Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST - Dekubity- účinná liečba preležanín - určený pre lekárov

AD TEST - Dekubity- účinná liečba preležanín - určený pre lekárov

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Dekubity - účinná liečba preležanín" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 11.11.2020. Týmto odborným podujatím nás previedol MUDr. Tomáš Kopal - moderátor webináru. So svojou témou: Dekubity predstavujú závažný problém - ošetrovanie rán podľa EPUAP vystúpila PhDr. Beáta Grešš Halászová, ďalej sme sa pozreli na Multidisciplinárny prístup k liečbe dekubitov s MUDr. Barbarou Mrázovou. Svoj pohľad angiológa na liečbu dekubitov nám predstavil MUDr. Marek Šumaj a o Manažmente exsudátu podľa platného dokumentu WUWHS nás oboznámil MUDr. Tomáš Kopal. AD TEST je akreditovaný v komore SLK a evidovaný pod číslom vzdelávacej aktivity DB779AD. AD TEST je možné vyplniť od 25.11.2020 - 24.5.2021. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Starostlivosť o kožu inkontinentného pacienta

AD TEST - Starostlivosť o kožu inkontinentného pacienta

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z odbornej prednášky pána primára Tomáša Kopala na tému:"Starostlivosť o kožu inkontinentného klienta". Táto prednáška odznela na on-line semináry pod názvom: Manažment starostlivosti o klienta v ZSS dňa 29.6.2020. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a evidovaný pod číslom 012020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 30.6.2020 - 29.12.2020. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU. Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Ako prežiť krízu

AD TEST - Ako prežiť krízu

Prinášame Vám AD TEST pripravený z odbornej prednášky lektorky pani Adely Makovinskej na tému:"Zvládanie krízových situácií z pohľadu psychológa". Táto prednáška odznela na on-line semináry pod názvom: Manažment starostlivosti o klienta v ZSS dňa 29.6.2020. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a je určený zdravotným sestrám - najmä zdravotným sestrám v riadiacej funkcii. AD Test je evidovaný pod číslom 022020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 7.7.2020 - 6.1.2021. Zoznam otázok nájdete TU.  Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.   ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST - Dekubity- účinná liečba preležanín - určený pre zdravotné sestry

AD TEST - Dekubity- účinná liečba preležanín - určený pre zdravotné sestry

Prinášame Vám nový AD TEST pripravený z obsahu odborných prednášok online semináru s názvom: "Dekubity - účinná liečba preležanín" Toto podujatie sa uskutočnilo dňa 11.11.2020. Týmto odborným podujatím nás previedol MUDr. Tomáš Kopal - moderátor webináru. So svojou témou: Dekubity predstavujú závažný problém - ošetrovanie rán podľa EPUAP vystúpila PhDr. Beáta Grešš Halászová, ďalej sme sa pozreli na Multidisciplinárny prístup k liečbe dekubitov s MUDr. Barbarou Mrázovou. Svoj pohľad angiológa na liečbu dekubitov nám predstavil MUDr. Marek Šumaj a o Manažmente exsudátu podľa platného dokumentu WUWHS nás oboznámil MUDr. Tomáš Kopal. AD TEST je akreditovaný v komore SK SaPA a evidovaný pod interným číslom 032020EDU. AD TEST je možné vyplniť od 11.11.2020 - 10.5.2021. Zoznam otázok AD TESTu nájdete TU.   Prajeme Vám príjemné vzdelávanie.  ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Nové poznatky ohľadne bolesti dolnej časti chrbta - klinická štúdia

Spoločnosť EDUKAFARM si Vám dovoľuje priblížiť nové poznatky vo forme klinickej štúdie z oblasti liečby bolesti dolnej časti chrbta. Táto klinická štúdia bola  publikovaná v časopise Physiological Research v apríli 2019. Bolesť dolnej časti chrbta (Low back pain - LBP) predstavuje dôležitú podskupinu vertebrogénnej bolesti s odhadovanou prevalenciou okolo 80 %. Lokálne pôsobiaci injekčný kolagén určený na lokálnu aplikáciu nedávno rozšíril obmedzené možností liečby LBP. ČÍTAŤ ĎALEJ ►