Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Prevencia a terapia chrípkových stavov: niektoré modality

Prevencia a terapia chrípkových stavov: niektoré modality

Ako chrípke podobné ochorenia (influenza-like illness, ILI) či chrípkové stavy sa označujú vírusové respiračné ochorenia (bez ohľadu na typ vyvolávajúceho vírusu), ktoré sa prejavujú klinickým obrazom, pripomínajúcim chrípku (vysoká teplota, kašeľ, bolesť v krku). Liečba týchto ochorení... ČÍTAŤ ĎALEJ ►

VÝZNAM VITAMÍNU C PRE HOJENIE KOLAGÉNOVÝCH ŠTRUKTÚR

VÝZNAM VITAMÍNU C PRE HOJENIE KOLAGÉNOVÝCH ŠTRUKTÚR

Vitamín C zohráva veľmi dôležitú úlohu pri oprave spojivového tkaniva, najmä pri náročných športových a pracovných aktivitách, ktoré toto tkanivo najviac poškodzujú. Najčastejšou formou štrukturálneho proteínu v tele je kolagén, pričom kyselina askorbová sa považuje za látku, ktorá má nenahraditeľný význam pre syntézu kolagénu a môže skracovať dobu zotavenia, potrebnú na zahojenie narušených väzov a ďalších spojivových štruktúr. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy - skúsenosti českých lekárov - 1. časť

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy -  skúsenosti českých lekárov - 1. časť

Súčasné demografické trendy ukazujú, že priemerná dĺžka života vo vyspelých krajinách sa predlžuje, ale zvyšuje sa aj výskyt chronických ochorení medzi ktoré patrí aj osteoartróza. V jej etiológii dominujú degeneratívne nezápalové kĺbové zmeny, ktoré sú charakterizované degradáciou kĺbovej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou ostefytov a zmenami mäkkých tkanív. Článok ponúka prehľad súčasnej farmakoterapie artrózy a bližšie sa venuje novším prístupom, ako preventívne a liečebne podporiť regeneračnú schopnosť chrupavky. O svojich liečebných postupoch a skúsenostiach referujú viacerí českí a slovenskí odborníci. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy - skúsenosti slovenských lekárov - 2. časť

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy -  skúsenosti slovenských lekárov - 2. časť

V druhej časti rozhovoru o nových trendoch vo farmakoterapii artrózy sme sa rozprávali so slovenskými odborníkmi v oblasti ortopédie a neurológie s pani doktorkou Brozmanovou, CSc., pánom doktorom Hlaváčom, PhD. a pani doktorkou Kudláčovou, ktorí sa s nami podelili  o ich zaujímavé klinické skúsenosti. Ako s prvým sme sa rozprávali s prednostom Ortopedickej kliniky SZU vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, pána doktora Mariana Hlaváča, PhD, ktorý sa v minulosti staral aj o športovcov – basketbalistov a futbalistov. Obzvlášť pre túto mladú vekovú  hranicu pacientov ho zaujala liečba pomocou hydrolyzovaného kolagénu, ktorý pomáha liečiť poškodené tkanivá (svaly, šľachy, chrupky a väzivá) pri úrazoch ale aj pri degeneratívnych artrózach. Uviedol tiež indikácie, ktoré sú vhodné pre liečbu hydrolyzovaným injekčným kolagénom. Ide o ťažšie kontúzne lézie chrupavky, ľahšie chondrofraktúry Ib-II /MRI/, lézie meniskov I.-IIa K+L /MRI/, parciálne ruptúry LCA, LCP /MRI/ a stavy po ASK ošetreniach akútnych léziách mäkkého kolena a chrupaviek a tiež pre reumatických pacientov v kombinácii s liečbou osteoporózy na oddialenie nutnosti TEP. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Kĺby postihnuté artrózou vykazujú rad štrukturálnych, tkanivových, bunkových a biochemických zmien. Expresia určitých mediátorov zápalu v kĺbe, ako sú interleukíny 1α a 6 (IL-1α a IL-6) alebo tumor nekrotizujúci faktor beta (TNF-β), spôsobuje aktiváciu enzýmov, ktoré degradujú chrupavku vrátane určitých metaloproteináz a disintegrínov. Tie pôsobia degradáciu extracelulárneho matrixu vrátane jej kolagénovej zložky. Táto skutočnosť viedla k predpokladu, že intraartikulárne podávanie kolagénu môže mať prospešné účinky. Prvé in vitro štúdie potvrdili túto hypotézu a ukázali, že po aplikácii kolagénu uvoľňujú synoviálne bunky a bunky chrupavky menej mediátorov zápalu a zároveň zvyšujú produkciu kyseliny hyalurónovej, kľúčovej zložky matrixu chrupavky a synoviálnej tekutiny1. ČÍTAŤ ĎALEJ ►