AESCULAP jeseň 2018: Seminár pre lekárov

AESCULAP jeseň 2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na druhú sériu seminárov AESCULAP jeseň 2018 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. Program seminára máte k dispozícii nižšie spolu s registračným formulárom a doplňujúcimi informáciami. Pozvánku na toto podujatie nájdete tu: POZVÁNKA Tešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA - Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 HIV pacient - praktický lekár v prvej línii
Doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD., MUDr. Pavlína Bukovinová, PhD., MPH, MUDr. Mária Vachalíková
16:20 - 16:40 BPSD - naozaj iba tristná podoba sénia
MUDr. Pavel Černák, PhD.
16:40 - 17:00 LDL - choresterol: platí čím nižšie, tím lepšie? Aká je súčasná medicína založená na dôkazoch?
MUDr. Ivan Majerčák
17:00 - 17:20 Ako vieme efektívne ovplyvniť oxidačné a imunitné procesy v organizme?
MUDr. Peter Lipovský
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácia firemných stánkov
18:00 - 18:20 Akútne výzvy v prevencii a liečbe VTE
MUDr. Ivar Vacula, PhD., MUDr. Ľubomír Špak, MPH
18:20 - 18:40 Novodobé antihistaminiká v reálnej klinickej praxi
MUDr. Peter Lipovský
18:40 - 19:00 Programy riadenej zdravotnej starostlivosti. Aká je rola všeobecného lekára?
Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD., Ing. Miroslav Melo, MUDr. Tomáš Szalay, PhD., MUDr. Viktor Jankó, PhD.
19:00 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru.

Určené pre: všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie

Odborný garant: SVL SLK 

Partneri podujatia: Merck Sharp & Dohme, s. r. o., sanofi-aventis Pharma Slovakia, s. r. o., Sandoz d. d., 

KRKA, spol. s r.o., inPHARM, s. r. o., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. a ďalšie zúčastnené spoločnosti 

                     

       

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.