Aktuálne vzdelávacie akcie

PAIN jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN jeseň 2017 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v Pozvánke ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 03-2017

Jesenné číslo periodika MEDIKOM 03-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 03-2017

V súvislosti s jesenným vydaním periodika farmiNews 03-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 9.11. do 7.12.2017. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Demencia - strašiak 21. storočia: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na seminár pod názvom Demencia - strašiak 21 storočia. Program a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


RESPIRO FÓRUM 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom RESPIRO FÓRUM 2018. Program a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeKSK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2018. Program a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy. Program a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - LEGE ARTIS IV. Lekáreň 2017 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na IV. sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS IV - Lekáreň 2017 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP.  AD Test je možné vyplniť od 8.11. 2017 - 6.12.2017.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - PAIN jeseň 2017

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na jesennej sérii seminárov PAIN jeseň 2017. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA921AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 9.2.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení

Nový AD TEST z odbornej brožúry s názvom: Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení. Táto publikácia pojednáva o oxidačnom strese, jeho vyvolávajúcich činiteľoch a dôsledkoch na organizmus. Venuje sa aj prirodzeným antioxidantom, ako je vitamín C a glutatiónu - látkam, ktoré dokážu účinne znížiť oxidačný stres v organizme a tým prispieť k prevencii a liečbe rôznych ochorení. ČÍTAŤ ĎALEJ ►