RESPIRO FÓRUM 2018: Seminár pre lekárov

RESPIRO FÓRUM 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom RESPIRO FÓRUM 2018. SLK pridelila podujatiu 4 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať správnym vyplnením akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke a linku nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Skúsenosť s kyselinou hyalurónovou v súvislosti s hojením po endoskopickej chirurgii nosa a paranazálnych dutín
MUDr. Renáta Kučerová, MUDr. Gabriela Medová
16:20 - 16:40 Musíme zomierať na zápal pľúc? (prednáška Košice)
Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. (Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer)
16:20 - 16:40 Trendy vo výskyte AOM u detí po zavedení PCV očkovania na Slovensku (prednáška Bratislava)
MUDr. Matúš Mačaj (Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer)
16:40 - 17:00 GERD ako nepoznaná príčina respiračných ochorení
Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
17:00 - 17:20 Meningokoky: Nové možnosti prevencie
MUDr. Ingrid Urbančíková, PhD., MPH, Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD. (Prednáška podporená spoločnosťou Pfizer)
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka
18:00 - 18:20 Kašeľ hypertonika – zdanlivo jednoznačný a predsa dokáže prekvapiť
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
18:20 - 18:40 Antibiotická liečba ako iracionálny prístup v liečbe bolesti hrdla
MUDr. Ján Sopko, MUDr. Petra Borsosová
18:40 - 19:00 Lipozomálna forma vitamínu C – vyššia účinnosť pri liečbe chorobných stavov
MUDr. Boris Hruškovič
19:00 - 19:30 Diskusia, záver podujatia
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Cena na mieste: 2 €

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

Partneri podujatia: Krka Slovensko s. r. o., PFIZER LUXEMBOURG SARL, o. z., IBSA Slovakia s. r. o., inPHARM s. r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

          

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Určené pre: pneumológov, alergo-imunológov, ORL, pediatrov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie
Pridelené kredity: SLK - 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.