Aktuálne vzdelávacie akcie

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy. SLK pridelila podujatiu 3 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať správnym vyplnením akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke a linku nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


RESPIRO FÓRUM 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom RESPIRO FÓRUM 2018. SLK pridelila podujatiu 4 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať správnym vyplnením akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke a linku nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis I. - Lekáreň 2018: Seminár pre farmaceutov a laborantov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeKSK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AESCULAP jar 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na sériu seminárov AESCULAP jar 2018 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Program a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z odbornej monografie s názvom Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod.  AD TEST je  akreditovaný v komore SLeK a určený pre farmaceutov. Odborná publikácia je venovaná poznatkom, diagnostike a liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod.  Číslo AD TESTU je: 2018003A
AD TEST je možné vyplniť od 15.1.2018 do 9.2.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 04-2017

Zimné číslo periodika MEDIKOM 04-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Erdosteín, viac ako obyčajný liek proti kašľu

AD TEST z odbornej brožúry s názvom: Erdosteín, viac ako obyčajný liek proti kašľu. Táto publikácia pojednáva o pôsobení Erdosteínu pri liečbe ochorení dýchacích ciest z pohľadu alergológie, imunológie, otorinolaryngológie a pneumológie. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA967AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 15.6.2018.       ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Invazívne meningokokové ochorenia

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu odbornej publikácie na tému Invazívne meningokokové ochorenia (IMO).  Publikáciu spracovali štyria renomovaní špičkoví odborníci, zahŕňajú prakticky všetky významné aspekty tejto klinicky pestrej a závažnej infekcie, spôsobenej jediným mikróbom – Neisseriou meningitis. Jednotlivé kapitoly predkladajú odbornej verejnosti celý prehľad problematiky – charakteristiku, epidemiológiu, manažment a prevenciu IMO. Možno v nich nájsť klasické, ale hlavne súčasné poznatky o tomto závažnom ochorení. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA970AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 15.6.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia (Seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLeK a SK MTP a za podpory spoločnosti TEREZIA COMPANY Vás pozýva na seminár pod názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21.storočia.  Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Program ako aj elektronickú prihlášku prinášame nižšie a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej POZVÁNKE ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach (seminár 8.12.2017)

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na seminári s názvom Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach konajúceho sa 8.12.2017. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA960AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 8.3.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►