Aktuálne vzdelávacie akcie

AD TEST - farmiNews 03-2018

Prinášame Vám jesenné vydanie periodika farmiNews 03-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 7.11. do 4.12.2018 - pre farmaceutov a do 6.2.2019 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


RESPIRO FÓRUM 2019: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom RESPIRO FÓRUM 2019. Program semináru bude zverejnený priebežne.Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AESCULAP Jar 2019: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na prvú sériu seminárov AESCULAP Jar 2019 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Program seminára bude zverejnený priebežne. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis I. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2019 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program seminára bude zverejnený priebežne. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - AKADÉMIA ADHD

AD TEST - AKADÉMIA ADHD prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí s názvom AKADÉMIA ADHD, ktoré sa konalo dňa 30.11. - 1.12.2018 v Hotely Village resort Hanuliak, Belá. AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB310AD. Jeho vypĺňanie je možné od 3.12.2018 do 2.3.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením.

Prinášame Vám nový AD TEST z odborného podujatia s názvom: Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením. AD TEST je evidovaný v komore SK SaPA pod číslom 072018EDU. AD TEST je možné vyplniť od 19.11.2018 do 18.2.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- PAIN jeseň 2018

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom PAIN jeseň 2018. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB58AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 14.2.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: LEGE ARTIS IV.- Lekáreň 2018

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na IV. sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS IV. - Lekáreň 2018 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre komory SLeK a SK MTPAD Test pre komoru  SLeK je možné vyplniť od 12.11.2018 - 7.12.2018.   AD Test pre komoru SK MTP je možné vyplniť od 12.11.2018 - 11.2.2019.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Nové výzvy v oblasti injekčnej terapie bolesti

AD TEST - Nové výzvy v oblasti injekčnej terapie bolesti prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí s názvom Nové výzvy v oblasti injekčnej terapie bolesti, ktoré sa konalo dňa 19. - 20.10.2018 v Hotely The Grand Vígľaš, Vígľaš. AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB271AD. Jeho vypĺňanie je možné od 22.10.2018 do 21.4.2019 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 03-2018

Jesenné číslo periodika MEDIKOM 03-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►