Uskutočnené vzdelávacie akcie

PAIN jar 2017 : Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jarnú sériu seminárov PAIN jar 2017 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Nekašleme na bolesť II. : Seminár pre lekárov

EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. Vás pozýva na II. sériu seminárov pod názvom NEKAŠLEME NA BOLESŤ II.. SLK pridelila podujatiu 3 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať absolvovaním akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


SEMINÁR pre lekárnikov a farmaceutických laborantov : LEGE ARTIS IV. - LEKÁREŇ 2016

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na novembrovú sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS IV. - Lekáreň 2016 : Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program semináru máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Dôležitá informácia: Z obsahu prednášok bude opäť pripravený AD TEST: Lege Artis IV. - Lekáreň 2016 !! Jeho úspešným vyplnením si môžete zvýšiť počet získaných kreditov. Test bude dostupný v sekcii E-LEARNING na našom webe od 8.11.2016 do 6.12.2016. Zároveň od 9.11.2016 do 7.12.2016 tu budete mať k dispozícii aj AD TEST : FarmiNEWS 03-2016 pozostávajúci z otázok k nášmu najnovšiemu periodiku pre pracovníkov lekární. Spolu s touto sériou spúšťame aj anketu Lekárnici odporúčajú 2016. Aj touto cestou Vás prosíme o jej vyplnenie. POZVÁNKA ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Novinky v liečbe vybraných ochorení v bežnej klinickej praxi

Spoločnosť EDUKAFARM a spoločnosť IBSA Slovakia v spolupráci so SLK a SLeK srdečne pozýva všeobecných lekárov, pediatrov, otorinolaryngológov a farmaceutov na seminár pod názvom Novinky v liečbe vybraných ochorení v bežnej klinickej praxi. Seminár sa postupne uskutoční v 11 mestách po celom Slovensku. POZVÁNKA - Využite pre prihlásenie na seminár náš web, ktorý je prispôsobený pre mobilné zariadenia. Prihlášku tak jednoducho urobíte aj cez Váš mobilný telefón.   INFORMÁCIA PRE SLK a SLeK !!! : Súčasťou seminára bude akreditovaný AD TEST pozostávajúci z otázok k odprednášaným témam. Vyplniť ho môžete od 25.10.2016 na našom webe v sekcii E-LEARNING. Priamo pri teste tiež nájdete študijný materiál, aby ste si mali možnosť tému pred samotným vypĺňaním zopakovať. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


SEMINÁR pre lekárov : PAIN jeseň 2016

Srdečne pozývame ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie na jesennú sériu seminárov PAIN. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Súčasťou série bude zároveň aj AD TEST z obsahu prednášok a spustíme ho v našej sekcii E-LEARNING už 22.11.2016. POZVÁNKA ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou KRKA Slovensko s.r.o. Vás pozýva na seminár pod názvom Medicína súčasnosti – pohľad na závažné civilizačné ochorenia. SLK pridelila podujatiu 4 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať absolvovaním akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii závažných ochorení. Skúsenosti americkej Riordan Clinic s liečbou chronických zápalových stavov

Spoločnosť Edukafarm v spolupráci so SLK, SLeK a SK MTP Vás pozýva na seminár pod názvom Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii závažných ochorení. Na tento seminár naše pozvanie prijal Ron Hunninghake, MD, medicínsky riaditeľ, Riordan Clinic, USA. Seminár je určený pre lekárov a farmaceutov. Odborný program nájdete nižšie na stránke a v POZVÁNKE . Tešíme sa na Vašu účasť.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Pfizer Forum Slovakia

Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Pfizer, S.O.S. a SD-IAP si Vás dovol’ujú pozvat’ na odborné edukačné podujatie s názvom: Pfizer Forum Slovakia. Odborné podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania. Bližšie informácie o termíne , mieste konania a pod. nájdete v priloženej POZVÁNKE  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


SEMINÁR pre farmaceutov a farmaceutických laborantov: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLeKSK MTP a za podpory spoločnosti TEREZIA COMPANY Vás pozýva na seminár pod názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21.storočia. Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Slovenská lekárnická komora a Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov pridelila podujatiu 3 kredity a ďalšie 2 kredity môžete získať za správne vyplnenie AD Testu. Program ako aj elektronickú prihlášku prinášame nižšie a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke
ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AESCULAP február 2017 : Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na sériu seminárov AESCULAP február 2017 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA  ČÍTAŤ ĎALEJ ►