O nás

Základnou koncepciou spoločnosti Edukafarm je vzdelávanie odborníkov z oblasti medicíny a farmácie v rámci ich celoživotnej edukácie. Edukafarm vznikol na Slovensku v roku 2001 a je dnes známy predovšetkým svojim prehľadným a dlhodobým vzdelávacím projektom, založeným na spojení klinickej praxe a farmakológie. Je samozrejmé, že edukačné programy na takto vysokej úrovni nemôžu vznikať bez spoluúčasti špičkových odborníkov, lekárskych a farmaceutických fakúlt, doškoľovacích inštitúcií a predovšetkým profesných komôr, ktoré za kontinuálne vzdelávanie zo zákona zodpovedajú a s nimi sú vzdelávacie zámery pravidelne konzultované.

 

Edukafarm predstavuje v súčasnej dobe na poli vzdelávania lídra, ktorý prináša do kľudných vôd konvenčnej edukácie nové trendy. Významná je priekopnícka forma seminárov, organicky prepojujúcich praktických lekárov (ako poskytovateľov primárnej starostlivosti) a lekárnikov. Ďalším signifikantným edukačným prostriedkom je modul "Interaktívny radca" (lekár, lekárnik, pacient) publikovaný v periodikách vydávaných spoločnosťou Edukafarm. Bez povšimnutia by nemali zostať ani profily prípravkov, ktoré ako prvý začal publikovať - neinzertnou a objektívnou formou - práve Edukafarm.

Edukafarm má dlhodobé skúsenosti v predávaní odborných informácií z oblasti medicíny a farmácie, pretože pracuje so špičkovými odborníkmi z rôznych odborov medicíny a farmakológie. K šíreniu odborných informácií využíva hneď niekoľko spôsobov.

Semináre, organizované po celej republike, sú zamerané na špeciálne klinické problémy z oblasti používania preskripčných a voľne predajných liečiv (výživových doplnkov). Ročne je takto organizovaných cca 50 odborných seminárov.

 

Spoločnosť Edukafarm v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou vytvorili nový projekt pre lekárov, ktorý spojil odborný časopis mediNEWS s legislatívnou časťou komorového časopisu SLK do jedného spoločného periodika pod novým názvom MEDIKOM.
MediNEWS sa stal od roku 2011 súčasťou nového komorového časopisu MEDIKOM ako odborná časť tohto časopisu a je distribuovaný všetkým lekárom na Slovensku. Vychádza 4-krát do roka, v náklade 20000 ks pre všetkých lekárov na Slovensku.

Časopis farmiNEWS vychádza 3x do roka, v náklade 2200 ks a je určený pre lekárnikov a pracovníkov lekární. Informuje o súčasnom stave farmakoterapie v rôznych odboroch medicíny.

 

K týmto informačným médiám spoločnosti Edukafarm pristupuje aj server edukafarm.sk, ktorý prepojením so serverom materskej spoločnosti edukafarm.cz  je zameraný na rýchlu publikáciu aktuálnych odborných informácií. V obsahu serveru sa odrážajú aj ďalšie odborné aktivity. V jednotlivých rubrikách prináša prehľadné články zamerané na lekársku prax (rubrika Klinická prax), profily liekov (rubrika Farmakoterapia) a aktuálne informácie zo svetovej medicíny a farmakológie (rubrika Klinický výskum). Ďalej je tu možné nájsť aj plán seminárov spoločnosti Edukafarm (aktuálne pozvánky s online prihlasovacím formulárom), ako aj obsah najnovšieho čísla časopisov mediNEWS a farmiNEWS , spolu s archívom starších čísel týchto periodík.

 

Okrem týchto aktivít spoločnosť Edukafarm realizuje aj prípravu a organizáciu tlačových konferencií, prípravu odborných materiálov,marketingových materiálov na odbornú alebo laickú verejnosť (mediálne kampane) a to všetko v spolupráci so špičkovými odborníkmi z oblasti medicíny alebo farmácie.