AESCULAP jar 2018: Seminár pre lekárov

AESCULAP jar  2018: Seminár pre lekárov

Spoločnosť Edukafarm, s.r.o. v spolupráci so SLK srdečne pozýva všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie na sériu seminárov AESCULAP jar 2018 – Súčasné trendy v lekárskej starostlivosti. SLK pridelila tomuto odbornému podujatiu 4 kredity. Účastníci majú možnosť získať ďalšie 2 kredity vyplnením AD Testu – teda získať spolu 6 kreditov. Aj pre túto sériu sme pripravili v spolupráci s partnermi zaujímavý program a už teraz sa tešíme na Vašu účasť. POZVÁNKA

Program

15:30 - 16:00 REGISTRÁCIA – Otvorenie a predstavenie účastníkov
16:00 - 16:20 Kašeľ hypertonika – zdanlivo jednoznačný a predsa dokáže prekvapiť
MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH
16:20 - 16:40 Identifikácia a manažment vysokorizikových pacientov s osteoporózou z pohľadu odborníka
MUDr. Soňa Tomková, PhD., MPH, MUDr. Juraj Wendl, CSc. MUDr. Peter Vaňuga, PhD., MUDr. Eva Macejková
16:40 - 17:00 Nečakajme na sezónu
MUDr. Jana Kiseľová, MUDr. Zuzana Abaffyová, MUDr. Jana Straková, PhD., MUDr. Janka Korytárová
17:00 - 17:20 Novinky v liečbe DAAs u hepatitídy C
Prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., Doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD., MUDr. Sylvia Dražilová, PhD., MUDr. Eliška Lovrantová
17:20 - 17:30 Blok komerčných prednášok
17:30 - 18:00 Prestávka, prezentácie firemných stánkov
18:00 - 18:20 Je monoterapia dostatočná v manažmente pacientov s dyslipidémiou?
MUDr. Peter Olexa, PhD., MUDr. Ján Števlík, MUDr. Vladimír Spišák, MUDr. Ivana Šoóšová, PhD.
18:20 - 18:40 Kam nás posunuli nové odporúčania pre srdcové zlyhávanie
MUDr. Ivan Majerčák, MUDr. Ján Števlík, MUDr. Miloš Kňazeje, MUDr. Tomáš Forgoň
18:40 - 19:00 Testovanie a včasný záchyt infekcie HIV
Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Azzaden Shunnar, MUDr. Ľubomír Soják, Doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD. (Prednáška sponzorovaná spoločnosťou Gilead Sciences Slovakia s. r. o.)
19:00 - 20:00 Diskusia, záver podujatia

Ľutujeme, ale na tento seminár sa už nie je možné prihlásiť, seminár sa už konal.

Účastnícky poplatok za seminár je vo výške 2€ s DPH. Poplatok zahŕňa vstup na seminár a občerstvenie počas prestávky. Poplatok sa uhrádza v hotovosti na mieste konania semináru. 

Určené pre: všeobecných lekárov, internistov a ďalšie špecializácie
Odborný garant: SVL SLK
Partneri podujatia: Merck Sharp & Dohme, s. r. o., Zentiva a. s., KRKA Slovensko s. r. o.,
Novartis Slovakia, s. r. o., Gilead Sciences Slovakia s. r. o., Amgen Slovakia s. r. o. a ďalšie zúčastnené farmaceutické spoločnosti

       

   

Účastníci semináru  dostávajú pri registrácii Zborník prednášok. 

 

Seminár je zaradený do systému kontinuálneho vzdelávania SLK

Pridelené kredity: SLK - pridelila podujatiu 4 kredity

Možnosti prihlásenia:

  1. Elektronická prihláška
  2. E-mail: seminar@edukafarm.sk
  3. Telefón: +421(2) 44 630 400
  4. Fax: +421(2) 44 630 401
  5. Poštou: EDUKAFARM, s. r. o., Kopčianska 8/A (Vienna Gate), 851 01 Bratislava.