Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením (seminár určený pre zdravotné sestry)

Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením (seminár určený pre zdravotné sestry)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SK SaPA a spoločnosťou AMGEN Slovakia s. r. o. pozýva zdravotné sestry na sériu seminárov pod názvom Úloha sestry v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorení. SK SaPA pridelila tomuto odbornému podujatiu 3 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 5 kreditov. Program podujatia nájdete v priloženej pozvánkeTešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 Registrácia
16:00 - 16:15 Otvorenie a video príhovor (prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.)
16:15 - 17:00 Mýty a fakty o cholesterole
MUDr. Peter Bojčík, MUDr. Roman Oriešek, MUDr. Matej Moščovič
17:00 - 17:45 Manažment pacienta liečeného PCSK9 inhibítormi očami regionálneho odborníka
MUDr. Marek Macko, MUDr. Katarína Gonová, MUDr. Miriam Kozárová PhD.
17:45 - 18:15 Prestávka, prezentácia stánku
18:15 - 19:00 Individuálne skúsenosti s manažmentom liečby pacienta s osteoporózou
MUDr. Daniel Martinček, MUDr. Vilma Voglová, MUDr. Ľubica Jenčíková PhD.
19:00 - 19:30 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH  pre členky komory SK SaPA a 2,60 € s DPH pre nečlenky komory. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Určené pre: sestry
Odborný garant: Prezídium SK SaPA
Partneri podujatia: AMGEN Slovakia s. r. o.

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SK SaPA

Pridelené kredity: SK SaPA - pridelila podujatiu 3 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.