Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST - Nové možnosti liečby hypercholesterolémie kombinovanou terapiou

AD TEST - Nové možnosti liečby hypercholesterolémie kombinovanou terapiou

Nasledovný AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie s názvom „Nové možnosti liečby hypercholesterolémie kombinovanou terapiou“. Ide o zaujímavú kombináciu článkov venovanú najnovším názorom na manažment dyslipidémií.  Článok vychádzajúci z novej štúdie odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu, dáta zo štúdie IMPROVE-IT, či kombinovaná liečba hypercholesterolémie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Nové možnosti liečby hypercholesterolémie kombinovanou terapiou

Nové možnosti liečby hypercholesterolémie kombinovanou terapiou

Redakcia Edukafarm vydáva ďalšiu odbornú brožúru s názvom „Nové možnosti liečby hypercholesterolémie kombinovanou terapiou“.Ide o zaujímavú kombináciu článkov venovanú najnovším názorom na manažment dyslipidémií.  Článok vychádzajúci z novej štúdie odporúčaní Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu, dáta zo štúdie IMPROVE-IT, či kombinovaná liečba hypercholesterolémie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Pleiotropné účinky Vitamínu D

Pleiotropné účinky Vitamínu D

 

Pripravili sme pre vás pokračovanie odbornej brožúry o vitamíne D s názvom Pleiotropné účinky vitamínu D. Nájdete v nej informácie o vplyve vitamínu D na chronické obličkové ochorenie, na diabetes mellitus, na zápalové ochorenia čreva (IBD) a súvislosti s depresiou a kognitívnymi poruchami.  

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Pleiotropné účinky vitamínu D

AD TEST - Pleiotropné účinky vitamínu D

Nasledovný AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie s názvom Pleiotropné účinky vitamínu D. Nájdete v nej informácie o vplyve vitamínu D na chronické obličkové ochorenie, na diabetes mellitus, na zápalové ochorenia čreva (IBD) a súvislosti s depresiou a kognitívnymi poruchami.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

Pripravili sme pre vás odbornú brožúru o erektilnej dysfunkcii s názvom Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia. Táto odborná publikácia je určená nielen urológom, ale aj ďalším špecialistom, ktorí sa venujú problematike diagnostiky a liečby erektilnej dysfunkcie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST- Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

AD TEST- Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

Tento AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia. V tejto publikácii sa dočítate o probléme erektilnej dysfunkcie a sprievodných ochoreniach ako diabetes mellitus, psychické ochorenia...

ČÍTAŤ ĎALEJ ►