PAIN jeseň 2018 - Seminár pre lekárov

PAIN jeseň 2018 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN jeseň 2018 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánka

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Escitalopram - klinické skúsenosti. Escitalopram a ovplyvnenie bolesti
MUDr. Vít Provazní­k, MUDr. Lí­via Vavrušová, PhD.
16:20 - 16:40 Špecifiká farmakoterapie vertebrogénnych ochorení v akútnom a chronickom štádiu
MUDr. Milan Grofik, PhD.
16:40 - 17:00 Navodenie reparačných procesov v postihnutom spojivovom tkanive
MUDr. Dagmar Ševčíková, MUDr. Martin Hromec, MUDr. Michaela Hübnerová
17:00 - 17:20 Kostná bolesť - možný príznak mnohopočetného myelómu
MUDr. Ľubica Roziaková, PhD., prim. MUDr. Tomáš Guman, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD.
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácia firemných stánkov
18:00 - 18:20 Gastrointestinálne riziká liečby nesteroidnými antiflogistikami nezávisia od veku pacienta
Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc., MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
18:20 -18:40 Osteoporóza a adherencia k liečbe. Aktuálne trendy v liečbe osteoporózy
MUDr. Peter Klein, MBA, MUDr. Elena Richterová
18:40 - 19:00 Skúsenosti s kapsaicínovou náplasťou pri liečbe periférnej neuropatickej bolesti
MUDr. Vlasta Vinklerová, MUDr. Dagmar Bodáková, MBA
19:00 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Odborný garant: SVL SLK 

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Partneri podujatia: PFIZER LUXEMBOURG SARL, o. z., EGIS SLOVAKIA, spol. s r. o., Celgene s. r. o., SANDOZ d. d., inPHARM spol. s r.o., Krka Slovensko s. r. o., STADA PHARMA Slovakia, s. r. o. a ďalšie farmaceutické spoločnosti

              

          

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.