Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AESCULAP jeseň 2019: Seminár pre lekárov

AESCULAP jeseň 2019: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na jesennú sériu seminárov AESCULAP jeseň 2019 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Odborné podujatie je akreditované na komore SLK. Program seminára nájdete v článku nižšie alebo v priloženej Pozvánke ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST: LEGE ARTIS III. - Lekáreň 2019

AD TEST: LEGE ARTIS III. - Lekáreň 2019

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na III. sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS III. - Lekáreň 2019 Novinky nielen zo sveta farmácie. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre komory SLeK a SK MTPAD Test pre komoru SLeK je možné vyplniť od 23.9.2019 - 21.10.2019 AD Test pre komoru SK MTP je možné vyplniť od 23.9.2019 - 22.12.2019.    

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Acetylcysteín v liečbe akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest

Acetylcysteín v liečbe akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest

Prinášame vám novú publikáciu zameranú na liečbu akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest. Historicky známe mukolitikum NAC znižuje viskozitu hlienu v dýchacích cestách a je v medicínskej praxi sa využíva ako antidotum pri predávkovaní paracetamolom a halogénovanými uhľovodíkmi. V tejto odbornej publikácii nám N-acetylcysteín bližšie predstaví renomovaná odborníčka prof. RNDr. Fraňová, PhD. , na jeho využitie v rámci farmakoterapie kašľa vám pohľad priblížia súrodenci PharmDr. Cenigová a PharmDr. Ceniga a odbornú publikáciu ukončí MUDr. Slíva, Ph. D. Prajeme vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhodnite sa pre zdravé črevo: Seminár pre lekárov

Rozhodnite sa pre zdravé črevo: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, pediatrov, ORL, imunoalergológov a ďalšie špecializácie na odborný seminár s názvom: Rozhodnite sa pre zdravé črevo. SLK pridelila tomuto podujatiu 4 kredity za pasívnu účasť na tomto podujatí. Program seminára nájdete nižšie v článku.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny

Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny

Zápalové procesy v ústnej dutine predstavujú častý problém v klinickej praxi, pričom môžu predstavovať tak lokálny problém, ako aj prejav systémového ochorenia. Prinášame vám preto novú brožúru s názvom "Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny", ktorá sa zaoberá jednou z možností ako terapeuticky ovplyvniť tieto procesy a tou je lokálna aplikácia protizápalových látok – nesteroidových antiflogistík. Veríme, že táto publikácia predstaví možnosti klinického použitia 0,074% roztoku diklofenaku v jednotlivých indikáciách na základe prehľadu doteraz publikovaných štúdií a pozorovaní. Prajeme vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►