Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

INPED jar 2017 : Seminár pre lekárov

INPED jar 2017 : Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na sériu seminárov INPED jar 2017 - Súčasné trendy v pediatrii, určené pre pediatrov, alergo-imunológov, ORL, dermatológov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke ČÍTAŤ ĎALEJ ►

2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 01-2017

2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 01-2017

Jarné číslo periodika MEDIKOM 01-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Špecifiká ochorení vyššieho veku

Špecifiká ochorení vyššieho veku

Pripravili sme pre vás odbornú brožúru s názvom Špecifiká ochorení vyššieho veku, kde nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

in-KAR-DIA fórum 2017

in-KAR-DIA fórum 2017

EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na sériu seminárov in-KAR-DIA fórum 2017určených pre kardiológov, diabetológov, všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej pozvánke

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - farmiNews 01-2017

AD TEST - farmiNews 01-2017

V súvislosti s najnovším vydaním periodika farmiNews 01-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 31.3. do 2.5.2017 (vrátane). Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►