Aktuálne vzdelávacie akcie

AD TEST - farmiNews 01-2019

Prinášame Vám jarné vydanie periodika farmiNews 1-2019, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 8.4. 2019 - pre farmaceutov a farmaceutických laborantov. (Akreditácia prebieha) Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 1- 2019

Jarné číslo periodika MEDIKOM 1-2019 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis II. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na druhú sériu seminárov pod názvom Lege Artis II.- Lekáreň 2019 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program série seminárov bude zverejnený priebežne. Tešíme sa na Vašu účasť.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - AKADÉMIA BOLESTI

Prinášame Vám  nový AD Test - AKADÉMIA BOLESTI, ktorý prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí AKADÉMIA BOLESTI, ktoré sa konalo dňa 22. - 23.3.2019 v Hotely Salamandra, Hodruša - Hámre.  AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB409AD. Jeho vypĺňanie je možné od 25.3.2019 do 24.6.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - AKADÉMIA HYPERTENZIE

AD TEST - AKADÉMIA HYPERTENZIE prináša súhrn prednášok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí s názvom AKADÉMIA HYPERTENZIE, ktoré sa konalo dňa 15. - 16.3.2019 v Hotely Šport na Donovaloch. AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB404AD. Jeho vypĺňanie je možné od 18.3.2019 do 17.6.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- PAIN JAR 2019

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom PAIN JAR 2019. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB393AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 6.6.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: LEGE ARTIS I. - Lekáreň 2019

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na IV. sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS I. - Lekáreň 2019 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre komory SLeKSK MTPAD Test pre komoru SLeK je možné vyplniť od 21.2.2019 - 21.3.2019 AD Test pre komoru SK MTP je možné vyplniť od 21.2.2019 - 20.5.2019.     ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- AESCULAP JAR 2019

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom AESCULAP JAR 2019. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB374AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 5.5.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 04-2018

Zimné číslo periodika MEDIKOM 04-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - AKADÉMIA ADHD

AD TEST - AKADÉMIA ADHD prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí s názvom AKADÉMIA ADHD, ktoré sa konalo dňa 30.11. - 1.12.2018 v Hotely Village resort Hanuliak, Belá. AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB310AD. Jeho vypĺňanie je možné od 3.12.2018 do 2.3.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►