Vzdelávanie lekárov a farmaceutov | Aktuality

AD TEST v novom čísle MEDIKOM 2- 2019

AD TEST v novom čísle MEDIKOM 2- 2019

Druhé číslo periodika MEDIKOM 2-2019 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov.  Prinášame Vám akreditovaný AD Test, ktorý pozostáva z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením testu máte možnosť získať 2 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TEST je dostupný v sekcii E-LEARNING. ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Acetylcysteín v liečbe akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest

Acetylcysteín v liečbe akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest

Prinášame vám novú publikáciu zameranú na liečbu akútnych a chronických ochorení dýchacích ciest. Historicky známe mukolitikum NAC znižuje viskozitu hlienu v dýchacích cestách a je v medicínskej praxi sa využíva ako antidotum pri predávkovaní paracetamolom a halogénovanými uhľovodíkmi. V tejto odbornej publikácii nám N-acetylcysteín bližšie predstaví renomovaná odborníčka prof. RNDr. Fraňová, PhD. , na jeho využitie v rámci famakoterapie kašľa vám pohľad priblížia súrodenci PharmDr. Cenigová a PharmDr. Ceniga a odbornú publikáciu ukončí MUDr. Slíva, Ph. D. Prajeme vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny

Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny

Zápalové procesy v ústnej dutine predstavujú častý problém v klinickej praxi, pričom môžu predstavovať tak lokálny problém, ako aj prejav systémového ochorenia. Prinášame vám preto novú brožúru s názvom "Moderná liečba zápalových afekcií ústnej dutiny", ktorá sa zaoberá jednou z možností ako terapeuticky ovplyvniť tieto procesy a tou je lokálna aplikácia protizápalových látok – nesteroidových antiflogistík. Veríme, že táto publikácia predstaví možnosti klinického použitia 0,074% roztoku diklofenaku v jednotlivých indikáciách na základe prehľadu doteraz publikovaných štúdií a pozorovaní. Prajeme vám príjemné čítanie.

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

Originálna liečba overená klinickou praxou

Originálna liečba overená klinickou praxou

Do rúk sa vám dostáva odborná brožúra: „Originálna liečba overená klinickou praxou“, ktorá je venovaná aktuálnym klinickým témam, a ktorú pripravili traja vynikajúci odborníci. Prvou témou je problematika hypercholesterolémie a liečby statínmi u pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami. Súčasne sa autor venuje zaujímavému projektu mozgového zdravia. Druhá odborná téma sa zaoberá gastrointestinálnymi nežiaducimi účinkami antireumatickej liečby a v tretej téme autor opisuje vznik neuropatickej bolesti a dôsledkov poškodenia štruktúr centrálneho alebo periférneho nervového systému. Prajeme vám príjemné čítanie.  

ČÍTAŤ ĎALEJ ►

AD TEST: LEGE ARTIS II. - Lekáreň 2019

AD TEST: LEGE ARTIS II. - Lekáreň 2019

Prinášame Vám AD TEST pozostávajúci z otázok k témam odprednášaným na druhej sérii seminárov s názvom LEGE ARTIS II. - Lekáreň 2019 Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Na každú otázku v tomto teste existuje len 1 správna odpoveď. Test je akreditovaný pre komory SLeK a SK MTPAD Test pre komoru SLeK je možné vyplniť od 29.5.2019 - 25.6.2019 AD Test pre komoru SK MTP je možné vyplniť od 29.5.2019 - 28.8.2019

ČÍTAŤ ĎALEJ ►