Lege Artis III. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Lege Artis III. - Lekáreň 2018 ( seminár pre farmaceutov a farmaceutických laborantov)

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLeK a SK MTP Vás pozýva na tretiu sériu seminárov pod názvom Lege Artis III.- Lekáreň 2018. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:30 Faktory ovplyvňujúce vstrebávanie a metabolizmus železa
PharmDr. Peter Stanko, PharmDr. Kamil Stratený
16:30 - 17:00 Management dyslipidémií v lekárni - aká je prax?
MUDr. Barbora Zoboková, MUDr. Ivan Majerčák, Mgr. Jana Širková
17:00 - 17:30 Ako vieme efektívne ovplyvniť oxidačné a imunitné procesy v organizme?
MUDr. Boris Hruškovič
17:30 - 17:40 Blok komerčných prednášok
17:40 - 18:00 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
18:00 - 18:30 Nejednoznačná symptomatológia nedostatku horčíka a význam suplementácie magnéziovej deficiencie kombináciou Mg a vit. B6
Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.
18:30 - 19:00 Ambroxol vo svetle akútneho a chronického kašľa
PharmDr. Andrea Gažová, PhD.
19:00 - 19:30 Chémia pri hygiene v ústnej dutine - prínos, zbytočnosť alebo poškodenie?
MUDr. Pavol Andel
19:30 - 20:30 Diskusia, záver podujatia
Elektronická prihláška:
Zvoľte termín:
Účastník:
 
Ak ste u nás už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť pod svojim účtom a nemusíte znovu vypĺňať údaje

Fakturačné údaje

Z rozposielania noviniek sa môžete odhlásiť v rámci každého prijatého e-mailu.

Cena na mieste: 2 €

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej: "zákon") za účelom evidencie účastníkov pre potvrdenia o výške nepeňažného plnenia poskytnutého zdravotníckemu pracovníkovi. Tento súhlas udeľujem prevádzkovateľovi EDUKAFARM s.r.o., o.z., VIENNA GATE Kopčianska 8/A, Bratislava 851 01 a to po dobu 1 roka . Prehlasujem, že mi boli poskytnuté informácie v zmysle §15 zákona ako aj možnosť súhlas kedykoľvek a slobodne odvolať.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.

Určené pre: farmaceutov a farmaceutických laborantov

Odborný garant: Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. (V. interna klinika LF UK, Bratislava)

Partneri podujatia: Sanofi-aventis Slovakia, s. r. o., Mylan s. r. o, EGIS SLOVAKIA spol. s r. o., inPHARM spol. s r.o., CURADEN Slovakia, s.r.o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti 

 

         

     

 

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLeK a SK MTP

Pridelené kredity: SLeK - , SK MTP -

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.