Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

Online seminár - Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán

Online seminár - Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci s odborným organizátorom SLK a komorou SK SaPA srdečne pozýva lekárov a zdravotné sestry na on-line vzdelávacie podujatie s názvom: Ideálny manažment exsudátu pri liečbe chronických rán. Podujatie je primárne určené lekárom a zdravotným sestrám pracujúcich v oblastiach ako chirurgia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, angiológia, dermatovenerológia a ďalšie špecializácie. Pozvánku na podujatie nájdete tu: POZVÁNKAVeríme, že Vás naše témy zaujmú a tešíme sa na Vašu účasť na online podujatí.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Inkontinencia

AD TEST - Inkontinencia

Vážené zdravotné sestry, prinášame vám najnovší AD TEST pripravený z odbornej prednášky Mgr. Jakuba Belana na tému:"Inkontinencia". Autor vo svojej prednáške predstaví túto tému, pozrie sa na príčiny vzniku inkontinencie, určenia stupňa tohto problému, cvikov na posilnenie svalov panvového dna a možností ako pomôcť pacientovi s týmto problémom. Túto prednášku si môžete naštudovať on-line v šudijnom materiály alebo na tomto odkaze: Odborná prednáška - Inkontinencia AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a je evidovaný pod interným číslom 012021EDU. AD TEST je možné vyplniť od 1.5.2021 - 31.10.2021. Zoznam otázok nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy

AD TEST - Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy

Prinášame Vám nový AD Test s názvom: Inovatívne postupy v liečbe gonartrózy, ktorý pozostáva z otázok k odbornému článku s rovnomenným názvom. Autorom tohto článku je MUDr. Pavel Kostiuk, CSc. v ktorom podrobne rozoberá štúdiu intraartrikulárnej aplikácie hydrolyzovaného kolagénu v liečbe gonartrózy. Študijný materiál nájdete priložený pri AD Teste alebo ho nájdete na nasledovnom odkaze študijný materiál. AD TEST je akreditovaný na komore SLK a evidovaný pod číslom aktivity DB920AD. Odborným organizátorom AD Testu je SLK. AD Test je možné vyplniť od 25.2.2021 do 24.8.2021 a nájdete ho spolu s otázkami dostupný v sekcii E-LEARNING. Otázky AD Testy nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Emócie sú ako návšteva, ale ktoré vpustiť...

AD TEST - Emócie sú ako návšteva, ale ktoré vpustiť...

Prinášame Vám najnovší AD TEST pripravený z odbornej prednášky lektora pána Mgr. Romana Kurnického na tému:"Emócie sú ako návšteva, ale ktoré vpustiť...". Túto prednášku si môžete on-line v šudijnom materiály alebo na tomto odkaze: Videoprednáška. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a je určený zdravotným sestrám - najmä zdravotným sestrám v riadiacej funkcii. AD Test je evidovaný pod číslom 042020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 14.12.2020 - 13.6.2021. Zoznam otázok nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Online seminár - Farmakoterapia artrózy

Online seminár - Farmakoterapia artrózy

ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o. ČR v spolupráci s EDUKAFARM ČR a pod záštitou prof. MUDr. Tomáša Trča, CSc., MBA, Vás pozýva na odborné podujatie "okrúhly stôl" v online podobe s názvom: Farmakoterapia artrózy konaného dňa 26.5.2021 od 15:00 hod. ČÍTAŤ ĎALEJ ►