Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

PAIN JAR 2019 - Seminár pre lekárov

PAIN JAR 2019 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN JAR 2019 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA ČÍTAŤ ĎALEJ ►

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 1- 2019

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 1- 2019

Jarné číslo periodika MEDIKOM 1-2019 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Aciklovir v liečbe herpes simplex

Aciklovir v liečbe herpes simplex

Prinášame vám nový študijný materiál zaoberajúci sa herpetickými vírusmi, možnosťami ich terapie ale aj o ich histórii a výskume. Aj keď sa to môže pokladať za kozmetickú chybu, infekcie herpetickými vírusmi sú oveľa závažnejšie. Preto by vám podrobné informácie o liečive, jeho mechanizme, nežiaducich účinkoch a klinických štúdiách mohli dopomôcť k úspešnej terapii pacientov, ale aj k ich edukácii. Prajeme príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Extrahepatálne a kožné prejavy chronickej hepatitídy C

Extrahepatálne a kožné prejavy chronickej hepatitídy C

Vírusová hepatitída C postihuje celosvetovo milióny ľudí. Až 70 % z ních trpí extrahepatálnymi prejavmi, akými sú esenciálna zmiešaná kryoglobulinémia, membránovoproliferatívna glomerulonefritída, ale aj lichen planus a non-Hodgkinov lymfóm. Tieto ale aj ďalšie ochorenia patria medzi najčastejšie extrahepatálne manifestácie chronickej hepatitídy C. Ďalším veľmi častým príznakom je napadnutie kože ako jedným z najvýznamnejších orgánov, na ktoré sa manifestujú extrahepatálne prejavy. U týchto pacientov súčasne evidujeme vyššie výskyt diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárnych príhod a preto včasná diagnostika a zahájenie efektívnej antivírusovej liečby môže priaznivo ovplyvniť kvalitu a skorí návrat do bežného života pacienta. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Originálna liečba overená klinickou praxou

Originálna liečba overená klinickou praxou

Do rúk sa vám dostáva odborná brožúra: „Originálna liečba overená klinickou praxou“, ktorá je venovaná aktuálnym klinickým témam, a ktorú pripravili traja vynikajúci odborníci. Prvou témou je problematika hypercholesterolémie a liečby statínmi u pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami. Súčasne sa autor venuje zaujímavému projektu mozgového zdravia. Druhá odborná téma sa zaoberá gastrointestinálnymi nežiaducimi účinkami antireumatickej liečby a v tretej téme autor opisuje vznik neuropatickej bolesti a dôsledkov poškodenia štruktúr centrálneho alebo periférneho nervového systému. Prajeme vám príjemné čítanie.  

ČÍTAŤ ĎALEJ ►