Prehlásenie

Obsah týchto stránok je určený výlučne odborníkom v medicíne a farmácii. Informácie o liekoch, uvedené na týchto stránkach, boli vytvorené na základe SPC (súhrn údajov o prípravkoch) a ďalšej odbornej literatúry. Vzhľadom k permanentným zmenám v registrácii liekov, ich dostupnosti na trhu, upresňovaní dávkovacích schém, k rozširovaniu znalostí nežiaducich účinkov, indikácií, kontraindikácií, liekových interakcií a ďalších charakteristík, nie je možné prevziať záruku za úplnú komplexnosť, aktuálnosť a bezchybnosť všetkých uvedených údajov.

Edukafarm, s.r.o – organizačná zložka nezodpovedá za škody, vzniknuté postupom či jednaním, uskutočneným na základe obsahu týchto stránok. Edukafarm, s.r.o. – organizačná zložka neručí za kvalitu a účinnosť výrobkov a služieb ponúkaných v reklame alebo inom materiáli komerčnej povahy, uverejnenom na týchto stránkach.

Kopírovanie a šírenie obsahu týchto stránok je možné len na základe súhlasu Edukafarm, s.r.o. – organizačnej zložky.