PAIN jar 2018 - Seminár pre lekárov

PAIN jar 2018 - Seminár pre lekárov

Spoločnosť EDUKAFARM v spolupráci so SLK Vás srdečne pozýva na jarnú sériu seminárov PAIN jar 2018 - Multidisciplinárny pohľad na liečbu bolesti, určenú pre ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:30 Komplexný prístup k manažmentu pacienta s reumatoidnou artritídou
MUDr. Kristína Brázdilová, PhD., MUDr. Daniel Čierny, PhD., MUDr. Eva Macejková, MUDr. Marieta Senčarová
16:30 - 17:00 Injekčný kolagén – dokáže ovplyvniť bolesti pohybového aparátu?
MUDr. Roman Petrík, MUDr. Tatiana Ciburová, MUDr. Ondrej Dučák, MUDr. Mária Tóthová
17:00 - 17:30 Možnosti farmakoterapie bolesti pohybového aparátu z pohľadu algeziológa
Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
17:30 - 17:40 Blok komerčných prednášok
17:40 - 18:00 Prestávka
18:00 - 18:30 Rizikový pacient s bolesťou pohybového aparátu
MUDr. Jozef Šmirala, MUDr. Ján Štefan, MUDr. Oldřich Blaha
18:30 - 19:00 Bolesti hlavy a ich liečba
MUDr. Peter Vadkerti, MUDr. Vladimír Haň
19:00 - 19:30 Terapeutická dávka gabapentínu v liečbe periférnej neuropatickej bolesti
MUDr. Zoltán Goldenberg, PhD.
19:30 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Odborný garant: SVL SLK
Partneri podujatia: Zentiva, a. s., Merck Sharp & Dohme, s. r. o., INPHARM spol. s r. o.,
Dr. Peithner Bratislava s. r. o., Krka Slovensko s. r. o. , TEVA Pharmaceuticals Slovakia s. r. o.
a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

           

   

 

 

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Určené pre: ortopédov, reumatológov, neurológov, algeziológov, rehabilitačných lekárov, traumatológov, všeobecných lekárov a ďalšie špecializácie
Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.