Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov (termín 7.2.2018 v Senici sa presúva na 22.2.2018 v Senici)

Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy: Seminár pre lekárov (termín 7.2.2018 v Senici sa presúva na 22.2.2018 v Senici)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK a spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o. Vás pozýva na sériu seminárov pod názvom Kašeľ a bolesť kĺbov - nové pohľady na staré problémy. SLK pridelila podujatiu 3 kredity a ďalšie 2 kredity máte možnosť získať správnym vyplnením akreditovaného AD TESTU. Presné termíny ako i odborný program nájdete nižšie na stránke a linku nižšie. Tešíme sa na Vašu účasť. POZVÁNKA 

Program

15:30 - 16:00 Registrácia
16:00 - 16:45 Mukoaktívna liečba = cenný pomocník v dennej praxi
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA
16:45 - 17:30 Ako efektívne (a jednoducho) možno zvládnuť zápaly v dutine ústnej
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA
17:30 - 18:15 Osteoartróza - komplexný prehľad
MUDr. Marián Šintál, MUDr. Róbert Magyar, PhD.
18:15 - 19:00 Farmakoterapia osteoatrózy v ambulantnej praxi
MUDr. Marián Šintál, MUDr. Róbert Magyar, PhD.
19:00 - 19:30 Odborná diskusia k prednáškam
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Cena na mieste: 2 €

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. Zaplatením poplatku odpadá účastníkovi povinnosť odvodu zrážkovej dane za nepeňažné plnenie podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

PARTNER PODUJATIA: 

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Určené pre: všeobecných lekárov, pediatrov, ORL
Pridelené kredity: SLK - 3 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.