Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

FARMAKOTERAPIA ARTRÓZY - NOVÉ MOŽNOSTI (prezenčný seminár pre lekárov špecialistov)

FARMAKOTERAPIA ARTRÓZY - NOVÉ MOŽNOSTI (prezenčný seminár pre lekárov špecialistov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s odborným organizátorom komorou SLK a pod odbornou garanciou prof. MUDr. Milana Kokavca, PhD., MPH, pozýva lekárov špecialistov na odborné podujatie "okrúhly stôl" s názvom: Farmakoterapia artrózy - nové možnosti. Viac informácií k podujatiu nájdete v priložených pozvánkach. Pozvánky pre podujatia nájdete: Pozvánka Banská Bystrica,  Pozvánka Košice,  Pozvánka BratislavaTešíme sa na Vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Online seminár - Niektoré možnosti podpory imunity v detskom veku

Online seminár - Niektoré možnosti podpory imunity v detskom veku

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so spoločnosťou Trendymat a odborným organizátorom SLK srdečne pozýva lekárov pediatrov na on-line vzdelávacie podujatie "okrúhly stôl" v pediatrii s názvom:  Niektoré možnosti podpory imunity v detskom veku, konaného dňa 27.10.2022 od 17:00 hod. Pozvánku na podujatie nájdete tu:PozvánkaTešíme sa na vašu účasť. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Hydrolyzovaný kolagén - Klinické dôkazy

Kĺby postihnuté artrózou vykazujú rad štrukturálnych, tkanivových, bunkových a biochemických zmien. Expresia určitých mediátorov zápalu v kĺbe, ako sú interleukíny 1α a 6 (IL-1α a IL-6) alebo tumor nekrotizujúci faktor beta (TNF-β), spôsobuje aktiváciu enzýmov, ktoré degradujú chrupavku vrátane určitých metaloproteináz a disintegrínov. Tie pôsobia degradáciu extracelulárneho matrixu vrátane jej kolagénovej zložky. Táto skutočnosť viedla k predpokladu, že intraartikulárne podávanie kolagénu môže mať prospešné účinky. Prvé in vitro štúdie potvrdili túto hypotézu a ukázali, že po aplikácii kolagénu uvoľňujú synoviálne bunky a bunky chrupavky menej mediátorov zápalu a zároveň zvyšujú produkciu kyseliny hyalurónovej, kľúčovej zložky matrixu chrupavky a synoviálnej tekutiny1. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Úloha kolagénových derivátov v liečbe osteoartrózy a regenerácii kĺbovej chrupavky: systematický prehľad

Úloha kolagénových derivátov v liečbe osteoartrózy a regenerácii kĺbovej chrupavky: systematický prehľad

Osteoartróza (OA) je ochorenie, v ktorého etiopatogenéze zohráva významnú úlohu nedostatočná regenerácia kĺbovej chrupavky. V súčasnosti používané liečivá (napríklad kortikosteroidy, nesteroidné antireumatiká) v rôznej miere ovplyvňujú symptómy tohto ochorenia, ale nemajú účinky, ktoré by modifikovali chorobu (disease modifying). Navyše ich bezpečnostný profil je problematický. Preto sa v ostatných rokoch výskum zameral na hľadanie alternatívnych terapeutických možností. K nim patrí aj aplikácia kolagénu alebo jeho derivátov. V časopise Rheumatology and Therapy bol publikovaný prehľadový článok, ktorý uvádza výsledky doterajšieho výskumu účinnosti a bezpečnosti kolagénu a jeho derivátov v liečbe osteoartrózy. (1) ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Rozhovor s prof. MUDr. habil. Pavlom Dufekom: Česká ortopédia patrí k najlepším v Európe

Rozhovor s prof. MUDr. habil. Pavlom Dufekom: Česká ortopédia patrí k najlepším v Európe

V stopách svojho otca sa vydal renomovaný ortopéd prof. MUDr. habil Pavel Dufek, ktorý po štúdiu na Masarykovej univerzite pôsobil na Ortopedickej klinike brnianskej fakultnej nemocnice. Od 80. rokov minulé ho storočia žije a pracuje v Nemecku. Od roku 1995 je spojený s klinikou Schön Klinik Neustadt v severnom Nemecku, ktorú v rokoch 1995 až 2018 viedol. ČÍTAŤ ĎALEJ ►