Aktuálne vzdelávacie akcie

Lege Artis III. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na tretiu sériu seminárov pod názvom Lege Artis III.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 02-2018

Prinášame Vám letné vydanie periodika farmiNews 02-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 15.6. do 13.7.2018 - pre farmaceutov a do 6.9.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu... ( určené pre zdravotné sestry)

AD TEST s názvom Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu... pozostáva z obsahu rovnomennej odbornej publikácie určenej pre zdravotné sestry. Publikácia prináša ucelený pohľad a praktické rady ako správne a uvážlivo používať dezinficienciá a antiseptiká vo Vašej každodennej praxi, aké sú najnovšie guidelines v problematike dezinfekcie rúk, aké sú ideálne formy ošetrenia menších, ale aj väčších rán, či využívanie základných princípov funkčného trojuholníka. AD TEST je evidovaný na komore SKSaPA v kalendári vzdelávacích aktivít pod číslom 03/2018/EDU a je platný od 18.7.2018 do 17.1.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu... ( určené pre lekárov )

AD TEST s názvom Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu... pozostáva z obsahu rovnomennej odbornej publikácie určenej pre lekárov. Publikácia prináša ucelený pohľad a praktické rady ako správne a uvážlivo používať dezinficienciá a antiseptiká vo Vašej každodennej praxi, aké sú najnovšie guidelines v problematike dezinfekcie rúk, aké sú ideálne formy ošetrenia menších, ale aj väčších rán, či využívanie základných princípov funkčného trojuholníka. AD TEST je evidovaný na komore SLK v kalendári vzdelávacích aktivít pod číslom CB192AD a je platný od 18.7.2018 do 17.1.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu... ( určené pre farmaceutov a laborantov)

AD TEST s názvom Širokospektrálne využitie jódovaného povidónu... pozostáva z obsahu rovnomennej odbornej publikácie určenej pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. Publikácia prináša ucelený pohľad a praktické rady ako správne a uvážlivo používať dezinficienciá a antiseptiká vo Vašej každodennej praxi, aké sú najnovšie guidelines v problematike dezinfekcie rúk, aké sú ideálne formy ošetrenia menších, ale aj väčších rán, či využívanie základných princípov funkčného trojuholníka. AD TEST je evidovaný na komore SLeK v kalendári vzdelávacích aktivít pod číslom 2018096A a je platný od 18.7.2018 do 14.8.2018. AD TEST je evidovaný na komore SK MTP v kalendári vzdelávacích aktivít pod číslom 09/2018/Edukafarm a je platný od 18.7.2018 do 17.10.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Kardio akadémia

AD TEST - KARDIO AKADÉMIA prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí s názvom KARDIO AKADÉMIA, ktoré sa konalo dňa 22. - 23.6.2018 v Hotely Kaskády, Sliač - Sielnica. AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB186AD. Jeho vypĺňanie je možné od 15.7.2018 do 14.10.2018 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Manažment farmakológie nádorovej bolesti

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST určený pre komoru SLK z obsahu odbornej brožúry s názvom „Manažment farmakológie nádorovej bolesti“. Študijným materiálom AD TESTu sú jednotlivé články, ktoré pripravili renomovaní odborníci a zahŕňajú aspekty farmakoterapie bolesti spôsobenej zhubným nádorovým ochorením. Jednotlivé kapitoly predkladajú odbornej verejnosti ucelený pohľad na možnosti hodnotenia bolesti, jej syndrómov a charakteristiku prelomovej bolesti v onkológii, či aktuálne možnosti jej farmakoterapie. V poslednom príspevku nájdete zaujímavé kazuistiky, ktoré Vám priblížia problematiku liečby pacientov s nádorovou bolesťou. AD TEST je evidovaný v komore SLK pod číslom CB181AD. AD TEST je možné vyplniť od 2.7.2018 do 1.1.2019 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Valproát vo svetle najnovších poznatkov

Najnovší AD TEST s názvom Valproát vo svetle najnovších poznatkov je pripravený z obsahu odbornej publikácia s rovnomenným názvom,  ktorá rozoberá formou prehľadových článkov súčasné možnosti liečby a použitie doposiaľ veľmi úspešného lieku. Valproát (VPA) bol uvedený ako široko používané antiepileptikum, pretože dokázal účinnosť pri liečbe rôznych typov záchvatov, ako sú absencie, myoklonické a generalizované tonicko-klonické záchvaty. Liek vykazuje účinnosťaj v liečbe fokálnych záchvatov a fokálnych záchvatov prechádzajúcich do bilaterálneho tonicko-klonického. VPA je tiež účinný pri akútnej liečbe status epilepticus. Navyše sa vo veľkej miere používa v systéme liečby aj iných neurologických stavov, ako je neuropatická bolesť a profylaxia migrény. Uplatnil sa aj v psychiatrickej problematike liečenia bipolárnych porúch. Publikácia pomôže čitateľom vyznať sa v spleti navzájom sa prekrývajúcich medicínskych informácií. AD TEST je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB168AD a platný do 25.12.2018.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií ( určené pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z obsahu odbornej brožúry s názvom Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií v ktorom si môžete overiť nadobudnuté poznatky. Vaginálny výtok, svrbenie a diskomfort sú jedny z najčastejších gynekologických ťažkostí, s ktorými prichádzajú ženy a tehotné či dojčiace matky na vyšetrenie. Keď vie gynekológ dobre rozoznať a diagnostikovať fyziologické nálezy, potom je jednoduchšie presnejšie určiť prítomnosť patologického procesu a aj prípady recidív tohto ochorenia. Preto sa autori vo svojich príspevkoch snažili pripraviť pre čitateľov ucelené poznatky v prevencii, diagnostike a liečbe vulvovaginálnych infekcii. AD TEST je akreditovaný na komorách SLeK a SK MTP. Komora SLeK eviduje AD TEST pod číslom 2018085A a je platný do 12.7.2018. Komora SK MTP eviduje AD TEST pod číslom 08/2018/Edukafarm a je platný do 5.9.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►