Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

DEKUBITY- ÚČINNÁ LIEČBA PRELEŽANÍN: Online webinár

DEKUBITY- ÚČINNÁ LIEČBA PRELEŽANÍN: Online webinár

Spoločnosť EDUKAFARM srdečne pozýva lekárov a zdravotné sestry na on-line vzdelávacie podujatie s názvom: DEKUBITY - ÚČINNÁ LIEČBA PRELEŽANÍN. Podujatie je primárne určené lekárskym špecializáciám ako chirurgia, cievna chirurgia, plastická chirurgia, angiológia, dermatovenerológia a ďalšie lekárske špecializácie. Rovnako je podujatie určené pre nemocničné, ambulantné, ADOS zdravotné sestry a samozrejme aj špecializované zdravotné sestry, ktoré táto téma zaujala. Pozvánku na podujatie nájdete tu: Pozvánka . Veríme, že Vás naše témy zaujmú a tešíme sa na Vašu účasť na online podujatí.      ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Starostlivosť o kožu inkontinentného pacienta

AD TEST - Starostlivosť o kožu inkontinentného pacienta

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z odbornej prednášky pána primára Tomáša Kopala na tému:"Starostlivosť o kožu inkontinentného klienta". Táto prednáška odznela na on-line semináry pod názvom: Manažment starostlivosti o klienta v ZSS dňa 29.6.2020. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a evidovaný pod číslom 012020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 30.6.2020 - 29.12.2020. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU. Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Ako prežiť krízu

AD TEST - Ako prežiť krízu

Prinášame Vám AD TEST pripravený z odbornej prednášky lektorky pani Adely Makovinskej na tému:"Zvládanie krízových situácií z pohľadu psychológa". Táto prednáška odznela na on-line semináry pod názvom: Manažment starostlivosti o klienta v ZSS dňa 29.6.2020. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a je určený zdravotným sestrám - najmä zdravotným sestrám v riadiacej funkcii. AD Test je evidovaný pod číslom 022020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 7.7.2020 - 6.1.2021. Zoznam otázok nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Unikátne vlastnosti nebivololu z pohľadu kardiológa

Unikátne vlastnosti nebivololu z pohľadu kardiológa

Unikátne postavenie nebivololu je dané jeho dvojakým pôsobením. Jednak účinkuje ako betablokátor, jednak vyvoláva  vazodilatáciu  prostredníctvom účinkov oxidu dusíka (NO). Nebivolol stimuluje adrenergné beta-3 receptory, nasleduje aktivácia endoteliálnej syntézy a uvoľňovania NO. Uvoľnenie NO vyvolá periférnu vazodilatáciu, zvýši poddajnosť myokardu a inhibuje účinok nadmernej sympatikovej stimulácie myokardu. Preto nielenže znižuje periférnu rezistenciu a zvyšuje tepový objem, ale aj zlepšuje diastolickú funkciu myokardu. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Spoločnosť EDUKAFARM si Vám dovoľuje priblížiť nové poznatky vo forme klinickej štúdie z oblasti liečby bolesti dolnej časti chrbta. Táto klinická štúdia bola  publikovaná v časopise Physiological Research v apríli 2019. Bolesť dolnej časti chrbta (Low back pain - LBP) predstavuje dôležitú podskupinu vertebrogénnej bolesti s odhadovanou prevalenciou okolo 80 %. Lokálne pôsobiaci injekčný kolagén určený na lokálnu aplikáciu nedávno rozšíril obmedzené možností liečby LBP.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►