Uskutočnené vzdelávacie akcie

PAIN jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN jeseň 2017 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v Pozvánke ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis IV. - Lekáreň 2017: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na štvrtú sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS IV. – Lekáreň 2017, Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA .Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia: Seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLeK a SK MTP a za podpory spoločnosti TEREZIA COMPANY Vás pozýva na seminár pod názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21.storočia. Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Program ako aj elektronickú prihlášku prinášame nižšie a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis III. - Lekáreň 2017: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na tretiu sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS III. – Lekáreň 2017, Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko - technických pracovníkov pridelili tomuto podujatiu 4 kredity. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu:  POZVÁNKA
ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou KRKA Slovensko s.r.o. Vás pozýva na seminár pod názvom Medicína súčasnosti – pohľad na závažné civilizačné ochorenia. SLK pridelila podujatiu 4 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať absolvovaním akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 02-2017

V súvislosti s letným vydaním periodika farmiNews 02-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 26.6. do 24.7.2017. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


INPED jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov INPED jeseň 2017 - Súčasné trendy v pediatrii, určené pre pediatrov, alergo-imunológov, ORL a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej Pozvánke ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AESCULAP jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na druhú sériu seminárov pod názvom AESCULAP jeseň 2017. SLK pridelila tomuto podujatiu 4 kredity. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánku na odborné podujatie nájdete  TU ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: LEGE ARTIS II. Lekáreň 2017- Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na sérii seminárov s rovnomenným názvom. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP. Obe komory pridelili tomuto AD TESTU 2 kredity. Test je možné vyplniť od 10.5.2017 - 6.6.2017.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - G-U FÓRUM 2017

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša nový AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na I. sérii seminárov G-U FÓRUM 2017. Test je akreditovaný SLK a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING od 2.5.2017 do 2.8.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►