Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Lege Artis II. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Lege Artis II. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis II.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - farmiNews 01-2018

AD TEST - farmiNews 01-2018

Prinášame Vám jarné vydanie periodika farmiNews 01-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 4.4. do 2.5.2015 - pre farmaceutov a do 31.5.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Svätopluk - Spolu sme nezlomní : Seminár pre lekárov a zdravotné sestry

Svätopluk - Spolu sme nezlomní : Seminár pre lekárov a zdravotné sestry

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SSVPL, SLK, SK SaPA a spoločnosťou Krka Slovensko s. r. o. pozýva lekárov a zdravotné sestry na sériu seminárov pod názvom Svätopluk - spolu sme nezlomní. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 3 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 5 kreditov. Program podujatia nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 01-2018

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 01-2018

Jarné číslo periodika MEDIKOM 01-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Z lásky k srdcu

Z lásky k srdcu

Prinášame Vám novú odbornú brožúru z názvom „Z lásky k srdcu“ v ktorej nájdete príspevky odborných lekárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska ale aj Slovinska. Spoločným menovateľom všetkých tém sú ochorenia srdca a cievneho systému. V tomto duchu vidia aj autori nutnosť  kontinuálnej edukácie a nastavenia vhodnej liečby v súlade s platnými odporúčaniami odborných spoločností.  Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►