AD TESTY

V tejto rubrike sa nachádza prehľad publikovaných AD TESTOV, ktoré máte možnosť absolvovať v sekcii E-LEARNING na našom webe.


AD TEST - LEGE ARTIS III.- Lekáreň 2017 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na III sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS III - Lekáreň 2017 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia (určené pre komoru SLK)

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z odbornej monografie s názvom Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia, ktorá prináša zaujímavé informácie o význame a funkciách železa v ľudskom organizme a jeho liečebnom využití. V tejto publikácii sa bližšie venujeme dôležitosti sledovania hladiny draslíka a železa u polymorbidných pacientov s hypertenziou z pohľadu ambulantného lekára. AD TEST je akreditovaný komorou SLK a určený pre lekárov. Číslo AD TESTU je: CA855AD AD TEST je možné vyplniť od 4.9.2017 do 4.3.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia (určené pre komoru SLeK)

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z odbornej monografie s názvom Plazmatické hladiny železa v tele a ich vplyv na vznik ochorenia, ktorá prináša zaujímavé informácie o význame a funkciách železa v ľudskom organizme a jeho liečebnom využití. V tejto publikácii sa bližšie venujeme dôležitosti sledovania hladiny draslíka a železa u polymorbidných pacientov s hypertenziou. AD TEST je akreditovaný komorou SLeK a určený pre lekárnikov. Číslo AD TESTU je: 2017087A
AD TEST je možné vyplniť od 4.9.2017 do 2.10.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Špecifiká ochorení vyššieho veku z odbornej brožúry (SK SaPA)

Spoločnosť EDUKAFARM prináša po prvý krát akreditovaný AD TEST pre komoru SK SaPA. Tento AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie Špecifiká ochorení vyššieho veku. V tejto odbornej publikácii nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku. AD TEST je možné vyplniť od 6.7. 2017 do 6.1.2018  ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 02-2017

Letné číslo periodika MEDIKOM 02-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia

Spoločnosť EDUKAFARM Vám prináša nový AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii seminárov Medicína súčasnosti - pohľad na závažné civilizačné ochorenia. AD Test je akreditovaný SLK pod číslom aktivity CA796AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING od 30.5.2017 do 30.8.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Súčasné algoritmy liečby bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z odbornej monografie s názvom Súčasné algoritmy liečby bronchiálnej astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Odborná publikácia je venovaná širokej škále najčastejších ochorení respiračného systému, a to chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, bronchiálnej astme, atypickým pneumóniám a alergickej rinitíde.  Číslo AD TESTU je: CA763AD AD TEST je možné vyplniť od 27.4.2017 do 27.10.2017.           ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST: Demencia - Strašiak 21.storočia

Prinášame Vám AD TEST z odbornej brožúry pod názvom: Demencia - Strašiak 21.storočia (Na straty pamäti je potrebné pamätať). Test je akreditovaný SLK a jeho vypĺňanie je možné do 20.10.2017. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Špecifiká ochorení vyššieho veku z odbornej brožúry

Tento AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie Špecifiká ochorení vyššieho veku. V tejto odbornej publikácii nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku. ČÍTAŤ ĎALEJ ►