Aktuálne vzdelávacie akcie

PAIN jeseň 2018 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN jeseň 2018 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánka
ČÍTAŤ ĎALEJ ►


Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením (seminár určený pre zdravotné sestry)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SK SaPA a spoločnosťou AMGEN Slovakia s. r. o. pozýva zdravotné sestry na sériu seminárov pod názvom Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorení. SK SaPA pridelila tomuto odbornému podujatiu 3 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 5 kreditov. Program podujatia nájdete v priloženej pozvánkeTešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 03-2018

Jesenné číslo periodika MEDIKOM 03-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 03-2018

Prinášame Vám jesenné vydanie periodika farmiNews 03-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 7.11. do 4.12.2018 - pre farmaceutov a do 6.2.2019 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- PAIN jeseň 2018

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom PAIN jeseň 2018. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB58AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 14.2.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: LEGE ARTIS IV.- Lekáreň 2018

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na IV. sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS IV. - Lekáreň 2018 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre komory SLeK a SK MTPAD Test pre komoru  SLeK je možné vyplniť od 12.11.2018 - 7.12.2018.   AD Test pre komoru SK MTP je možné vyplniť od 12.11.2018 - 11.2.2019.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Nové výzvy v oblasti injekčnej terapie bolesti

AD TEST - Nové výzvy v oblasti injekčnej terapie bolesti prináša súhrn otázok k problematike, ktorá odznela na odbornom podujatí s názvom Nové výzvy v oblasti injekčnej terapie bolesti, ktoré sa konalo dňa 19. - 20.10.2018 v Hotely The Grand Vígľaš, Vígľaš. AD TEST je publikovaný v kalendári vzdelávacích aktivít SLK pod číslom CB271AD. Jeho vypĺňanie je možné od 22.10.2018 do 21.4.2019 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- INPED jeseň 2018

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom INPED jeseň 2018. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB268AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 16.1.2019. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na sérii seminárov s názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď.  AD Test je v kalendári vzdelávacích podujatí SLeK registrovaný pod číslom:2018146A a platný do 13.11.2018 AD Test je v kalendári vzdelávacích podujatí SK MTP registrovaný pod číslom: 1290/2018/Edukafarm, s.r.o. Bratislava a platný do 14.1.2019 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: Potenciál kombinovaných liečivých prípravkov...

Prinášame Vám AD TEST s názvom Potenciál kombinovaných liečivých prípravkov..., ktorý sa zameriava na problematiku tém z odbornej publikácie s rovnomenným názvom. AD Test je akreditovaný v komore SLeK pod číslom 2018128A a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 26.10.2018. AD TEST je akreditovaný pre komoru SK MTP pod číslom 0110/2018/Edukafarm s.r.o. Bratislava a je platný do 31.12.2018 ČÍTAŤ ĎALEJ ►