Svätopluk - Spolu sme nezlomní : Seminár pre lekárov a zdravotné sestry

Svätopluk - Spolu sme nezlomní : Seminár pre lekárov a zdravotné sestry

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SSVPL, SLK, SK SaPA a spoločnosťou Krka Slovensko s. r. o. pozýva lekárov a zdravotné sestry na sériu seminárov pod názvom Svätopluk - spolu sme nezlomní. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 3 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 5 kreditov. Program podujatia nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť.

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:10 Status Quo
MUDr. Adriana Šimková, PhD., MUDr. Jarolim Šutka, MUDr. Eduard Veselíny, PhD., MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
16:10 - 16:40 Vieme v súčasnej dobe efektívne zvládať pacienta s acidopeptickými stavmi?
MUDr. Adriana Šimková, PhD.
16:40 - 16:50 Interaktívny diskusný workshop
16:50 - 17:10 Ako môže sestra (ne) prispieť k rozpoznávaniu a manažmentu pacientov s acidopeptickými stavmi?
Mgr. Sabína Drličiaková, Bc. Zuzana Bročková
17:10 - 17:20 Interaktívny diskusný workshop
17:20 - 17:50 Gastroprotekcia v ére inhibítorov protónovej pumpy. Ako vhodne chrániť rizikových pacientov?
MUDr. Jarolim Šutka, MUDr. Eduard Veselíny, PhD.
17:50 - 18:00 Interaktívny diskusný workshop
18:00 - 18:20 Gastrointestinálne krvácanie u pacienta na antikoagulačnej a antiagregačnej liečbe – máme možnosť mu predchádzať?
MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
18:20 - 18:30 Interaktívny diskusný workshop
18:30 - 19:00 Záver podujatia a vyhodnotenie diskusných workshopov

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 3€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Určené pre: lekárov a zdravotné sestry
Odborný garant: SSVPL (MUDr. Adriana Šimková, PhD.)
Partner podujatia: KRKA Slovensko s. r. o.

 

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK a SK SaPA

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 3 kredity, SK SaPA - pridelila podujatiu 3 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.