Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST - farmiNews 03-2018

AD TEST - farmiNews 03-2018

Prinášame Vám jesenné vydanie periodika farmiNews 03-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 7.11. do 4.12.2018 - pre farmaceutov a do 6.2.2019 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Odborné kazuistiky v diabetológii

Odborné kazuistiky v diabetológii

Dostáva sa Vám do rúk nová publikácia s názvom „Odborné kazuistiky v diabetológii“. Liečba diabetes mellitus zostáva stále „umením“, ako dosiahnuť krátkodobé aj dlhodobé ciele kompenzácie ochorenia. Náročnosť liečby spočíva v schopnosti lekára presvedčiť pacienta o nutnosti jeho kooperácie v oblasti zmien životného štýlu, ich dlhodobej udržateľnosti a jeho správnej motivácie, ale aj vo výbere správnej farmakoterapie. V poslednom období máme k dispozícii niekoľko skupín antidiabetík vrátane inzulínov. Neinzulínová liečba diabetes mellitus 2. typu je veľmi účinná a bezpečná, ale len pri určitej endogénnej produkcii inzulínu. Inzulínoterapia je nevyhnutná pri liečbe diabetes mellitus 1. typu a v liečbe diabetes mellitus 2. typu môže byť využitá ako iniciálna liečba, pri intenzifikácii neinzulínovej liečby alebo ako konečný spôsob pri zlyhaní všetkých ostatných liečebných možností... Prajeme Vám príjemné čítanie

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy

Prinášame Vám novú odbornú publikáciu s názvom Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy. V prehľadových článkoch sú rozoberané témy, ktoré odzneli aj na odbornom podujatí s rovnomenným názvom. Prvou témou je kašeľ rôznej intenzity, trvania a charakteru ako jeden z najčastejších klinických príznakov najmä ochorení dýchacieho systému. Ďalšou témou v prehľadových článkoch je bolesť,  ako ďalší univerzálny a častý príznak sprevádzajúci rôzne ochorenia zápalového aj nezápalového pôvodu, ktorú považujeme za najuniverzálnejšiu formu distressu. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Možnosti záchytu, diagnostiky a liečby pacientov s HCV

Možnosti záchytu, diagnostiky a liečby pacientov s HCV

Na svete je približne 71 miliónov ľudí s chronickou hepatitídou typu C. Aj napriek tomu, že toto ochorenie je možné stále efektívnejšie liečiť, pretože prichádzajú nové formy liečby aj pre pacientov, ktorí v minulosti nemohli z dôvodu ďalších komplikácii liečbu úspešne absolvovať, tak stále bojujeme s nízkym záchytom pacientov infikovaných práve hepatitídou typu C. Budeme preto radi, ak si preštudujete pripravený materiál, ktorý prináša zaujímavé informácie o záchyte, diagnostike ale aj pokrokoch v liečbe HCV. Prajeme vám príjemné čítanie.  

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Vládne nám v súčasnej dobe stále žalúdočná kyselina? Kto víťazí?

Vládne nám v súčasnej dobe stále žalúdočná kyselina? Kto víťazí?

Prinášame Vám novú odbornú publikáciu s názvom Vládne nám v súčasnej dobe stále žalúdočná kyselina? Kto víťazí? Autori publikácie z radov všeobecných lekárov, špecialistov a zdravotných sestier sa tentokrát zameriavajú na dôležitosť liečby pacienta s acidopeptickými stavmi, ako ich vhodne chrániť v ére inhibítorov protónovej pumpy či pred krvácaním pacienta na antikoagulačnej a antiagregačnej liečbe. Túto spoluprácu ukončuje článok sestry a jej úlohy v rozpoznávaní a manažmentu pacientov s acidopeptickými stavmi. Prajeme Vám príjemné čítanie. 

ČÍTAŤ ĎALEJ ►