Ako ovplyvniť hladinu histamínu telu vlastnou látkou

Ako ovplyvniť hladinu histamínu telu vlastnou látkou

Vedeli ste, že vitamín C ovplyvňuje hladinu histamínu v organizme? 

Histamín hrá dôležitú úlohu pri vývoji symptómov u alergických, infekčných, a iných ochoreniach. Uvoľňuje sa z bazofilov a žírnych buniek do obehu, pri naviazaní antigénu na imunoglobulín E a tiež vplyvom alergického zápalu. Prispieva k rozvoju alergických príznakov ako je dušnosť, opuch, zvýšená sekrécia slizníc atď. Zvýšenú hladinu histamínu majú však aj pacienti trpiaci na histamínovú intoleranciu.  

Zvýšené hladiny histamínu u pacientov je možné znížiť podávaním dostatočných dávok vitamínu C. Ten narušuje jeho štruktúru a spôsobuje jeho degradáciu. Vplyv podávania vitamínu C na zníženie hladiny histamínu bol overený vo viacerých klinických štúdiách.

Napr. doktor C. Alan B. Clemetson v časopise The Journal of Nutrition, už v roku 1980 uverejnil prácu Histamine and Ascorbic Acid in Human Blood1. Výsledkom bola analýza 437 vzoriek ľudskej krvi, ktorá ukázala, že keď  sa zníži hladina kyseliny askorbovej v plazme pod 1 mg/100 ml, hladina histamínu v krvi sa exponenciálne zvýši.Keď hladina kyseliny askorbovej klesne pod 0,7 mg/100 ml, dôjde k veľmi významnému zvýšeniu hladiny histamínu v krvi. Perorálne podanie kyseliny askorbovej (1 g denne počas 3 dní) jedenástim vybraným dobrovoľníkom malo za následok zníženie hladiny histamínu v krvi u každého z nich. 

Štúdia autora Hagela AF, uverejnená v časopise Pharmacology2 v roku 2013 potvrdila, že užívanie vitamínu C efektívne znižuje zvýšenú hladinu histamínu v krvi. Výraznejšie zníženie nastalo v skupine alergických pacientov (49,3 % zníženie hladiny histamínu) než v skupine pacientov s infekčným ochorením (23,3 % zníženie hladiny histamínu). U pacientov, ktorý nemali zvýšenú hladinu histamínu pôsobením vitamínu C nedošlo k jej zníženiu pod fyziologickú úroveň.

Na základe tejto a iných štúdií je pacientom vhodné odporučiť užívanie vyšších dávok vitamínu C, ako to je u zdravých osôb. Dosiahnuť efektívnu absorpciu a využiteľnosť vyšších perorálnych dávok je možné len pomocou lipozomálneho vitamínu C. Ten sa vďaka lipozomálnej vrstve oveľa lepšie vstrebáva do krvi. Nie je viazaný na aktívne črevné transportéry, ako to je u bežných vo vode rozpustných vitamínov C.

Na Slovensku je viacero výživových doplnkov s vitamínom C, ale iba jeden prináša výnimočnú možnosť otestovať sa na vitamín C pomocou testovacích prúžkov. Test na vitamín C je vhodné urobiť ešte pred samotným užívaním vitamínu C, najlepšie ráno nalačno.

Podľa výsledku testu je vhodné si zvoliť dávkovací režim.

Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu obohatiť Vašu klinickú prax a prinesú zlepšenie klinického stavu Vašich pacientov.

Literatúra: 

1. C. Alan B. Clemetson v časopise The Journal of Nutrition, Volume 110, Issue 4, April 1980, Pages 662-668, uverejnil prácu Histamine and Ascorbic Acid in Human Blood.

2. Hagel AF, Layritz CM, Hagel WH, et al. Intravenous infusion of ascorbic acid decreases serum histamine concentration in patients with allergic and non-allergic  diseases. Naunyn Schmiedebergs Arch Paharmacol 2013; 386: 789-93   

 


Edukafarm s.r.o.
organizačná zložka

24.04.2023