Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Svätopluk - Spolu sme nezlomní : Seminár pre lekárov a zdravotné sestry

Svätopluk - Spolu sme nezlomní : Seminár pre lekárov a zdravotné sestry

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SSVPL, SLK, SK SaPA a spoločnosťou Krka Slovensko s. r. o. pozýva lekárov a zdravotné sestry na sériu seminárov pod názvom Svätopluk - spolu sme nezlomní. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 3 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 5 kreditov. Program podujatia nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

PAIN jar 2018 - Seminár pre lekárov

PAIN jar 2018 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jarnú sériu seminárov PAIN jar 2018 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Špecifiká ochorení vyššieho veku II : Seminár pre lekárov

Špecifiká ochorení vyššieho veku II : Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na II sériu seminárov s názvom Špecifiká ochorení vyššieho veku II, určenú pre geriatrov, neurológov, reumatológov, diabetológov, všeobecných lekárov, internistov, psychiatrov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánka

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II. (Seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II. (Seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLeK a SK MTP a za podpory spoločnosti TEREZIA COMPANY Vás pozýva na seminár pod názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21.storočia II.  Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Program podujatia nájdete v priloženej Pozvánke. Tešíme na Vašu účasť.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Terapeutické meranie hladín infliximabu

Terapeutické meranie hladín infliximabu

Nová odborná brožúra „Terapeutické meranie hladín infliximabu“ mapuje aktuálne poznatky o farmakokinetike infliximabu, terapeutickom a aj praktickom monitoringu jeho hladín spôsobom využiteľným v každodennej praxi. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►