Aktuálne vzdelávacie akcie

Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením (seminár určený pre zdravotné sestry)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SK SaPA a spoločnosťou AMGEN Slovakia s. r. o. pozýva zdravotné sestry na sériu seminárov pod názvom Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorení. SK SaPA pridelila tomuto odbornému podujatiu 3 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 5 kreditov. Program podujatia nájdete v priloženej pozvánkeTešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 03-2018

Jesenné číslo periodika MEDIKOM 03-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


PAIN jeseň 2018 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN jeseň 2018 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánka
ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis IV. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na štvrtú sériu seminárov pod názvom Lege Artis IV.- Lekáreň 2018 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: PozvánkaTešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- INPED jeseň 2018

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom INPED jeseň 2018. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB268AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 16.1.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na sérii seminárov s názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď.  AD Test je v kalendári vzdelávacích podujatí SLeK registrovaný pod číslom:2018146A a platný do 13.11.2018 AD Test je v kalendári vzdelávacích podujatí SK MTP registrovaný pod číslom: 1290/2018/Edukafarm, s.r.o. Bratislava a platný do 14.1.2019 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: Potenciál kombinovaných liečivých prípravkov...

Prinášame Vám AD TEST s názvom Potenciál kombinovaných liečivých prípravkov..., ktorý sa zameriava na problematiku tém z odbornej publikácie s rovnomenným názvom. AD Test je akreditovaný v komore SLeK pod číslom 2018128A a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 26.10.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Gastro akadémia

AD TEST - Gastro akadémia prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí s názvom Gastro akadémia, ktoré sa konalo dňa 28. - 29.9.2018 v Hotely Salamandra, Hodruša - Hámre. AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB249AD. Jeho vypĺňanie je možné od 1.10.2018 do 31.1.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- AESCULAP jeseň 2018

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom AESCULAP jeseň 2018. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB246AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 25.12.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Metabolický syndróm, ochorenie 21. storočia (určený pre SLeK a SKMTP)

Nový AD TEST s názvom: Metabolický syndróm, ochorenie 21 storočia je pripravený z obsahu odbornej publikácie s rovnomenným názvom. Obezita, diabetes mellitus, poruchy lokomotorického aparátu, hypercholesterolémia či hyperurikémia, ale aj mnoho ďalších ochorení má základného menovateľa a tým je metabolický syndróm. Metabolický syndróm - ochorenie 21. storočia je aj názov novej odbornej brožúry, ktorú sme pre Vás pripravili. V odborných článkoch nájdete množstvo zaujímavých informácii nie len o diagnostike, ale aj nutnosti prevencie a včasného zahájenia liečby ochorení, ktoré sa vďaka zmene životného štýlu usadili na prvej priečke v celosvetovom meradle mortality obyvateľstva...AD TEST je akreditovaný v komore SKMTP pod číslom 011C/2018/Edukafarm s.r.o., Bratislava a je platný do 16.12.2018. AD Test je akreditovaný v komore SLeK pod číslom 2018132A a je platný do 23.10.2018.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►