Lege Artis I. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Lege Artis I. - Lekáreň 2019 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na prvú sériu seminárov pod názvom Lege Artis I.- Lekáreň 2019 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: Pozvánka. Tešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 EBM v hypolipidemickej liečbe a jej využitie v komunikácii s pacientom
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
16:20 - 16:40 Ako efektí­vne a bezpečne liečiť respiračné ochorenia mukomodulačnou liečbou
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA
16:40 - 17:00 Význam mikrobióty pre zdravie čreva so zameraním na Saccharomyces boulardii
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
17:00 - 17:20 Potenciál vitamínu C v liečbe imunodeficientných stavov
MUDr. Stanislava Bachledová, MUDr. Boris Hruškovič
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
18:00 - 18:20 Nimesulid – osvedčené NSA už aj v topickej forme
MUDr. Roman Stančík, PhD., MUDr. Marián Šintál, MUDr. Ľubica Jenčíková, PhD.
18:20 - 18:40 Prechladnutie - nádcha: Odborný pohľad na súčasný sortiment slovenských lekární. Odporúčanie pre komunikáciu.
PharmDr. Jana Matušková
18:40 - 19:00 Aktuálne postavenie jódovaného povidónu v súčasnej klinickej praxi
MUDr. Jiří Slíva, Ph. D.
19:00 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.

Určené pre: farmaceutov a farmaceutických laborantov

Odborný garant: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (V. interna klinika LF UK, Bratislava)

Partneri podujatia: Angelini Pharma Slovenská republika, s. r. o. , Mylan s. r. o, EGIS SLOVAKIA spol. s r. o. inPHARM spol. s r.o., sanofi-aventis Slovakia, s. r. o., Procter & Gamble, spol. s r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

                 

                      

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok.

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP

Pridelené kredity: SLeK - pridelila podujatiu 4 kredity, SK MTP - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.