INPED jeseň 2018: Seminár pre lekárov

INPED jeseň 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jesennú sériu seminárov INPED jeseň 2018 - Súčasné trendy v pediatrii, určené pre pediatrov, alergo-imunológov, ORL a ďalšie špecializácie. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánku na toto odborné podujatie nájdete TU.

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:25 Liečba akútnej bronchitídy u detí (zber klinických údajov u 0-16 ročných)
Prof. MUDr. Karol Kralinský, PhD., MUDr. Branko Takáč, PhD.
16:25 - 16:50 Potenciál vitamínu C v liečbe klinického imunideficitu v detskej populácii
MUDr. Boris Hruškovič
16:50 - 17:15 Špecifiká bolesti hrdla u detí – jej príčiny, klinický obraz, diagnostika a liečba
MUDr. Petra Borsosová, MUDr. Ján Sopko
17:15 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 17:50 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
17:50 - 18:15 Infekcie dýchacích ciest u detí a ich efektí­vna neinvazí­vna liečba
MUDr. Katarína Šimovičová
18:15 - 18:40 Vplyv omega-3 mastných kyselín na neurovývojové ochorenia v pedopsychiatrii
MUDr. Marianna Garajová
18:40 - 19:10 Úskalia prerezávania zúbkov
MUDr. Ivana Poradová
19:10 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.

Určené pre: pediatrov, alergo-imunológov, ORL a ďalšie špecializácie 
Odborný garant:
PDS SLK
Partneri podujatia: KRKA Slovensko, s. r. o., inPHARM spol. s r. o., DESITIN PHARMA s. r. o., Krewel Meuselbach s. r. o., CELIMED s. r. o., BOIRON SK, s. r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

     

                      

 Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.