Archív Lekáreň a lieky

V tomto archíve nájdete všetky čísla časopisu Lekáreň a lieky vydané v rokoch 2007-2016.

Časopis je určený širokej verejnosti. Zoznamuje čitateľov s oblasťami lekárenskej starostlivosti i s medicínskymi témami zrozumiteľnou a popisnou formou.

Časopis Lekáreň a lieky vychádza 3x ročne v náklade 65.000 výtlačkov a je distribuovaný zadarmo do všetkých lekární na Slovensku a vkladaný od roku 2010 aj do časopisu Eurotelevízia pre 15 tisíc predplatiteľov. Distribúcia je možná vďaka spolupráci s najväčšou distribučnou spoločnosťou PHOENIX- zdravotnícke zásobovanie a.s.