Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny

Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny

Zápalové procesy v ústnej dutine predstavujú častý problém v klinickej praxi, pričom môžu predstavovať tak lokálny problém, ako aj prejav systémového ochorenia. Prinášame vám preto novú brožúru s názvom "Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny", ktorá sa zaoberá jednou z možností ako terapeuticky ovplyvniť tieto procesy a tou je lokálna aplikácia protizápalových látok – nesteroidových antiflogistík. Veríme, že táto publikácia predstaví možnosti klinického použitia 0,074% roztoku diklofenaku v jednotlivých indikáciách na základe prehľadu doteraz publikovaných štúdií a pozorovaní. Prajeme vám príjemné čítanie. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST v novom čísle MEDIKOM 2- 2019

AD TEST v novom čísle MEDIKOM 2- 2019

Druhé číslo periodika MEDIKOM 2-2019 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov.  Prinášame Vám akreditovaný AD Test, ktorý pozostáva z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením testu máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je dostupný v sekcii E-LEARNING.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Možnosti využitia myo-inozitolu v terapii vybraných endokrinných ochorení

Možnosti využitia myo-inozitolu v terapii vybraných endokrinných ochorení

Brožúra s názvom "Možnosti využitia myo-inozitolu v terapii vybraných endokrinných ochorení" je sumárom abstraktov prednášok z 41. endokrinologických dní, a ktorá prináša informácie o význame a možnosti využitia inozitolov v praxi, o postavení myo-inozitolu a selénu v manažmente subklinickej hypotyreózy a hyperandrogénnom stave u detí a adolescentov. Veríme, že vám tieto informácie zlepšia orientáciu v patogenéze a terapii týchto ochorení. Prajeme príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Originálna liečba overená klinickou praxou

Originálna liečba overená klinickou praxou

Do rúk sa vám dostáva odborná brožúra: „Originálna liečba overená klinickou praxou“, ktorá je venovaná aktuálnym klinickým témam, a ktorú pripravili traja vynikajúci odborníci. Prvou témou je problematika hypercholesterolémie a liečby statínmi u pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami. Súčasne sa autor venuje zaujímavému projektu mozgového zdravia. Druhá odborná téma sa zaoberá gastrointestinálnymi nežiaducimi účinkami antireumatickej liečby a v tretej téme autor opisuje vznik neuropatickej bolesti a dôsledkov poškodenia štruktúr centrálneho alebo periférneho nervového systému. Prajeme vám príjemné čítanie.  

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhodnite sa pre zdravé črevo

Rozhodnite sa pre zdravé črevo

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, pediatrov, ORL, imunoalergológov a ďalšie špecializácie na odborný seminár s názvom: Rozhodnite sa pre zdravé črevo. Program seminára nájdete nižšie v článku.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►