AD TESTY

V tejto rubrike sa nachádza prehľad publikovaných AD TESTOV, ktoré máte možnosť absolvovať v sekcii E-LEARNING na našom webe.


AD TEST - Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby

Pripravili sme pre Vás nový AD TEST z odbornej monografie s názvom Aktuálne poznatky v liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod.  AD TEST je  akreditovaný v komore SLeK a určený pre farmaceutov. Odborná publikácia je venovaná poznatkom, diagnostike a liečbe Parkinsonovej choroby, epilepsie a cievnych mozgových príhod.  Číslo AD TESTU je: 2018003A
AD TEST je možné vyplniť od 15.1.2018 do 9.2.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 04-2017

Zimné číslo periodika MEDIKOM 04-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Erdosteín, viac ako obyčajný liek proti kašľu

AD TEST z odbornej brožúry s názvom: Erdosteín, viac ako obyčajný liek proti kašľu. Táto publikácia pojednáva o pôsobení Erdosteínu pri liečbe ochorení dýchacích ciest z pohľadu alergológie, imunológie, otorinolaryngológie a pneumológie. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA967AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 15.6.2018.       ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Invazívne meningokokové ochorenia

Prinášame Vám nový AD TEST z obsahu odbornej publikácie na tému Invazívne meningokokové ochorenia (IMO).  Publikáciu spracovali štyria renomovaní špičkoví odborníci, zahŕňajú prakticky všetky významné aspekty tejto klinicky pestrej a závažnej infekcie, spôsobenej jediným mikróbom – Neisseriou meningitis. Jednotlivé kapitoly predkladajú odbornej verejnosti celý prehľad problematiky – charakteristiku, epidemiológiu, manažment a prevenciu IMO. Možno v nich nájsť klasické, ale hlavne súčasné poznatky o tomto závažnom ochorení. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA970AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 15.6.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach (seminár 8.12.2017)

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na seminári s názvom Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach konajúceho sa 8.12.2017. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA960AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 8.3.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach (seminár 1.12.2017)

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na seminári s názvom Úloha kolagénu pri muskuloskeletálnych poškodeniach konajúceho sa 1.12.2017. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA955AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 1.3.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Evolúcia v liečbe hypotyreózy a neplodnosti

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré zazneli na seminári pod názvom Evolúcia v liečbe hypotyreózy a neplodnosti. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA944AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 25.2.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - farmiNews 03-2017

V súvislosti s jesenným vydaním periodika farmiNews 03-2017, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární sme pripravili akreditovaný AD TEST. Otázky v teste pozostávajú z obsahu článkov a ich úspešným vyplnením máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 9.11. do 7.12.2017. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - LEGE ARTIS IV. Lekáreň 2017 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na IV. sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS IV - Lekáreň 2017 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre SLeK a SK MTP.  AD Test je možné vyplniť od 8.11. 2017 - 6.12.2017.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - PAIN jeseň 2017

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na jesennej sérii seminárov PAIN jeseň 2017. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CA921AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 9.2.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►