AD TESTY

V tejto rubrike sa nachádza prehľad publikovaných AD TESTOV, ktoré máte možnosť absolvovať v sekcii E-LEARNING na našom webe.


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 03-2017

Jesenné číslo periodika MEDIKOM 03-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 03-2017

V súvislosti s jesenným vydaním periodika farmiNews 03-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 9.11. do 7.12.2017. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - LEGE ARTIS IV. Lekáreň 2017 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na IV. sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS IV - Lekáreň 2017 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP.  AD Test je možné vyplniť od 8.11. 2017 - 6.12.2017.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - PAIN jeseň 2017

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na jesennej sérii seminárov PAIN jeseň 2017. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA921AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 9.2.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení

Nový AD TEST z odbornej brožúry s názvom: Antioxidačná ochrana buniek a jej význam v prevencii ochorení. Táto publikácia pojednáva o oxidačnom strese, jeho vyvolávajúcich činiteľoch a dôsledkoch na organizmus. Venuje sa aj prirodzeným antioxidantom, ako je vitamín C a glutatiónu - látkam, ktoré dokážu účinne znížiť oxidačný stres v organizme a tým prispieť k prevencii a liečbe rôznych ochorení. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na odbornom seminári s názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia . Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný v komore  SLeKSK MTP.  AD Test je možné vyplniť od 26.10. 2017 - 24.11.2017.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Fytoterapia - účinný terapeutický nástroj nielen v pediatrii

Najnovší AD TEST z odbornej brožúry s názvom Fytoterapia - účinný terapeutický nástroj nielen v pediatrii prináša pohľad na respiračné ochorenia u detí a možnosti účinnej liečby fytoterapiou. AD TEST je evidovaný v SLK pod číslom CA903AD. AD TEST je možné vyplniť od 16.10.2017 do 16.04.2018 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Sexuálne poruchy u mužov

Nový AD TEST z odbornej brožúry s názvom Sexuálne poruchy mužov prináša zaujímavé informácie o nutnosti sústredenia sa na ďalšie klinické štúdie vo výskume sexuality. Táto brožúra sa zaoberá problematikou sexuality muža najmä z pohľadu ženy a poukazuje na množstvo nezodpovedaných otázok napriek stále prebiehajúcim štúdiám. AD TEST je evidovaný v SLK pod číslom CA902AD. AD TEST je možné vyplniť od 13.10.2017 do 13.04.2018.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - INPED jeseň 2017

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na jesennej sérii seminárov s názvom INPED jeseň 2017. AD TEST je akreditovaný v SLK pod číslom CA880AD a jeho vyplnenie je možné od 2.10.2017 do 2.1.2018.    ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST- AESCULAP jeseň 2017

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na jesennej sérii seminárov s rovnomenným názvom. AD TEST je akreditovaný v SLK pod číslom CA875AD a jeho vyplnenie je možné od 26.9.2017 do 26.12.2017.    ČÍTAŤ ĎALEJ ►