Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

KONSENZUÁLNE TERAPEUTICKÉ ODPORÚČANIE SLOVENSKEJ DIABETOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI PRE DIABETES MELLITUS 2. TYPU (2018)

KONSENZUÁLNE TERAPEUTICKÉ ODPORÚČANIE SLOVENSKEJ DIABETOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI PRE DIABETES MELLITUS 2. TYPU (2018)

Diabetes mellitus 2. typu je heterogénne ochorenie s účasťou viacerých patofyziologických mechanizmov. Jeho úspešná liečba vyžaduje individualizovaný prístup a obvykle kombinovanú terapiu  s využitím účinku na viacerých úrovniach. Súčasné možnosti umožňujú v neporovnateľne väčšej miere využívať takéto postupy. Efekt jednotlivých skupín orálnych antidiabetík na zníženie glykémie a HbA1c je porovnateľný. Rozdiely sú však v podiele pacientov, ktorí dosiahli požadované kritériá, v prírastku na hmotnosti, vo výskyte hypoglykémií, ako aj vo vplyve na kardiovaskulárnu, renálnu či onkologickú morbiditu a mortalitu, a v závažnosti špecifických nežiadúcich účinkov, potenciálnych rizikáchavkontraindikáciách. Predkladaný text zoznamuje čitateľov s Konsenzuálnym terapeutickým algoritmom pre liečbu diabetes mellitus 2. typu v súlade s SPC, aktuálnym znením indikačných obmedzení a odporúčaní ADA/EASD formulovaným výborom Slovenskej diabetologickej spoločnosti. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - farmiNews 01-2018

AD TEST - farmiNews 01-2018

Prinášame Vám jarné vydanie periodika farmiNews 01-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 4.4. do 2.5.2015 - pre farmaceutov a do 31.5.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Terapeutické meranie hladín infliximabu

Terapeutické meranie hladín infliximabu

Nová odborná brožúra „Terapeutické meranie hladín infliximabu“ mapuje aktuálne poznatky o farmakokinetike infliximabu, terapeutickom a aj praktickom monitoringu jeho hladín spôsobom využiteľným v každodennej praxi. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Invazívne meningokokové ochorenia

Invazívne meningokokové ochorenia

Prinášame Vám novú odbornú brožúru na tému Invazívne meningokokové ochorenia (IMO). Texty, ktoré spracovali štyria renomovaní špičkoví odborníci, zahŕňajú prakticky všetky významné aspekty tejto klinicky pestrej a závažnej infekcie, spôsobenej jediným mikróbom – Neisseriou meningitis. Jednotlivé kapitoly predkladajú odbornej verejnosti celý prehľad problematiky – charakteristiku, epidemiológiu, manažment a prevenciu IMO. Možno v nich nájsť klasické, ale hlavne súčasné poznatky o tomto závažnom ochorení. Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Z lásky k srdcu

Z lásky k srdcu

Prinášame Vám novú odbornú brožúru z názvom „Z lásky k srdcu“ v ktorej nájdete príspevky odborných lekárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska ale aj Slovinska. Spoločným menovateľom všetkých tém sú ochorenia srdca a cievneho systému. V tomto duchu vidia aj autori nutnosť  kontinuálnej edukácie a nastavenia vhodnej liečby v súlade s platnými odporúčaniami odborných spoločností.  Prajeme Vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►