Aktuálne vzdelávacie akcie

AESCULAP jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na druhú sériu seminárov pod názvom AESCULAP jeseň 2017. SLK pridelila tomuto podujatiu 4 kredity. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánku na odborné podujatie nájdete  TU ČÍTAŤ ĎALEJ ►


INPED jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov INPED jeseň 2017 - Súčasné trendy v pediatrii, určené pre pediatrov, alergo-imunológov, ORL a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Viac informácií nájdete v priloženej Pozvánke ČÍTAŤ ĎALEJ ►


PAIN jeseň 2017: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN jeseň 2017 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu pripravujeme v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Program a ďalšie informáciu budú zverejnené priebežne.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Lege Artis IV. - Lekáreň 2017: Semináre pre farmaceutov a laborantov

Srdečne pozývame farmaceutov a farmaceutických laborantov na štvrtú sériu seminárov pod názvom LEGE ARTIS IV. – Lekáreň 2017, Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program a ďalšie informácie budú zverejnené priebežne. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - LEGE ARTIS III.- Lekáreň 2017 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na III sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS III - Lekáreň 2017 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia (určené pre komoru SLK)

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z odbornej monografie s názvom Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia, ktorá prináša zaujímavé informácie o význame a funkciách železa v ľudskom organizme a jeho liečebnom využití. V tejto publikácii sa bližšie venujeme dôležitosti sledovania hladiny draslíka a železa u polymorbidných pacientov s hypertenziou z pohľadu ambulantného lekára. AD TEST je akreditovaný komorou SLK a určený pre lekárov. Číslo AD TESTU je: CA855AD AD TEST je možné vyplniť od 4.9.2017 do 4.3.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia (určené pre komoru SLeK)

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z odbornej monografie s názvom Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia, ktorá prináša zaujímavé informácie o význame a funkciách železa v ľudskom organizme a jeho liečebnom využití. V tejto publikácii sa bližšie venujeme dôležitosti sledovania hladiny draslíka a železa u polymorbidných pacientov s hypertenziou. AD TEST je akreditovaný komorou SLeK a určený pre lekárnikov. Číslo AD TESTU je: 2017087A
AD TEST je možné vyplniť od 4.9.2017 do 2.10.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia: Seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLeK a SK MTP a za podpory spoločnosti TEREZIA COMPANY Vás pozýva na seminár pod názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21.storočia. Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Program ako aj elektronickú prihlášku prinášame nižšie a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Akadémia karcinómu prsníka

Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Pfizer si Vás dovol’ujú pozvat’ na odborné edukačné podujatie s názvom: Akadémia karcinómu prsníka. Odborné podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania. Bližšie informácie o termíne, mieste konania a pod. bude zverejnené postupne. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Špecifiká ochorení vyššieho veku z odbornej brožúry (SK SaPA)

Spoločnosť EDUKAFARM prináša po prvý krát akreditovaný AD TEST pre komoru SK SaPA. Tento AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie Špecifiká ochorení vyššieho veku. V tejto odbornej publikácii nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku. AD TEST je možné vyplniť od 6.7. 2017 do 6.1.2018  ČÍTAŤ ĎALEJ ►