny hormónov, neurotransmiterov. Novšie bola odhalená úloha vitamínu C ako významného faktoru ovplyvňujúceho expresiu génov a epigenetiku. Stále podrobnejšie je mapovaná úloha vitamínu C vo fungovaní imunitného systému. Práve tejto téme je venovaný článok, ktorý bol publikovaný v roku 2017 v časopise Nutrients.1. V nasledujúcom texte zhŕňame základné fakty k tejto problematike. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Tradičné terapeutické prístupy v šate 21.storočia II.

Tradičné terapeutické prístupy v šate 21.storočia II.

Dostáva sa Vám do rúk nová odborná brožúra s názvom „Tradičné terapeutické prístupy v šate 21. storočia II.. Publikácia prináša  nový pohľad na liečbu ochorenia pečene, na boj proti oxidačnému stresu, liečbu bolestia a prináša nový pohľad na súčasné možnosti farmakoterapie osteoartrózy. Pevne veríme, že odborný materiál sa stane Vaším kvalitným zdrojom informácii.  Prajeme Vám príjemné čítanie ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení

Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení

Brožúra Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení pojednáva o oxidačnom strese, jeho vyvolávajúcich činiteľoch a dôsledkoch na organizmus. Venuje sa aj prirodzeným antioxidantom, ako je vitamín C a glutatiónu - látkam, ktoré dokážu účinne znížiť oxidačný stres v organizme a tým prispieť k prevencii a liečbe rôznych ochorení. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Infúzna terapia vysokodávkovaným vitamínom C z pohľadu onkológa

Infúzna terapia vysokodávkovaným vitamínom C z pohľadu onkológa

V júni 2014 bola natočená pre spoločnosť MF TV ( ČR) televízna  relácia s onkologičkou MUDr. Martou Holíkovou (InPharm Clinic, Praha). Táto lekárka v nej hovorí o použití vysokodávkovaného infúzneho vitamínu C u onkologických pacientov. Záznam  je k dispozícii na našom YouTube kanále. ČÍTAŤ ĎALEJ ►