Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AESCULAP Jar 2019: Seminár pre lekárov

AESCULAP Jar  2019: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na prvú sériu seminárov AESCULAP Jar 2019 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu:Pozvánka Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Lege Artis I. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Lege Artis I. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2019 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka. Tešíme sa na Vašu účasť.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Odborná publikácia - Gastro Akadémia

Odborná publikácia - Gastro Akadémia

Prinášame Vám novú odbornú publikáciu s názvom „GASTRO AKADÉMIA“. V rámci tejto brožúry sme sa snažili zmapovať aktuálny pohľad na liečbu ochorenia spojených s poruchou acidity, gastroduodenálne polypy a problematiku krvácania do hornej časti GIT. Akcent sa kladie na zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu, a to v únosnom rozsahu s reflexiou každodennej klinickej praxe. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Diagnostika a liečba vybraných psychických porúch

Diagnostika a liečba vybraných psychických porúch

Radi by sme Vás informovali o možnosti preštudovania si novej odbornej brožúry s názvom „Diagnostika a liečba vybraných psychických porúch“. Tento edukačný materiál si kladie za cieľ prispieť k informovanosti, pre niekoho môže znamenať osvieženie vedomostí, pre niekoho nadobudnutie nových poznatkov. Vybrali sme niekoľko okruhov ako napríklad ADHD, depresia, schizofrénia, bipolárna porucha, ktoré úzko súvisia s bežnou klinickou praxou. Veríme, že tento edukačný materiál si nájde svoje miesto u psychiatrov i lekárov iných disciplín a prispeje k rozvoju poznatkov, ktoré sa uplatnia v starostlivosti o pacientov s psychickými poruchami. Prajeme Vám príjemné čítanie  

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Vírus HIV/AIDS - komplikácia v rukách lekára?

Vírus HIV/AIDS - komplikácia v rukách lekára?

Prinášame Vám novú odbornú publikáciu s názvom „Vírus HIV/AIDS– komplikácia v rukách lekára?“ HIV infekciu dnes pokladáme za chronické ochorenie, ktoré je liečiteľné. Od ostatných chronických ochorení sa odlišuje výraznejšími sociálnymi aspektami. Aj keď HIV infekciu nevieme vyliečiť a vírus eliminovať z tela pacienta, vieme pacientovi dnes poskytnúť približne rovnako kvalitný a dlhý život ako pacientovi, ktorý nie je nosičom vírusu HIV. Teoreticky sa s HIV infikovaným môže v dnešnej dobe stretnúť každý lekár. Aby sa počet infikovaných dramaticky nezvyšoval, je potrebná predovšetkým kvalitná prevencia a profylaxia. Prajeme Vám príjemné čítanie

ČÍTAŤ ĎALEJ ►