Uskutočnené vzdelávacie akcie

Lege Artis III. - Lekáreň 2017: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na tretiu sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS III. – Lekáreň 2017, Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko - technických pracovníkov pridelili tomuto podujatiu 4 kredity. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu:  POZVÁNKA
ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou KRKA Slovensko s.r.o. Vás pozýva na seminár pod názvom Medicína súčasnosti – pohľad na závažné civilizačné ochorenia. SLK pridelila podujatiu 4 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať absolvovaním akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 02-2017

V súvislosti s letným vydaním periodika farmiNews 02-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 26.6. do 24.7.2017. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: LEGE ARTIS II. Lekáreň 2017- Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na sérii seminárov s rovnomenným názvom. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP. Obe komory pridelili tomuto AD TESTU 2 kredity. Test je možné vyplniť od 10.5.2017 - 6.6.2017.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - G-U FÓRUM 2017

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša nový AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na I. sérii seminárov G-U FÓRUM 2017. Test je akreditovaný SLK a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING od 2.5.2017 do 2.8.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii závažných ochorení. Skúsenosti americkej Riordan Clinic s liečbou chronických zápalových stavov

Spoločnosť Edukafarm v spolupráci so SLK, SLeK a SK MTP Vás pozýva na seminár pod názvom Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii závažných ochorení. Na tento seminár naše pozvanie prijal Ron Hunninghake, MD, medicínsky riaditeľ, Riordan Clinic, USA. Seminár je určený pre lekárov a farmaceutov. Odborný program nájdete nižšie na stránke a v POZVÁNKE . Tešíme sa na Vašu účasť.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- in-KAR-DIA fórum

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na I. sérii seminárov in-KAR-DIA fórum. Test je akreditovaný SLK a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING od 19.4.2017 do 19.7.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - INPED jar 2017

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na jarnej sérii seminárov INPED jar 2017. Test je akreditovaný SLK a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 4.7.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- PFS 2017

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku k témam, ktoré odzneli na odbornom podujatí PFS 2017. Test je akreditovaný SLK pod číslom CA742AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING od 31.3.2017 do 30.6.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Špecifiká ochorení vyššieho veku zo semináru

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii odborných seminárov Špecifiká ochorení vyššieho veku. Test je akreditovaný SLK a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 28.6.2017 ČÍTAŤ ĎALEJ ►