2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 01-2018

2 x AD TEST v novom čísle MEDIKOM 01-2018

Jarné číslo periodika MEDIKOM 01-2018 v spolupráci so SLK je pripravené, rovnako už prebieha aj jeho distribúcia na adresy lekárov. Opäť Vám prinášame 2 akreditované AD Testy, ktoré pozostávajú z článkov odbornej časti mediNEWS. Vyplnením oboch testov máte možnosť získať 4 kredity v rámci svojho kontinuálneho vzdelávania. AD TESTY sú dostupné v sekcii E-LEARNING.

Študijným materiálom je aktuálne vydanie periodika MEDIKOM 01-2018, ktoré nájdete v sekcii PERIODIKÁ

Rovnako máte tento materiál dostupný priamo pri samotných testoch v sekcii E-LEARNING

Obsah periodika, ako aj sekcia E-LEARNING je vzhľadom na svoj odborný obsah prístupná len prihláseným užívateľom. Registrácia je bezplatná. 

 

Testy z obsahu aktuálneho vydania MEDIKOM 01-2018 sú už v tejto chvíli prístupné priamo v sekcii E-LEARNING pod odkazmi nižšie:

  1. AD TEST: MEDIKOM 01-2018 AD TEST č.1
  2. AD TEST: MEDIKOM 01-2018 AD TEST č.2

Testy je možné vypniť do 18.5.2018 ! 


Edukafarm s.r.o.
organizačná zložka

08.03.2018