Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Online seminár - Podpora protiinfekčnej imunity u detí - ďalší termín

Online seminár - Podpora protiinfekčnej imunity u detí - ďalší termín

Vzhľadom na vysoký záujem organizátori podujatia spoločnosť EDUKAFARM a spol. Trendymat v spolupráci s odborným organizátorom SLK pridávajú ďalší termín online podujatia a srdečne pozývajú lekárov pediatrov na "okrúhly stôl" v pediatrii s názvom: Podpora protiinfekčnej imunity u detí konaného dňa 19.5.2022 od 17:00 hod. Pozvánku na podujatie nájdete tu: Pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Úloha kolagénových derivátov v liečbe osteoartrózy a regenerácii kĺbovej chrupavky: systematický prehľad

Úloha kolagénových derivátov v liečbe osteoartrózy a regenerácii kĺbovej chrupavky: systematický prehľad

Osteoartróza (OA) je ochorenie, v ktorého etiopatogenéze zohráva významnú úlohu nedostatočná regenerácia kĺbovej chrupavky. V súčasnosti používané liečivá (napríklad kortikosteroidy, nesteroidné antireumatiká) v rôznej miere ovplyvňujú symptómy tohto ochorenia, ale nemajú účinky, ktoré by modifikovali chorobu (disease modifying). Navyše ich bezpečnostný profil je problematický. Preto sa v ostatných rokoch výskum zameral na hľadanie alternatívnych terapeutických možností. K nim patrí aj aplikácia kolagénu alebo jeho derivátov. V časopise Rheumatology and Therapy bol publikovaný prehľadový článok, ktorý uvádza výsledky doterajšieho výskumu účinnosti a bezpečnosti kolagénu a jeho derivátov v liečbe osteoartrózy. (1) ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Leni Complex Collagene - profil prípravku

Leni Complex Collagene - profil prípravku

Jedným zo zásadných etiopatogenetických procesov u pacientov s osteoartrózou je nedostatočná syntéza kolagénu v kĺbových chrupavkách. So stúpajúcim vekom začne prevažovať degradácia kolagénu v extracelulárnej matrix nad jeho novotvorbou. Preto majú v liečbe artrózy svoje miesto prípravky s obsahom kolagénu a látok stimulujúcich jeho tvorbu. Kombinovaný preparát tohoto typu predstavuje prípravok Leni Complex Collagene. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Kĺby postihnuté artrózou vykazujú rad štrukturálnych, tkanivových, bunkových a biochemických zmien. Expresia určitých mediátorov zápalu v kĺbe, ako sú interleukíny 1α a 6 (IL-1α a IL-6) alebo tumor nekrotizujúci faktor beta (TNF-β), spôsobuje aktiváciu enzýmov, ktoré degradujú chrupavku vrátane určitých metaloproteináz a disintegrínov. Tie pôsobia degradáciu extracelulárneho matrixu vrátane jej kolagénovej zložky. Táto skutočnosť viedla k predpokladu, že intraartikulárne podávanie kolagénu môže mať prospešné účinky. Prvé in vitro štúdie potvrdili túto hypotézu a ukázali, že po aplikácii kolagénu uvoľňujú synoviálne bunky a bunky chrupavky menej mediátorov zápalu a zároveň zvyšujú produkciu kyseliny hyalurónovej, kľúčovej zložky matrixu chrupavky a synoviálnej tekutiny1. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhovor s prof. MUDr. habil. Pavlom Dufekom: Česká ortopédia patrí k najlepším v Európe

Rozhovor s prof. MUDr. habil. Pavlom Dufekom: Česká ortopédia patrí k najlepším v Európe

V stopách svojho otca sa vydal renomovaný ortopéd prof. MUDr. habil Pavel Dufek, ktorý po štúdiu na Masarykovej univerzite pôsobil na Ortopedickej klinike brnianskej fakultnej nemocnice. Od 80. rokov minulé ho storočia žije a pracuje v Nemecku. Od roku 1995 je spojený s klinikou Schön Klinik Neustadt v severnom Nemecku, ktorú v rokoch 1995 až 2018 viedol. ČÍTAŤ ĎALEJ ►