Cytokines - the language of the cells: kniha o cytokínoch v angličtine


V Angličtine písaná monografia I. Bianchiho a L. Kotlářové popisuje pôsobenie cytokínov vo fyziologických koncentráciách a možnosti využitia nízkych dávok cytokínov v klinickej praxi. Tieto postupy lekári poznajú ako medicínu nízkych dávok, resp. fyziologickú regulačnú medicínu.

Taliansky internista prof. Ivo Bianchi, jeden zo zakladateľov medicíny nízkych dávok,  v knihe popisuje využitie cytokínov v rade ochorení. V tomto ohľade využil svoje skúsenosti a veľa klinických štúdií. Klinická farmaceutka PharmDr. Lucie Kotlářová potom do knihy prispela prehľadným popisom farmakologických a imunologických vlastností cytokínov so zameraním na ich bezpečnosť. Mimoriadny prínos je založený na vysvetlení rozdielov, prečo je použitie cytokínov v bežných farmakologických dávkach limitované nežiaducimi účinkami, zatiaľ čo vo fyziologických koncentráciách prináša terapeutickou účinnosť a vysoký profil bezpečnosti.    

Lekárom sa tak dostává do rúk výnimočná pomôcka, ktorú môžu využiť  vo svojej každodennej klinickej praxi, a to vďaka monokomponentným i kompozitným preparátom talianskej farmaceutickej spoločnosti Guna. Tento výrobca je svetovým leaderom vo vývoji, výskume a výrobe liekov obsahujúcich cytokíny, hormóny a neuropeptidy vo fyziologických koncentráciách.  

Knihu CYTOKINES - THE LANGUAGE OF THE CELLS vydalo vydavateľstvo EDUKAFARM v Prahe.

The publication describes cytokines and their properties. It is an unique concept, because cytokines used in physiological concentrations have their own huge medical therapeutic potencial for a wide range of diseases. This book is focused on therapy by cytokines presented by authors Ivo Bianchi and Lucie Kotlářová, who are describing immunological and pharmacological properties of cytokines and thein usage in clinical practice. Physiological concentration of cytokines used by doctors is well known as low-dose medicine or physiological regulating medicine. Italian Professor Ivo Bianchi, one of the founders of low-dose medicine, describes the clinical application of cytokines for many diseases. Book is based on his clinical experience and evidence based medicine research. The contribution of PharmDr. Lucie Kotlářová is based upon the explanation of low dose cytokines safety profile, which is providing to this therapeutic concept a huge clinical therapeutic possibilities not limited by side effects. Physicians have now an exceptional tool that they can use in their everyday clinical practice, thanks to worldwide research of italian pharmaceutical company GUNA, which is producing drugs containing cytokines, growth factors and hormones and neuropeptides in physiological concentrations. The book CYTOKINES - THE LANGUAGE OF THE CELLS (1st part) was published by EDUKAFARM Publishing House in Prague.

230 stran,  167x238 mm,  pevná väzba, cena: 1000,-Kč. 

------------------

Knihu si môžete objednať z vydavateľsva EDUKAFARM elektronickým formulárom na materskej stránke WWW.EDUKAFARM.CZ .