Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Online seminár - Farmakoterapia artrózy

Online seminár - Farmakoterapia artrózy

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so spoločnosťou Ortopedické centrum s odborným organizátorom SLK a pod záštitou prof. MUDr. Tomáša Trča, CSc., MBA a odborného garanta prof. MUDr. Milana Kokavca, PhD., MPH, pozýva lekárov špecialistov na najnovšie akreditované online podujatie s názvom: Farmakoterapia artrózy konaného dňa 18.1.2024 od 16:00 hod. Pozvánku na podujatie nájdete tu: pozvánka, registrácia na on-line seminár je možná výhradne cez: Registračný formulár. Prosíme Vás aby ste v kolónke čísla komory vyplnili parameter  "-1" a zadali hlavne meno, priezvisko, dátum narodenia a do poznámky zadali Vaše ID komory (SLK). Prihlasovací link Vám príde deň pred seminárom alebo v deň seminára. Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy - skúsenosti českých lekárov - 1. časť

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy -  skúsenosti českých lekárov - 1. časť

Súčasné demografické trendy ukazujú, že priemerná dĺžka života vo vyspelých krajinách sa predlžuje, ale zvyšuje sa aj výskyt chronických ochorení medzi ktoré patrí aj osteoartróza. V jej etiológii dominujú degeneratívne nezápalové kĺbové zmeny, ktoré sú charakterizované degradáciou kĺbovej chrupky, subchondrálnou sklerózou, tvorbou ostefytov a zmenami mäkkých tkanív. Článok ponúka prehľad súčasnej farmakoterapie artrózy a bližšie sa venuje novším prístupom, ako preventívne a liečebne podporiť regeneračnú schopnosť chrupavky. O svojich liečebných postupoch a skúsenostiach referujú viacerí českí a slovenskí odborníci. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy - skúsenosti slovenských lekárov - 2. časť

Rozhovor - Nové trendy vo farmakoterapii artrózy -  skúsenosti slovenských lekárov - 2. časť

V druhej časti rozhovoru o nových trendoch vo farmakoterapii artrózy sme sa rozprávali so slovenskými odborníkmi v oblasti ortopédie a neurológie s pani doktorkou Brozmanovou, CSc., pánom doktorom Hlaváčom, PhD. a pani doktorkou Kudláčovou, ktorí sa s nami podelili  o ich zaujímavé klinické skúsenosti. Ako s prvým sme sa rozprávali s prednostom Ortopedickej kliniky SZU vo FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, pána doktora Mariana Hlaváča, PhD, ktorý sa v minulosti staral aj o športovcov – basketbalistov a futbalistov. Obzvlášť pre túto mladú vekovú  hranicu pacientov ho zaujala liečba pomocou hydrolyzovaného kolagénu, ktorý pomáha liečiť poškodené tkanivá (svaly, šľachy, chrupky a väzivá) pri úrazoch ale aj pri degeneratívnych artrózach. Uviedol tiež indikácie, ktoré sú vhodné pre liečbu hydrolyzovaným injekčným kolagénom. Ide o ťažšie kontúzne lézie chrupavky, ľahšie chondrofraktúry Ib-II /MRI/, lézie meniskov I.-IIa K+L /MRI/, parciálne ruptúry LCA, LCP /MRI/ a stavy po ASK ošetreniach akútnych léziách mäkkého kolena a chrupaviek a tiež pre reumatických pacientov v kombinácii s liečbou osteoporózy na oddialenie nutnosti TEP. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Kĺby postihnuté artrózou vykazujú rad štrukturálnych, tkanivových, bunkových a biochemických zmien. Expresia určitých mediátorov zápalu v kĺbe, ako sú interleukíny 1α a 6 (IL-1α a IL-6) alebo tumor nekrotizujúci faktor beta (TNF-β), spôsobuje aktiváciu enzýmov, ktoré degradujú chrupavku vrátane určitých metaloproteináz a disintegrínov. Tie pôsobia degradáciu extracelulárneho matrixu vrátane jej kolagénovej zložky. Táto skutočnosť viedla k predpokladu, že intraartikulárne podávanie kolagénu môže mať prospešné účinky. Prvé in vitro štúdie potvrdili túto hypotézu a ukázali, že po aplikácii kolagénu uvoľňujú synoviálne bunky a bunky chrupavky menej mediátorov zápalu a zároveň zvyšujú produkciu kyseliny hyalurónovej, kľúčovej zložky matrixu chrupavky a synoviálnej tekutiny1. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Vitamín C a funkcia imunitného systému

Vitamín C a funkcia imunitného systému

Vitálna dôležitosť vitamínu C pre ľudský organizmus je už dlhý čas dokázaným faktom. Napriek tomu vedecký výskum odhaľuje stále nové detaily rôznorodých úloh, ktoré vitamín C zohráva v komplexe fyziologických funkcií, potrebných na udržanie homeostázy. Známe je jeho antioxidačné pôsobenie v ochrane tkanív a orgánov pred oxidačným stresom a chronickým zápalom. S tým súvisí jeho rola v prevencii radu ochorení, v ktorých vzniku hrá úlohu chronický zápal. Vitamín C hrá komplexnú rolu vo funkcii všetkých systémov vrátane imunitného, kde ovplyvňuje celý rad faktorov. Dôležitá je úloha kyseliny askorbovej ako kofaktoru pri biosyntéze kolagénu a radu látok zo skupiny hormónov, neurotransmiterov. Novšie bola odhalená úloha vitamínu C ako významného faktoru ovplyvňujúceho expresiu génov a epigenetiku. Stále podrobnejšie je mapovaná úloha vitamínu C vo fungovaní imunitného systému. Práve tejto téme je venovaný článok, ktorý bol publikovaný v roku 2017 v časopise Nutrients.1. V nasledujúcom texte zhŕňame základné fakty k tejto problematike. ČÍTAŤ ĎALEJ ►