Špecifiká ochorení vyššieho veku II : Seminár pre lekárov

Špecifiká ochorení vyššieho veku II : Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na II sériu seminárov s názvom Špecifiká ochorení vyššieho veku II, určenú pre geriatrov, neurológov, reumatológov, diabetológov, všeobecných lekárov, internistov, psychiatrov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. Pozvánka

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Praktické základy diagnostiky a liečby Parkinsonovej choroby
MUDr. Ján Necpál, MUDr. František Cibulčík, PhD., MUDr. Vladimír Haň
16:25 - 16:45 Antikoagulačná terapia vo svetle potrieb staršieho pacienta s atriálnou fibriláciou
MUDr. Ľuboš Urban, MUDr. Silvia Mišíková, PhD., MUDr. Dušan Gálik
16:50 - 17:10 GERD – nevyhnutná úvaha v diferenciálnej diagnostike nekardiálnej bolesti na hrudníku
Doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
17:15 - 17:35 Vyšší vek a dyslipidémia: súčasné možnosti liečby z pohľadu odborníka z regiónu
MUDr. Peter Olexa, PhD., MUDr. Katarína Hatalová, PhD., MUDr. Slavomír Šuch
17:40 - 18:00 Prestávka
18:00 - 18:20 Kyselina močová a jej význam v klinickej praxi
Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., Prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
18:25 - 18:40 Šoférovanie a diabetes podľa novej EÚ Direktívy
Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., Doc. Zbynek Schroner, PhD., Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
18:45 - 19:05 Geriatrická populácia a výživa
MUDr. Radovan Juríček
19:05 - 19:30 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Odborný garant: SVL SLK 

Partneri podujatia: Merck Sharp & Dohme, s. r. o., Krka Slovensko s. r. o., Fresenius Kabi s. r. o., organizačná zložka, SANDOZ d. d. – organizačná zložka, Amgen Slovakia s. r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti.

                     

 

        

 Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK -

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.