Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II. (Seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Inšpirácia v prírode pre medicínu 21. storočia II. (Seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLeK a SK MTP a za podpory spoločnosti TEREZIA COMPANY Vás pozýva na seminár pod názvom: Inšpirácia v prírode pre medicínu 21.storočia II.  Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP. Program podujatia nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 Registrácia
16:00 - 16:15 Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:15 - 17:00 Hliva ustricovitá – nové poznatky
Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc., MUDr. Jana Mrázová
17:00 - 17:45 Efektívna prírodná pomoc pri bolestiach pohybového aparátu
MUDr. Jana Mrázová
17:45 - 17:55 Pestovanie a spracovanie liečivých húb (video)
17:55 - 18:15 Prestávka, prezentácia stánku
18:15 - 19:15 Osvedčené kombinácie liečivých húb a rastlín v bežnej lekárskej praxi
MUDr. Jana Mrázová, MUDr. Daniela Babincová
19:15 - 20:00 Využitie liečivých húb pri diabetes mellitus
MUDr. Jana Mrázová
20:00 - 20:30 Diskusia, záver podujatia
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Cena na mieste: 2 €

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Odborný garant: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, Csc. (V. interná klinika LF UK, Bratislava)

Určené pre: farmaceutov a farmaceutických laborantov

Partner podujatia: TEREZIA COMPANY

Účastníci semináru dostávajú pri registrácii Zborník prednášok.

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP

Pridelené kredity: SLeK - pridelila podujatiu 3 kredity, SK MTP - pridelila tomuto podujatiu 3 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.