Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST - Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán - určený pre lekárov

AD TEST - Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán - určený pre lekárov

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 26.5.2021. Týmto odborným podujatím nás previedol doc. MUDr. Marek Čambal, PhD - moderátor webináru a odborný garant podujatia. Tému Manažment exsudátu podľa platného dokumentu WUWHS Vám predstavil MUDr. Tomáš Kopal. Druhou témou nášho podujatia bola Kazuistika – Manažment exsudujúcej rany autorov MUDr. Pavla Čintalu a MUDr. Mariána Rošáka MPH. Prednášku na tému Silikónové absorpčné krytie – vred predkolenia si pre Vás pripravil MUDr. Yan Mykyta a finálnou témou bolo: Využitie superabsorpčných krytí v praxi Mgr. Jany RoškovejAD TEST je akreditovaný v komore SLK a evidovaný pod číslom vzdelávacej aktivity DC014AD. AD TEST je možné vyplniť od 2.6.2021 - 1.12.2021. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU.  Želáme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Stómia od A po Z - určený pre lekárov

AD TEST - Stómia od A po Z - určený pre lekárov

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Stómia od A po Z" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 2.6.2021. Odborný program pozostával zo 4 tém. Prvou témou s názvom: Infekčné komplikácie po operáciách pre karcinóm hrubého čreva a konečníka nás previedol prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH. Tému Komplikácie  pri stómii nám predstavila PhDr. Zuzana Sedlárová. Ďalšiu tému Stomický pacient - predpisovanie stomických pomôcok nám odprednášala pani Eva Beňová a odborný program uzavrel JUDr. Ivan Humenik, PhD. s jeho témou: Na pomedzí práva a psychológie: Rizikové oblasti komunikácie medzi lekárom a pacientom a ich právne následky. Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze Záznam z podujatia: Stómia od A po Z  a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU. AD TEST je evidovaný pod číslom vzdelávacej aktivity DC030AD SLK a platný od 14.6.2021 - 13.12.2021. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.          ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Význam podtlakovej terapie v hojení rán - určený pre lekárov

AD TEST - Význam podtlakovej terapie v hojení rán  - určený pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s partnerom vzdelávacej aktivity spoločnosťou HARTMANN- RICO Vám prináša najnovší AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Význam podtlakovej terapie v hojení rán" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 23.6.2021. Odborný program pozostával zo 4 tém. Prvou témou Úloha podtlakovej terapie pri liečbe defektov v plastickej chirurgii nás previedol MUDr. Jozef Ulianko, PhD. Tému Využitie NPWT v cievnej chirurgii - čo nás podtlak naučil nám predstavil MUDr. Radoslav Kminiak, PhD. Ďalšiu tému Tradičný systém Podtlakovej terapie (tNPWT) - jeho nezastupiteľné miesto v liečbe akútnych a chronických rán nám odprednášal MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD. a odborný program uzavrel MUDr. Pavol Čintala s jeho témou: Liečba akútnych a chronických rán podtlakovou terapiou (kazuistika). Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Záznam z podujatia: Význam podtlakovej terapie v hojení rán   a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU. AD TEST je evidovaný pod číslom vzdelávacej aktivity DC048AD v komore SLK a platný od 5.7.2021 - 4.1.2022. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.     
ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Význam podtlakovej terapie v hojení rán - určený pre zdravotné sestry

AD TEST - Význam podtlakovej terapie v hojení rán - určený pre zdravotné sestry

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s partnerom vzdelávacej aktivity spoločnosťou HARTMANN- RICO Vám prináša najnovší AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Význam podtlakovej terapie v hojení rán" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 23.6.2021. Odborný program pozostával zo 4 tém. Prvou témou Úloha podtlakovej terapie pri liečbe defektov v plastickej chirurgii nás previedol MUDr. Jozef Ulianko, PhD. Tému Využitie NPWT v cievnej chirurgii - čo nás podtlak naučil nám predstavil MUDr. Radoslav Kminiak, PhD. Ďalšiu tému Tradičný systém Podtlakovej terapie (tNPWT) - jeho nezastupiteľné miesto v liečbe akútnych a chronických rán nám odprednášal MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD. a odborný program uzavrel MUDr. Pavol Čintala s jeho témou: Liečba akútnych a chronických rán podtlakovou terapiou (kazuistika). Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: Záznam z podujatia: Význam podtlakovej terapie v hojení rán   a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a evidovaný pod interným číslom vzdelávacej aktivity 042021EDU, platný od 5.7.2021 - 4.1.2022. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Stómia - určený pre zdravotné sestry

AD TEST - Stómia - určený pre zdravotné sestry

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Stómia od A po Z" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 2.6.2021. Odborný program pozostával zo 4 tém. Prvou témou s názvom: Infekčné komplikácie po operáciách pre karcinóm hrubého čreva a konečníka nás previedol prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH. Tému Komplikácie  pri stómii nám predstavila PhDr. Zuzana Sedlárová. Ďalšiu tému Stomický pacient - predpisovanie stomických pomôcok nám odprednášala pani Eva Beňová a odborný program uzavrel JUDr. Ivan Humenik, PhD. s jeho témou: Na pomedzí práva a psychológie: Rizikové oblasti komunikácie medzi lekárom a pacientom a ich právne následky. Záznam tohto podujatia si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze Záznam z podujatia: Stómia od A po Z  a v študíjnych materiáloch priložených v AD Teste. Otázky AD Testu nájdete TU.  AD TEST je evidovaný pod interným číslom 032021EDU vzdelávacej aktivity a platný od 14.6.2021 - 13.12.2021. Želáme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►