AD TESTY

V tejto rubrike sa nachádza prehľad publikovaných AD TESTOV, ktoré máte možnosť absolvovať v sekcii E-LEARNING na našom webe.


AD TEST - farmiNews 01-2018

Prinášame Vám jarné vydanie periodika farmiNews 01-2018, ktoré ste v týchto dňoch obdržali na adresy Vašich lekární.  Z obsahu tohto vydania sme pripravili aj akreditovaný AD TEST pre komory SLeK a SK MTP. Úspešným vyplnením máte možnosť získať až 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je možné vyplniť od 4.4. do 2.5.2015 - pre farmaceutov a do 31.5.2018 pre farmaceutických laborantov. Články teda slúžia ako študijný materiál. Nájdete ich priamo v detailoch k AD TESTU v sekcii E-LEARNING, alebo v sekcii PERIODIKÁ, kde máte k dispozícii aj staršie vydania tohto časopisu. Obe sekcie sú vzhľadom na odborný obsah prístupné len pre registrovaných užívateľov. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 01-2018

Jarné číslo periodika MEDIKOM 01-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na sérii seminárov s názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď.  AD Test je v kalendári vzdelávacích podujatí SLeK registrovaný pod číslom:2018050A a platný do 14.5.2018 AD Test je v kalendári vzdelávacích podujatí SK MTP registrovaný pod číslom: 04/2018/Edukafarm a platný do 31.5.2018 ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Špecifiká ochorení vyššieho veku II

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom Špecifiká ochorení vyššieho veku II AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB96AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 10.7.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Akadémia bolesti I.

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na odbornom podujatí s názvom Akadémia bolesti I. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB91AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 6.7.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Špecifiká ochorení vyššieho veku z odbornej brožúry (SLeK)

Tento AD TEST pozostáva z otázok k témam z odbornej publikácie Špecifiká ochorení vyššieho veku. Je akreditovaný v komore SLeK pod číslom 2018036A a je platný do 30.4.2018.  V tejto odbornej publikácii nájdete informácie o ochoreniach, ktoré sú spojené s vyšším vekom pacienta. Rozobrali sme tému liečby osteoporózy a prevenciu pádov u seniorov, bakteriálne infekcie vo vyššom veku, Parkinsonovu chorobu, či poruchy spánku. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Z lásky k srdcu

Prinášame Vám nový AD TEST z novovej odbornej brožúry s názvom „Z lásky k srdcu“ v ktorej nájdete príspevky odborných lekárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska ale aj Slovinska. Spoločným menovateľom všetkých tém sú ochorenia srdca a cievneho systému. V tomto duchu vidia aj autori nutnosť  kontinuálnej edukácie a nastavenia vhodnej liečby v súlade s platnými odporúčaniami odborných spoločností. AD Test je akreditovaný pre komoru SLK pod číslom CB74AD a nájdete ho spolu s otázkami dostupný od 27.3.2018 do 27.9.2018
ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Svätopluk - Spolu sme nezlomní

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom Svätopluk - Spolu sme nezlomní.  AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB76AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 27.6.2018.     ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - Svätopluk - Spolu sme nezlomní (akreditovaný pre zdravotné sestry)

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom Svätopluk - Spolu sme nezlomní. AD Test je akreditovaný v komore SK SaPA pod číslom 022018EDU a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 10.7.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►


AD TEST - KLINICKÉ DISKUSIE VO VŠEOBECNOM LEKÁRSTVE

Prinášame Vám AD TEST, ktorý sa zameriava na problematiku tém, ktoré máte možnosť počuť na sérii podujatí s názvom KLINICKÉ DISKUSIE VO VŠEOBECNOM LEKÁRSTVE. AD Test je akreditovaný v komore SLK pod číslom CB75AD a jeho vypĺňanie je možné v sekcii E-LEARNING do 26.6.2018. ČÍTAŤ ĎALEJ ►