AESCULAP Jar 2019: Seminár pre lekárov

AESCULAP Jar  2019: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na prvú sériu seminárov AESCULAP Jar 2019 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu:Pozvánka Tešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Intenzifikovaná statínová liečba a jej postavenie v sekundárnej prevencii AKS a NCMP
MUDr. Marek Krivoší­k, MUDr. Roman Margóczy, MUDr. Katarí­na Balážová, MUDr. Anton Farkaš, PhD.
16:20 - 16:40 Ako byť úspešný v liečbe respiračných infekcií...
Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA. Dott. Ric., MHA
16:40 - 17:00 Rastúci význam fixných kombinácii v liečbe artériovej hypertenzie
MUDr. Ján Števlí­k, MUDr. Peter Olexa, PhD.
17:00 - 17:20 Ako vieme efektívne ovplyvniť oxidačné a imunitné procesy v organizme?
MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
18:00 - 18:20 Abeceda hepatití­d od A po E
Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., Doc. MUDr. Mária Szántová, PhD., MUDr. Svetlana Adamcová - Selčanová
18:20 - 18:40 Manažment hypertonika so zvýšenou SF – jednoducho a efektívne
MUDr. Anna Vachulová, PhD., MUDr. Peter Letavay, MBA
18:40 - 19:00 Mikrovaskulárne komplikácie diabetu
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MUDr. Silvia Dókušová, PhD., MUDr. Marek Macko
19:00 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.

Určené pre: všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie

Odborný garant: SVL SLK 

Partneri podujatia: EGIS SLOVAKIA, spol. s.r.o., inPHARM, spol. s r.o., Angelini Pharma Slovenská republika, s.r.o., PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z., SERVIER SLOVENSKO spol. s r.o., Merck Sharp & Dohme, s.r.o., AbbVie, s.r.o. a ďalšie zúčastnené spoločnosti.

            

 

      

 

 Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.