Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Odborné kazuistiky v diabetológii

Odborné kazuistiky v diabetológii

Dostáva sa Vám do rúk nová publikácia s názvom „Odborné kazuistiky v diabetológii“. Liečba diabetes mellitus zostáva stále „umením“, ako dosiahnuť krátkodobé aj dlhodobé ciele kompenzácie ochorenia. Náročnosť liečby spočíva v schopnosti lekára presvedčiť pacienta o nutnosti jeho kooperácie v oblasti zmien životného štýlu, ich dlhodobej udržateľnosti a jeho správnej motivácie, ale aj vo výbere správnej farmakoterapie. V poslednom období máme k dispozícii niekoľko skupín antidiabetík vrátane inzulínov. Neinzulínová liečba diabetes mellitus 2. typu je veľmi účinná a bezpečná, ale len pri určitej endogénnej produkcii inzulínu. Inzulínoterapia je nevyhnutná pri liečbe diabetes mellitus 1. typu a v liečbe diabetes mellitus 2. typu môže byť využitá ako iniciálna liečba, pri intenzifikácii neinzulínovej liečby alebo ako konečný spôsob pri zlyhaní všetkých ostatných liečebných možností... Prajeme Vám príjemné čítanie

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Tradičné terapeutické prístupy v šate 21.storočia II.

Tradičné terapeutické prístupy v šate 21.storočia II.

Dostáva sa Vám do rúk nová odborná brožúra s názvom „Tradičné terapeutické prístupy v šate 21. storočia II.. Publikácia prináša  nový pohľad na liečbu ochorenia pečene, na boj proti oxidačnému stresu, liečbu bolestia a prináša nový pohľad na súčasné možnosti farmakoterapie osteoartrózy. Pevne veríme, že odborný materiál sa stane Vaším kvalitným zdrojom informácii.  Prajeme Vám príjemné čítanie

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - FarmiNews 03-2016

AD TEST - FarmiNews 03-2016

V súvislosti s najnovším vydaním periodika FarmiNEWS 03-2016, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Lege Artis IV. - Lekáreň 2016

AD TEST - Lege Artis IV. - Lekáreň 2016

V súvislosti so začiatkom novembrovej série seminárov pre farmaceutov a laborantov organizovanej pod názvom: Lege Artis IV. - Lekáreň 2016 sme pre Vás spustili v sekcii E-LEARNING akreditovaný AD TEST. Test je zložený z otázok z obsahu prednášok, ktoré si máte možnosť vypočuť na seminároch. AD TEST je akreditovaný pre SLeK aj SK MTP.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Odborná publikácia: Význam vitamínu D pre ľudský organizmus + AD TEST

Odborná publikácia: Význam vitamínu D pre ľudský organizmus + AD TEST

Naša odborná redakcia Vám prináša ďalšiu zaujímavú odbornú publikáciu s názvom „Význam vitamínu D pre ľudský organizmus“.  Nájdete v nej informácie o význame vitamínu D a tiež o následkoch jeho deficitu, o  podpornej liečbe pri osteoporóze, či o redukcii pádov u starších ľudí.   

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 03-2016

2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 03-2016

Jesenné číslo periodika MEDIKOM 03-2016 máme v spolupráci so SLK pripravené a v tomto čase už prebieha jeho distribúcia na adresy lekárov. Okrem zaujímavých tém Vám aj teraz prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. Po novom je možné testy vyplniť priamo na našej stránke v novej sekcii E-LEARNING.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►