Lekáreň a lieky - 02 / 2007

Lekáreň a lieky - 02 / 2007

Časopis je určený širokej verejnosti. Zoznamuje čitateľov s oblasťami lekárenskej starostlivosti i s medicínskymi témami zrozumiteľnou a popisnou formou. Časopis sa od roku 2016 nevydáva.

Vychádzal 3x ročne v náklade 65.000 výtlačkov a bol distribuovaný zadarmo do všetkých lekární na Slovensku a vkladaný od roku 2010 aj do časopisu Eurotelevízia pre 15 tisíc predplatiteľov.

 

PDF verzia celého vydania

Lekáreň a lieky - 02 / 2007