Lege Artis IV. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Lege Artis IV. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na štvrtú sériu seminárov pod názvom Lege Artis IV.- Lekáreň 2018 - Súčasné trendy v lekárenskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: PozvánkaTešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 Registrácia - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Farmakologické možnosti pri infekciách spôsobených vírusom herpes simplex
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
16:20 - 16:40 Liečba refluxu pomocou PPI a alginátu
MUDr. Jozef Klucho
16:40 - 17:00 Ako efektívne ovplyvniť funkciu imunitného a nervového systému?
MUDr. Adela Englerová
17:00 - 17:20 Liečba akútnej bronchitídy u detí ( Zber klinických údajov u 0 - 16 ročných)
Prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácia firemných stánkov
18:00 - 18:20 Efektívna lokálna liečba športových zranení
MUDr. Ján Perduk, MUDr. Mgr. Andrea Švrčková, MHA, MUDr. Juraj Kacian
18:20 - 18:40 Ako vie lekárnik prispieť k naplneniu cieľa WHO v eliminácii CHC
MUDr. Miroslav Žigrai, PhD., MUDr. Jana Bočáková, MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová, Prof. MUDr. Peter Jarčuška, PhD.
18:40 - 19:00 Praktická liečba akútnych infekcií horných dýchacích ciest
MUDr. Jana Mrázová
19:00 - 20:00 Diskusia, záver podujatia
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Cena na mieste: 2 €

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.

Určené pre: farmaceutov a farmaceutických laborantov

Odborný garant: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (V. interna klinika LF UK, Bratislava)

Partneri podujatia: Merck Sharp & Dohme, s. r. o., Reckitt Benckiser spol. s. r. o., EGIS SLOVAKIA spol. s r. o., InPHARM spol. s r. o., Krewel Meuselbach s. r. o., IBSA Slovakia s. r. o., BOIRON SK, s. r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

         

 

        

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP

Pridelené kredity: SLeK - , SK MTP -

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.