PAIN JAR 2019 - Seminár pre lekárov

PAIN JAR 2019 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov PAIN JAR 2019 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:40 Aktuálny prehľad súčasných možností farmakoterapie bolesti
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
16:40 - 17:20 Antikoagulačná liečba s použitím NOAk a perioperačný manažment týchto pacientov
MUDr. Adrián Bystriansky, MUDr. Miroslav Slanina, MUDr. Marek Krivošík MUDr. Jozef Beňačka, PhD.
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
18:00 - 18:40 Krátkodobá symptomatická liečba akútnej bolesti prostrední­ctvom NSAID
MUDr. Oľga Lukáčová, PhD.
18:40 - 19:20 Využitie injekčného kolagénu v chirurgickej ambulancii
MUDr. Ján Zelenák, PhD.
19:20 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Odborný garant: SVL SLK 

Partneri podujatia: Zentiva, a. s., Merck Sharp & Dohme, s. r. o., inPHARM spol. s r. o., Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s. r. o.

           

 Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 3 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.