Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST - Pleiotropné účinky vitamínu D

AD TEST - Pleiotropné účinky vitamínu D

Nasledovný AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie s názvom Pleiotropné účinky vitamínu D. Nájdete v nej informácie o vplyve vitamínu D na chronické obličkové ochorenie, na diabetes mellitus, na zápalové ochorenia čreva (IBD) a súvislosti s depresiou a kognitívnymi poruchami.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

Pripravili sme pre vás odbornú brožúru o erektilnej dysfunkcii s názvom Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia. Táto odborná publikácia je určená nielen urológom, ale aj ďalším špecialistom, ktorí sa venujú problematike diagnostiky a liečby erektilnej dysfunkcie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST- Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

AD TEST- Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia

Tento AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie Erektilná dysfunkcia a sprievodné ochorenia. V tejto publikácii sa dočítate o probléme erektilnej dysfunkcie a sprievodných ochoreniach ako diabetes mellitus, psychické ochorenia...

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AESCULAP február 2017 : Seminár pre lekárov

AESCULAP február 2017 : Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na sériu seminárov AESCULAP február 2017 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA 

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Lege Artis I. - Lekáreň 2017 : Semináre pre farmaceutov a laborantov

Lege Artis I. - Lekáreň 2017 : Semináre pre farmaceutov a laborantov

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na novú sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS I. – Lekáreň 2017. Program semináru máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Dôležitá informácia: Z obsahu prednášok bude opäť pripravený AD TEST:LEGE ARTIS I. – Lekáreň 2017 !! Jeho úspešným vyplnením si môžete zvýšiť počet získaných kreditov. Test bude dostupný v sekcii E-LEARNING na našom webe od 23.2.2017 do 22.3.2017.    POZVÁNKA

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Špecifiká ochorení vyššieho veku : Seminár pre lekárov

Špecifiká ochorení vyššieho veku : Seminár pre lekárov

V spolupráci so SLK a vďaka edukačnému grantu spoločnosti SANDOZ d.d. org.zložka pozývame všeobecných lekárov a geriatrov na seminár pod názvom Špecifiká ochorení vyššieho veku. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s hlavným partnerom zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánka 

ČÍTAŤ ĎALEJ ►