2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 04-2017

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 04-2017

Zimné číslo periodika MEDIKOM 04-2017 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING.

Študijným materiálom je aktuálne vydanie periodika MEDIKOM 04-2017, ktoré nájdete v sekcii PERIODIKÁ

Rovnako máte tento materiál dostupný priamo pri samotných testoch v sekcii E-LEARNING

Obsah periodika, ako aj sekcia E-LEARNING je vzhľadom na svoj odborný obsah prístupná len prihláseným užívateľom. Registrácia je bezplatná. 

Testy z obsahu aktuálneho vydania MEDIKOM 04-2017 sú už v tejto chvíli prístupné priamo v sekcii E-LEARNING pod odkazmi nižšie:

  1. AD TEST: MEDIKOM 04-2017 AD TEST č.1
  2. AD TEST: MEDIKOM 04-2017 AD TEST č.2

Testy je možné vypniť do 1.3.2018 ! 


Edukafarm s.r.o.
organizačná zložka

15.12.2017