Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia: Seminár pre lekárov

Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou KRKA Slovensko s.r.o. Vás pozýva na seminár pod názvom Medicína súčasnosti – pohľad na závažné civilizačné ochorenia. SLK pridelila podujatiu 4 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať absolvovaním akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii závažných ochorení. Skúsenosti americkej Riordan Clinic s liečbou chronických zápalových stavov

Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii závažných ochorení. Skúsenosti americkej Riordan Clinic s liečbou chronických zápalových stavov

Spoločnosť Edukafarm v spolupráci so SLK, SLeK a SK MTP Vás pozýva na seminár pod názvom Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii závažných ochorení. Na tento seminár naše pozvanie prijal Ron Hunninghake, MD, medicínsky riaditeľ, Riordan Clinic, USA. Seminár je určený pre lekárov a farmaceutov. Odborný program nájdete nižšie na stránke a v POZVÁNKE . Tešíme sa na Vašu účasť. 

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod

Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod

Prinášame Vám ďalšiu odbornú monografiu s názvom Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod. Odborná publikácia je venovaná poznatkom v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Súčasné algoritmy liečby bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Súčasné algoritmy liečby bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Opäť prinášame ďalšiu odbornú monografiu s názvom Súčasné algoritmy liečby bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Odborná publikácia je venovaná širokej škále najčastejších ochorení respiračného systému, a to chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, bronchiálnej astme, atypickým pneumóniám a alergickej rinitíde.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Špecifiká ochorení vyššieho veku

Špecifiká ochorení vyššieho veku

Pripravili sme pre vás odbornú brožúru s názvom Špecifiká ochorení vyššieho veku, kde nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►