Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2018

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - farmiNews 02-2018

AD TEST - farmiNews 02-2018

Prinášame Vám letné vydanie periodika farmiNews 02-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 15.6. do 13.7.2018 - pre farmaceutov a do 6.9.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Valproát vo svetle najnovších poznatkov

Valproát vo svetle najnovších poznatkov

Publikácia s názvom Valproát vo svetle najnovších poznatkov rozoberá formou prehľadových článkov súčasné možnosti liečby a použitie doposiaľ veľmi úspešného lieku. Valproát (VPA) bol uvedený ako široko používané antiepileptikum, pretože dokázal účinnosť pri liečbe rôznych typov záchvatov, ako sú absencie, myoklonické a generalizované tonicko-klonické záchvaty. Liek vykazuje účinnosťaj v liečbe fokálnych záchvatov a fokálnych záchvatov prechádzajúcich do bilaterálneho tonicko-klonického. VPA je tiež účinný pri akútnej liečbe status epilepticus. Navyše sa vo veľkej miere používa v systéme liečby aj iných neurologických stavov, ako je neuropatická bolesť a profylaxia migrény. Uplatnil sa aj v psychiatrickej problematike liečenia bipolárnych porúch. Publikácia pomôže čitateľom vyznať sa v spleti navzájom sa prekrývajúcich medicínskych informácií. Prajeme príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Onychomykóza včasná a účinná terapia

Onychomykóza včasná a účinná terapia

Odborná publikácia s názvom Onychomykóza – včasná a účinná terapia prináša prehľadové a praktické skúsenosti z oblasti diagnostiky a liečby infekčného ochorenia nechtov. Donedávna považovaný estetický problém sa stal takisto medicínskym a je potrebné ho v súvislosti s postupe sa zvyšujúcou prevalenciou liečiť. Priestor v publikácii dostávajú príspevky z oblasti epidemiológie, diagnostiky, a liečby v rôznych podobách. Zároveň ponúka žiadané príspevky z praxe vo forme kazuistík. Dúfame, že užitočné informácie si tu nájdu lekári z rôznych odborov. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií

Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií

Prinášame Vám novú odbornú publikáciu s názvom Možnosti prevencie a liečby vulvovaginálnych infekcií. Vaginálny výtok, svrbenie a diskomfort sú jedny z najčastejších gynekologických ťažkostí, s ktorými prichádzajú ženy a tehotné či dojčiace matky na vyšetrenie. Keď vie gynekológ dobre rozoznať a diagnostikovať fyziologické nálezy, potom je jednoduchšie presnejšie určiť prítomnosť patologického procesu a aj prípady recidív tohto ochorenia. Preto sa autori vo svojich príspevkoch snažili pripraviť pre čitateľov ucelené poznatky v prevencii, diagnostike a liečbe vulvovaginálnych infekcii. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►