Aktuálne vzdelávacie akcie

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 02-2018

Prinášame Vám letné vydanie periodika farmiNews 02-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 15.6. do 13.7.2018 - pre farmaceutov a do 6.9.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis III. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na tretiu sériu seminárov pod názvom Lege Artis III.- Lekáreň 2018. Program seminára bude zverejnený priebežne. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií ( určené pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z obsahu odbornej brožúry s názvom Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií v ktorom si môžete overiť nadobudnuté poznatky. Vaginálny výtok, svrbenie a diskomfort sú jedny z najčastejších gynekologických ťažkostí, s ktorými prichádzajú ženy a tehotné či dojčiace matky na vyšetrenie. Keď vie gynekológ dobre rozoznať a diagnostikovať fyziologické nálezy, potom je jednoduchšie presnejšie určiť prítomnosť patologického procesu a aj prípady recidív tohto ochorenia. Preto sa autori vo svojich príspevkoch snažili pripraviť pre čitateľov ucelené poznatky v prevencii, diagnostike a liečbe vulvovaginálnych infekcii. AD TEST je akreditovaný na komorách SLeK a SK MTP. Komora SLeK eviduje AD TEST pod číslom 2018085A a je platný do 12.7.2018. Komora SK MTP eviduje AD TEST pod číslom 08/2018/Edukafarm a je platný do 5.9.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: Časté, nielen letné ochorenia

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z obsahu odbornej brožúry s názvom Časté, nielen letné ochorenia, kde ako názov napovedá, nájdete informácie o niektorých ochoreniach, s ktorými sa na Vašich pracoviskách pomerne často stretávate a ktoré sú  typické pre letné obdobie.  Sú medzi nimi gastrointestinálne ochorenia, mykózy, bolesti hrdla či stav, ktorého prítomnosť si viac uvedomujeme v lete, a to je nespavosť. AD TEST je akreditovaný na komore SLeK pod číslom 2018081A a je platný do 29.6.2018. AD TEST na komore SK MTP je akreditovaný pod číslom 06/2018/Edukafarm a je platný 26.8.2018.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Onychomykóza včasná a účinná terapia

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z obsahu odbornej brožúry s názvom Onychomykóza včasná a účinná terapia v ktorom si overíte nadobudnuté poznatky a praktické skúsenosti z oblasti diagnostiky a liečby infekčného ochorenia nechtov. Donedávna považovaný estetický problém sa stal takisto medicínskym a je potrebné ho v súvislosti s postupe sa zvyšujúcou prevalenciou liečiť. Priestor v publikácii dostávajú príspevky z oblasti epidemiológie, diagnostiky, a liečby v rôznych podobách. Zároveň ponúka žiadané príspevky z praxe vo forme kazuistík. AD TEST je akreditovaný na komore SLK pod číslom CB154AD a je platný do 5.12.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z obsahu odbornej brožúry s názvom Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií v ktorom si môžete overiť nadobudnuté poznatky. Vaginálny výtok, svrbenie a diskomfort sú jedny z najčastejších gynekologických ťažkostí, s ktorými prichádzajú ženy a tehotné či dojčiace matky na vyšetrenie. Keď vie gynekológ dobre rozoznať a diagnostikovať fyziologické nálezy, potom je jednoduchšie presnejšie určiť prítomnosť patologického procesu a aj prípady recidív tohto ochorenia. Preto sa autori vo svojich príspevkoch snažili pripraviť pre čitateľov ucelené poznatky v prevencii, diagnostike a liečbe vulvovaginálnych infekcii. AD TEST je akreditovaný na komore SLK pod číslom CB155AD a je platný do 5.12.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Akadémia bolesti I.

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na odborných podujatiach s názvom Akadémia bolesti I. konanej 6. - 7. 4. 2018 Hotel Zochová chata a Akadémia bolesti  II. konanej 1. - 2. 6. 2018 Hotel Lomnica. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB91AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 5.10.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AESCULAP jeseň 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na druhú sériu seminárov AESCULAP jeseň 2018 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Program semináru bude zverejnený priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Srdcom lekárnik

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na odbornom seminári s názvom: Srdcom lekárnik konaného dňa 25-26.5.2018 v Liptovskom Jáne Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný v komore  SLeK pod číslom 2018078A AD Test je možné vyplniť od 28.5.2018 - 22.6.2018.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►