E-learning na stránkach Edukafarm.sk

Vitajte v sekcii elektronického vzdelávania portálu edukafarm.sk, v ktorej pre Vás pripravujeme on-line akreditované AD TESTY. Tieto sú členené podľa 4 typov:

  • Semináre – testy z obsahu seminárov
  • Prednášky – testy z vybraných prednášok
  • Odborné publikácie – testy z odborných publikácií
  • Časopisy – testy z obsahu článkov periodík mediNEWS / MEDIKOM a farmiNEWS

Zoznam testov a študijných materiálov je dostupný vzhľadom na odborný obsah iba prihláseným užívateľom. Registráciu je nutné urobiť na svoj súkromný e-mail, nakoľko tento e-mail slúži ako Vaše unikátne prihlasovacie meno do sekcie e-learning a spolu s ďalšími údajmi je nutný pre správne pripísanie kreditov z úspešne vyriešených AD TESTOV do Vášho konta. Registrácia je bezplatná. Po prihlásení sa Vám zobrazia iba tie testy, ktoré boli akreditované Vašou komorou.

Študijný materiál

Ku každému z testov je dostupný študijný materiál vysvetľujúci danú problematiku.
Môže mať nasledovnú formu:

  • odborný text
  • prezentácia / komentovaná prezentácia
  • video prezentácia s komentárom prednášajúceho
Každý zo zverejnených testov môže mať jeden alebo viac typov študijných podkladov. Vyberte si ten, čo Vám pre naštudovanie problematiky vyhovuje najviac.

AD TEST

Test pozostáva z 10 a viac otázok. Na každú existuje jedna a viac správnych odpovedí. Otázky sa zobrazujú postupne po jednej. Možnosť opakovať test, ako aj kritéria úspešnosti stanovuje príslušná komora a tieto informácie sú zobrazené pri každom teste.

Certifikát

Po odoslaní testu systém výsledky automaticky vyhodnotí a v prípade úspešnosti dostanete na svoju e-mailovú adresu potvrdzovaciu správu o absolvovaní testu. Výsledky testov zároveň odosielame na príslušnú komoru, ktorej ste členom, aby sme Vám zabezpečili pripísanie kreditov.

Prehľad testov

Každý registrovaný užívateľ e-learningu vidí v samostatnej sekcii prehľad všetkých testov, ktoré už riešil, alebo sú ešte k dispozícii.

Prihlásiť sa Zaregistrovať