Kongresy a akreditované semináre

Edukafarm predstavuje v súčasnej dobe na poli vzdelávania zdravotníkov lídra, ktorý prináša do kľudných vôd konvenčnej edukácie nové trendy. Významná je priekopnícka forma akreditovaných vzdelávacích seminárov, organicky prepojujúcich praktických lekárov (ako poskytovateľov primárnej starostlivosti) a lekárnikov. Edukafarm má dlhodobé skúsenosti v predávaní odborných informácií z oblasti medicíny a farmácie, pretože pracuje so špičkovými odborníkmi z rôznych odborov medicíny a farmakológie. K šíreniu odborných informácií využíva hneď niekoľko spôsobov.

Akreditované semináre, organizované po celej republike, sú zamerané na špeciálne klinické problémy z oblasti používania preskripčných a voľne predajných liečiv (výživových doplnkov). Ročne je takto organizovaných cca 50 odborných seminárov.

Semináre sú organizované v spolupráci so špičkovými odborníkmi, lekárskymi a farmaceutickými fakultami, doškoľovacími inštitúciami a predovšetkým v spolupráci s profesnými komorami ( SLeK a SLK), ktoré za kontinuálne vzdelávanie zo zákona zodpovedajú a s nimi sú vzdelávacie zámery pravidelne konzultované (akreditované akcie).

Odborný program pozostáva z aktuálnych poznatkov a skúseností z klinickej praxe a farmakoterapie v rámci vybranej témy. Prednášky, ktoré prezentujú uznávaní odborníci, sú spracované v Seminárnych zborníkoch, ktoré dostáva každý účastník pri registrácii. Účasť na podvečerných odborných seminároch nie je spoplatňovaná.

Organizujeme pravidelné akreditované série seminárov pre farmaceutov (Lekáreň 2018), lekárov (Aesculap, Inped) a semináre organizované na kľúč.

 

SEMINÁRE PRE FARMACEUTOV A LABORANTOV :

 

„LEGE ARTIS - LEKÁREŇ 2018"

 • určené pre farmaceutov a laborantov
 • akreditované vzdelávanie farmaceutov a laborantov (spolupráca so SLeK a SK MTP)   
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom farmiNEWS
 • AD test z obsahu prednášok (pripravujeme)  

 

Termíny pre II.polrok 2018 : 

LEGE ARTIS III. - Lekáreň 2018

 • 12.9.2018    Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 13.9.2018    Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2
 • 18.9.2018    Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2
 • 19.9.2018    Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

LEGE ARTIS IV. - Lekáreň 2018

 • 06.11.2018   Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 07.11.2018   Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2
 • 13.11.2018   Trenčín, Hotel Elizabeth, Ul. Gen. M.R.Štefánika 2
 • 14.11.2018   Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9

 

 

SEMINÁRE PRE LEKÁROV :

 

„AESCULAP"

 • určené pre všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie
 • akreditované vzdelávanie doktorov (spolupráca so SLK)  
 • AD test z obsahu prednášok
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom MEDIKOM SLK
 • ( možnosť spracovania výstupov z prednášok ) 

Termíny pre II.polrok 2018

 • 25.09.2018   Košice, DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 26.09.2018   Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2
 • 02.10.2018   Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9
 • 03.10.2018   Trenčín, Hotel Elizabeth, Ul. Gen. M.R. Štefánika 2

 

 

 

„INPED"

 • určené pre pediatrov, ORL, imunológov, alergológov a ďalšie špecializácie
 • akreditované vzdelávanie (spolupráca so SLK)  
 • AD test z obsahu prednášok
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom MEDIKOM SLK

( možnosť spracovania výstupov z prednášok)

Termíny pre II.polrok 2018

 • 16.10.2018   Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 17.10.2018   Banská Bystrica, Hotel LUX, Nám. Slobody 2
 • 18.10.2018   Bratislava, Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A  

 


„PAIN"

 • určené pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie
 • akreditované vzdelávanie (spolupráca so SLK)  
 • AD test z obsahu prednášok
 • semináre popoludní počas pracovného dňa
 • súvislosť s odborným časopisom MEDIKOM SLK
 • ( možnosť spracovania výstupov z prednášok)

Termíny pre II.polrok 2018

 • 15.11.2018   Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9
 • 20.11.2018   Košice, Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1
 • 21.11.2018   Žilina, Hotel Holiday Inn, Športová 2

 

 

 

 

 

„SEMINÁRE NA KĽÚČ"

 • akreditované semináre organizované pre jednu spoločnosť
 • vzdelávacie semináre pre farmaceutov alebo lekárov( v spolupráci so SLeK alebo SLK ), semináre popoludní počas pracovného dňa alebo počas víkendov
 • semináre pre danú cieľovú skupinu organizované tzv. na kľúč v hlavných regiónoch SR (poprípade v zahraničí)
 • kalkulácia robená na mieru spoločnosti

Spolupráca zahŕňa:

 • akreditáciu seminára a pridelenie kreditov (SLK alebo SLeK)
 • zaistenie prednášajúcich
 • príprava prednášok a odborného programu
 • zaistenie účasti podľa danej cieľovej skupiny
 • príprava a tlač pozvánok a seminárneho zborníka – sylabus
 • zabezpečenie miesta konania, občerstvenia, techniky...
 • a ďalšie požiadavky spoločnosti