Aktuálne vzdelávacie akcie

2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2017

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 02-2017

V súvislosti s letným vydaním periodika farmiNews 02-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 26.6. do 24.7.2017. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Akadémia karcinómu prsníka

Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Pfizer si Vás dovol’ujú pozvat’ na odborné edukačné podujatie s názvom: Akadémia karcinómu prsníka. Odborné podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania. Bližšie informácie o termíne, mieste konania a pod. bude zverejnené postupne. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Špecifiká ochorení vyššieho veku z odbornej brožúry (SK SaPA)

Spoločnosť EDUKAFARM prináša po prvý krát akreditovaný AD TEST pre komoru SK SaPA. Tento AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie Špecifiká ochorení vyššieho veku. V tejto odbornej publikácii nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku. AD TEST je možné vyplniť od 6.7. 2017 do 6.1.2018  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


INPED jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na druhú sériu seminárov pod názvom INPED jeseň 2017. Program seminára a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša nový AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii seminárov Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia. AD Test je akreditovaný SLK pod číslom aktivity CA796AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING od 30.5.2017 do 30.8.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis III. - Lekáreň 2017: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na tretiu sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS III. – Lekáreň 2017, Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti
ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AESCULAP september 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na druhú sériu seminárov pod názvom AESCULAP september 2017. Program seminára a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: LEGE ARTIS II. Lekáreň 2017- Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na sérii seminárov s rovnomenným názvom. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP. Obe komory pridelili tomuto AD TESTU 2 kredity. Test je možné vyplniť od 10.5.2017 - 6.6.2017.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - G-U FÓRUM 2017

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša nový AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na I. sérii seminárov G-U FÓRUM 2017. Test je akreditovaný SLK a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING od 2.5.2017 do 2.8.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►